Hopp til innhold

Nytt krisemøte i INP: Skal behandle varsel på begge nestledere

Sentralstyret i Industri- og næringspartiet har fått varsler på begge partiets nestledere. I kveld samles de til nytt krisemøte, men flere mener innkallingen er ugyldig.

yD7uMEW-6BU

FRED ER EI DET BESTE: Partileder Owe Waltherzøe har kalt inn til sentralstyremøte i kriserammende INP i kveld.

Foto: NTB

En bitter personstrid rir Industri- og næringspartiet, og kan i verste fall føre til at partiet splittes.

Partiet gjorde et brakvalg i flere fylker i fjor høst, og har ligget over sperregrensen på flere målinger den siste tiden. INP har markert seg i strømprisdebatten, og vil melde Norge ut av EØS-avtalen.

Men nå knaker partiet i sammenføyningene. INP krangler ikke bare om hva som har skjedd, men også hvordan partiet skal håndtere situasjonen.

Her er fire grunner til at kveldens sentralstyremøte i partiet blir betent:

Varsler på begge nestlederne

Sentralstyret har fått et varsel på partiets generalsekretær og begge nestledere i partiet, samt kommunestyrerepresentant i Halden, Rainer Prang.

Varselet er sendt fra styremedlem i Hustadvika INP, Runar Kjørsvik. Ifølge Kjørsvik er varselet også styrebehandlet i lokallaget før det ble sendt.

«Varslet sendes grunnet flere mnd. med negative medieomtaler, og negativ offentlig omtale på sosiale medier der enkeltmedlemmer åpent fremlegger en rekke udokumenterte påstander, degraderer, uttrykker totalt manglende tillit til partileder, stiller spørsmål ved nestledere, og på den måten undergraver partiets integritet, og påfører partiet skade» står det i varselet som NRK har kopi av.

Les også INP krangler om penger og lederstil før skjebnemøte fredag

Owe Waltherzøe på Oljemuseet

Også partiets nestledere Joar Nesse og Finn Arne Follestad levnes liten ære.

«Med unnfallenhet bidrar Nesse selv til å la den eskalerende skadelige interne uro i partiet få vokse, gjøre medlemmer forvirret, skape uro, er med på utfrysing og isolasjon, undergrave partiets integritet, troverdighet og omdømme.»

«Follestad er fult ut klar over dette, men foretar seg ingen ting noe som er bemerkelsesverdig, og som åpner for en rekke nye spørsmål der svarene i seg selv også kan vise seg være videre brudd på retningslinjer» skriver Kjørsvik i varselet, som også ber om at varselet behandles «omgående» og at det settes «en handlingsplan og en tidsfrist».

Owe Ingemann Waltherzøe

SKJEBNEMØTE: Partileder Owe Waltherzøe ønsker ikke å kommentere striden i partiet før kveldens sentralstyremøte.

Foto: Petter Strøm / NRK

Kveldens sentralstyremøte skjer etter at partilederen forlot et landsstyremøte forrige fredag, som han hevdet var ulovlig innkalt.

Landsstyremøtet vedtok en uttalelse som var svært kritisk til partilederen, signert av et titalls fylkesledere og sentralstyremedlemmer.

Les også INP-leiaren om mistillit: – Vi har lufta litt ut

Fredag var landsstyret i Industri- og næringspartiet (INP) samlet. I forkant av møtet har det vært konflikt innad i partiet

Påstander om avtalt spill

Men hvorfor kommer varselet nå, og hvem er avsender?

INPs første nestleder Joar Nesse viser til at varsleren Runar Kjørsvik og partileder Owe Waltherzøe kjenner hverandre fra oljearbeiderforeningen SAFE, der Waltherzøe i en periode var organisasjonssekretær.

Da Kjørsvik havnet i en arbeidsrettssak med sin tidligere arbeidsgiver, vitnet Waltherzøe i retten på vegne av SAFE. Det bekrefter også Kjørsvik.

Owe Ingemann Waltherzøe

OLJÅ: Owe Waltherzøe har bakgrunn som tillitsvalgt i Equinor og oljearbeiderforeningen SAFE.

Foto: RONALD HOLE FOSSÅSKARET / NRK

Ifølge Nesse er det informasjon i det omfattende varselet som svært få kjenner til:

Partiets 2. nestleder Follestad beskyldes for at partiets medlemsregister har vært mangelfullt, og at partiet har blitt fratatt partistøtte av Partilovnemnda på grunn av kluss med regnskap og revisjon.

Valvake INP

INPs første nestleder Joar Nesse på valgvake på Gruo Pub valgnatten 2023.

Foto: Eli Bjelland / NRK

– Meg bekjent er det bare meg og Waltherzøe som kjenner Kjørsvik og kan ha den informasjonen, sier Nesse.

– Så du mistenker at Kjørsvik står i ledtog med Waltherzøe?

– Jeg tolker det litt sånn, men jeg kan ikke si noe sikkert. Men per definisjon vet jeg også godt hvem Kjørsvik er, gjennom SAFE. Det er en liten forbindelse der.

Kjørsvik avviser fullstendig at det har foregått noe avtalt spill med partilederen.

– Nei. Og jeg har heller ikke snakket med ham etterpå. Det er ikke noe samarbeid der. Varselet står på eget bein. Jeg hadde gjort det samme om partileder var noen andre. Behandlingen han har fått er ikke bra, sier Kjørsvik.

Kjørsvik avviser også at varselet inneholder intern informasjon.

– Informasjonen i varselet har jeg selv nøstet opp ved å google og snakke med bekjente i partiet. Waltherzøe har ikke vært involvert.

Partiets 2. nestleder, Finn Arne Follestad, ønsker ikke å kommentere varslingssaken.

Men i en e-post NRK har kopi av skriver han at han ber partiets kontrollkomité se bort fra varslene fordi de er sendt til feil partiorgan:

– Sentralstyret har ikke noe med varslingssaker, skriver Follestad i e-posten.

Owe Waltherzøe på Oljemuseet

OMSTRIDT: Waltherzøe har fått kritikk for en røff lederstil i INP.

Foto: Ronald Hole Fossåskaret / NRK

Partileder Owe Waltherzøe ønsker ikke å la seg intervjue. Han svarer heller ikke på NRKs spørsmål om hvilken relasjon han har til varsleren.

– Beklager, jeg ønsker ikke å kommentere det, skriver han i en tekstmelding.

Også partiets generalsekretær Ole Martin Martinsen, og Rainer Prang i Halden INP får sine pass påskrevet i varselet.

Det vises til uttalelser både i media og på Facebook som skal være illojale og i strid med partiets vedtekter og kjøreregler.

– De får bare holde på. Det spiller ingen rolle for meg, sier Prang til NRK.

Generalsekretær Ole Martin Martinsen sendte i går ut en pressemelding der han tok et kraftig oppgjør med INP-leder Waltherzøe: «Forslag til etiske regler som er drøftet i partiet er han den første til å bryte», skrev Martinsen blant annet.

Les også Full strid i Industripartiet – partileiar forlét landsstyremøtet

OVhzRl-WoIU

Kritisk til partilederens svigerfar

Nesse er også kritisk til at Owe Waltherzøes svigerfar, Henning Karlsen, skal møte i kveldens sentralstyremøte. Karlsen er leder for partilaget INP Senior.

– Jeg stiller stort spørsmål ved habiliteten. Det er nære slektsforhold. Det er ikke noen kjekk situasjon vi er i noen av oss, sier Nesse.

– Varslene gjelder ikke meg. Men habilitet avgjøres i sentralstyret og ikke i NRK, svarer Waltherzøe i en tekstmelding.

Les også Partilederen i INP tar pause på flere måneder

Owe Ingemann Waltherzøe på INPs valgvake i Oslo NRKVALG2023

Joar Nesse synes situasjonen partiet har kommet i er trist, og tenker tilbake på fire og et halvt års arbeid for å bygge et nytt politisk parti.

– Er du redd for at du blir kastet ut i kveld?

– Jeg kan ikke se at et sentralstyre kan kaste meg ut. De har ikke vedtaksmyndighet til å kaste ut folk. Vi står til neste landsmøte, og det er bare landsmøtet som kan kaste oss, slik Waltherzøe også er valgt til 2026, sier Nesse.

Mener innkallingen er ugyldig

Også selve innkallingen til kveldens sentralstyremøte skaper strid, fordi den ifølge enkelte er i strid med partiets vedtekter.

I innkallingen har Waltherzøe understreket at det er møteplikt, og at sentralstyret vil være beslutningsdyktig uansett hvor mange som møter opp.

I partiets vedtekter står det derimot ingenting om møteplikt.

Owe Waltherzøe på en oljeplattform i Nordsjøen, kledd i gul kjeledress. Holder verktøy på skulderen.

Partileder Owe Waltherzøe på jobb i Nordsjøen.

Foto: John Roger Måbø

Det er også krav i vedtektene om minst sju deltakere i sentralstyret for at møtet skal være beslutningsdyktig.

– Når du sier det på den måten kunne du sittet alene og vedtatt alt. Det blir jo helt feil, sier nestleder Joar Nesse.

– Jeg vil jo påpeke det i møtet i kveld, at en sånn innkalling og tekst bryter med vedtektene. Vi kan ikke godta at et organ i partiet er vedtaksdyktig selv om det bare sitter én eller to stykker der. Det er ikke demokrati, sier han.

– Har ikke mottatt varsler på meg. Da kunne ikke jeg eller Henning Karlsen deltatt, svarer Waltherzøe.

AKTUELT NÅ