Hopp til innhold

Regjeringen vil utvise vogntogsjåfører

– Tålmodigheten med utenlandske sjåfører som ikke forholder seg til reglene, er over, sier samferdselsministeren. Til vinteren kan brudd på vegtrafikkloven ende med utvisning.

Vogntog fast på E39 like over Førde sentrum

UTVISNING: Til vinteren kan vogntogsjåfører som gjentatte ganger bryter vegtrafikkloven risikere å bli utvist fra Norge. Regjeringen håper det vil redusere farlige situasjoner på norske vinterveier.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

– Vi har hatt for mange alvorlige ulykker, og vi må sanksjonere tydeligere enn det vi har hatt hjemmel til tidligere, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Sammen med justisminister Jøran Kallmyr (Frp) møter han NRK på broen over E6 ved Trosterudkrysset i Oslo.

Samferdselsminister og justisminister

LOVFORSLAG: Samferdselsminister Jon Georg Dale og justisminister Jøran Kallmyr (begge Frp) sender lovforslaget på høring.

Foto: Joakim Reigstad / NRK

De to statsrådene sender nå et forslag på høring som kan gjøre det langt verre å bryte vegtrafikkloven allerede kommende vinter.

– Vi kan ikke ha det slik at utenlandske vogntog kjører i Norge med slitte sommerdekk på vinterføre. Hvis det oppdages nå, så får sjåføren «gult kort». Blir vedkommende tatt igjen, så er det «rødt kort»og utvisning fra Norge, sier Kallmyr.

– Vi ønsker at det skal være tydelige reaksjoner overfor utenlandske sjåfører som gjør alvorlige brudd på vegtrafikkloven.

Vil du møte noen du er uenig med? Bli med på Hele Norge snakker

Ulykkesvinter

21. mars i år døde Charlie Dan Lind, 22 år gammel.

Han hadde ligget i koma siden 7. januar, da et vogntog mistet kontroll over tilhengeren sin på E8 i Troms.

Tilhengeren traff bilen Charlie satt i. Den litauiske vogntogsjåføren er dømt til 90 dagers fengsel.

DØDSULYKKE: Dette er en video av ulykken hvor Charlie Dan Lind ble truffet av hengeren til et vogntog.

I forslaget til lovtekst som nå sendes på høring, åpnes det altså for at utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse, EØS-borgere med kortvarig botid og yrkessjåfører fra EU-/EØS-land, skal kunne utvises også for alvorlige brudd på vegtrafikkloven.

SPESIALGTRANSPORT STANSET; vogntog stanset med 16 sommerdekk

SKREKKEKSEMPEL: Slike dekk på norsk vinterføre kan være svært farlig. Nå kan sjåfører som kjører med slike dekk bli utvist fra Norge.

Foto: Statens Vegvesen

Det gjelder blant annet å kjøre med dårlig og slitte dekk, ikke overholde kjøre- og hviletidsbestemmelsene eller kjøre i ruspåvirket tilstand.

Det understrekes i lovforslaget at det for EØS-borgere og yrkessjåfører som er omfattet av EØS-regelverket, kreves at det i tillegg foreligger en alvorlig fremtidig fare.

– Vil virke over tid

– Faremomentene er så store når du kjører et vogntog på 60 tonn med sommerdekk på norsk vinterføre. Da er det en risiko for at du tar norske liv, sier Kallmyr.

Sjåføren vil da få en utvisningsperiode, og vil ikke kunne komme tilbake til Norge i denne perioden.

Trailer står fast i Kløfta

ULYKKE: Det var flere ulykker med utenlandske vogntog i vinter. Her har et litauisk kjøretøy havnet i grøften på E45 utenfor Alta i januar i år.

Foto: André Bendixen / NRK

– Men kan ikke selskapene som driver disse tjenestene da bare sette en annen sjåfør inn istedet?

– Det er slik at hvis en lastebil blir stående med all last i Norge, så må jo selskapet også sende opp en ny sjåfør. Dette vil virke over tid, også på selskapets evne til å levere transporttjenester, hevder justisministeren.

Forslaget sendes nå på høring, og regjeringen håper å få det vedtatt i Stortinget innen kommende vinter.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger