Hopp til innhold

Ny rapport: Neste år kan det bli billigere å kjøpe bolig

Prognoser for boligmarkedet viser et prisfall på 8 prosent fra nå og ut 2023. I Oslo er det ventet hele 10 prosent nedgang.

Illustrasjonsfoto boligpriser. Bildet viser Holmenkollen og bydeler foran fotografert fra Helsfyr i Oslo. Det er mange leilighetsbygg, industribygg og lignende i bildet. I forgrunnen ligger to mindre trehus malt i gult. Så følger en lang stripe hvite og koksgrå leilighetsbygg. I bakgrunnen er Holmenkollen kledt i blågrønn furuskog.

En ny rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at boligprisene i landet vil synke betraktelig i årene som kommer.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det viser en dagsfersk rapport fra selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse. Rapporten blir presentert på boligkonferansen til Norsk eiendomsmeglerforbund og Selvaag torsdag.

– Nedgangen i boligpriser slår svært ulikt ut for dem som er innenfor og dem som er utenfor markedet.

Det sier Andreas Benedictow, samfunnsøkonom i selskapet.

– De som eier bolig vil få lavere formue. For dem som ikke har kjøpt bolig ennå, blir inngangsbilletten til markedet nå billigere.

Tegn på at ting snur

– Det er et dystrere bilde vi nå tegner. Det både med tanke på internasjonal og norsk økonomi, samt boligmarkedet, sier Benedictow.

Både internasjonal og nasjonal økonomi har mye å si for utviklingen i boligmarkedet.

Boligprisene har økt i hele 2022. Nå mener Samfunnsøkonomisk Analyse det er flere tegn på at utviklingen skal snu:

  • Det selges færre nye boliger
  • Det selges færre fritidsboliger
  • Høye byggekostnader fører til minsket lønnsomhet i nybygg
  • Førstegangskjøpere sliter (særlig i Oslo)
  • Førstegangskjøpere kjøper gjerne sammen med andre (i hele landet)
  • Det er først nå folk faktisk vil merke renteøkningen

EIENDOMSFORMIDLING I OSLO. Et foto av to personer som går forbi et vindu med flere boligannonser. Annonsene henger i to rekker med fire ark i hver rekke. Bakgrunnen er mørk. Menneskene, en mann og en kvinne, er i ufokus.

Samfunnsøkonomisk Analyse peker på flere grunner til at boligprisene trolig vil falle den kommende tiden.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB


Høyest prisvekst i fire fylker

Selv om boligprisene i Oslo og i hele landet ventes å synke i 2023, vil de stige frem mot 2025, ifølge rapporten.

Fra 2022 til 2025 vil prisveksten være høyest i følgende fylker:

  • Oslo
  • Rogaland
  • Agder
  • Nordland

Innlandet er fylket med lavest prisvekst i boligmarkedet frem mot 2025, skal en tro rapporten.

Men før prisene stiger, skal det bli billigere å kjøpe bolig.

Det er ventet størst nedgang i prisene i Oslo. Det er fordi innbyggerne i Oslo har høy gjeld, og dermed merker renteøkningene ekstra godt.

– Årsvekstratene impliserer et samlet prisfall på rundt 10 prosent i Oslo fra nå og ut 2023.

For hele Norge vil nedgangen være på rundt 8 prosent.

Men dersom vi ser på 2023 isolert, er boligprisene ventet å falle med 3,5 prosent nasjonalt og 5 prosent i Oslo.

Illustrasjonsbilde boligpriser. Bilde tatt av leiligheter på Tjuvholmen i Oslo. Hvite vegger og balkonger, mørke vinduer. Bildet er grafisk tiltalende, med rene linjer og mye gjentakelse -ettersom leilighetsbygget er symmetrisk bygget.

Leilighetsbygg på Tjuvholmen i Oslo.

Foto: Ingrid Emilie Waaler / NRK

Vanskelig å være presis

I august slapp DNB Markets en rapport som også omtalte utviklingen i boligprisene.

I rapporten står det at det trolig kommer en periode med nedgang i prisene.

De skriver samtidig at boligene vil bli dyrere igjen andre halvdel av 2023.

– Vi anslår at boligprisene vil stige med 5,2 prosent i år, være flate i 2023 og deretter stige med litt over 2 prosent i 2024 og 2025, står det i rapporten.

De tror også fortsatt med en nedgang i boligprisene, sier makroøkonom Oddmund Berg i DNB.

– Den høye prisveksten, samt kraftige renteøkninger, vil trolig dempe etterspørselen etter boliger også. Med en lengre periode med ganske god prisutvikling bak oss, er det derfor naturlig å se for seg at det kan komme et fall i perioden framover.

Men det er stor usikkerhet knyttet til analysene.

– Vi står i en situasjon hvor det er svært mange ting som skjer i verdensøkonomien og her hjemme. Sannsynligvis står vi overfor et ganske sterkt omslag fra vekstfasen vi fikk etter gjenåpning, til svakere utvikling som følge av høy prisvekst og renteøkninger.

Illustrasjonsfoto boligpriser. Bilde av Nydalen tatt med drone. Bildet viser Nydalen fra oven. Leilighetsbygg i ulike formasjoner, noen i lyse farger, andre i mørkere grå. Innimellom dem er det grønne trær og gressletter. I bakgrunnen ligger deler av Oslo og åser.

Det er alltid knyttet usikkerhet til prisprognoser, sier Andreas Benedictow fra Samfunnsøkonomisk Analyse.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Også Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk Analyse mener det er ekstra vanskelig å lage slike prognoser nå.

Han nevner krigen i Ukraina, energikrisen og den høye prisveksten som viktige faktorer.

– Det gjør at det er vanskelig å si noe helt sikkert. Vi bruker våre beste modeller og vårt beste skjønn, legger han til.

AKTUELT NÅ