Hopp til innhold

Folk med tvangslidelser kan få raskere behandling

Eksperter ved Haukeland universitetssykehus har utarbeidet en metode som gir personer med tvangslidelser hjelp på bare fire dager. Nå hjelper ekspertene Oslo universitetssykehus til å kvitte seg med ventelister.

Eksperter ved Helse Vest har utarbeidet en metode som gir personer med tvangslidelser hjelp på bare fire dager. Nå håper Oslo universitetssykehus at de også kan bruke metoden til å kvitte seg med ventelister.

INNOVATIV: Forskerne bak den nye metoden hevder at sju av ti kureres i løpet av bare fire dager. Det fungerte, sier Johanne Eia Ryvarden, som var med på forsøket.

De to psykologene Gerd Kvale og Bjarne Hansen står bak det som omtales som en «banebrytende» ny metode for å behandle pasienter med tvangslidelser.

Gerd Kvale, professor Haukeland universitetssykehus

Gerd Kvale, professor Haukeland ved universitetssykehus, foreleser i den nye metoden for psykologer ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Ketil Kern / NRK

Metoden innebærer blant annet at pasienter med tvangslidelser, også kalt OCD, utfordres til å håndtere egen frykt og angst.

Tall fra forskerne ved Haukeland universitetssykehus viser at man klarer å kurere om lag 7 av 10 som trenger hjelp i løpet av det bare fire dager lange behandlingsprogrammet. Dette har medført at det ikke lenger er ventelister for pasienter med tvangslidelser i regionen.

– Vi anvender veletablerte prinsipper, som vi har satt sammen på en litt ny måte, der vi klarer å få til en ramme der vi har lengre dager. Dette betyr at vi får mer tid med pasienten.

Slik kan vi skreddersy behandlingene, og hjelpe dem på de arenaene der de trenger det, sier Gerd Kvale, professor ved Haukeland universitetssykehus, til NRK.

– Jeg er mye sterkere nå

Johanne Eia Ryvarden har vært med på OCD-behandling

Johanne Eia Ryvarden har vært med på prøveprosjektet ved Oslo universitetssykehus.

Foto: Ketil Kern / NRK

Metoden sprer seg nå til hele landet.

NRK var med da mer enn 50 spesialister i OCD-behandling fra hele landet fikk undervisning i den nye metoden ved Oslo universitetssykehus.

Målet er at ventelistene i Oslo-regionen skal kuttes kraftig ved hjelp av denne firedagers metoden.

I forrige uke fikk psykologene som har blitt opplært i den nye metoden prøve seg i praksis. I fire intense dager behandlet de 50 av pasientene som står på ventelistene til Oslo universitetssykehus.

Pasientene måtte blant annet utfordre egen frykt og angst ved å oppsøke det de er redde for.

– Det fungerte, sier Johanne Eia Ryvarden, som var en av de 50 ventelistepasientene som fikk tilbudet om å være med på firedagersbehandlingen.

– Jeg er mye sterkere nå, enn jeg var for noen dager siden. Jeg tør å stå imot, og jeg tør å vite at den angsten, panikken og ubehaget som kommer ikke er farlig. Det er bare hjernen som prøver å lure meg, sier Ryvarden.

– Jeg vet at jeg har en jobb å gjøre, men jeg skal klare det. Jeg er sta, så jeg gir meg ikke før jeg er frisk, sier hun.

– Fantastisk tilbud

Unn Beate Kristensen ved Oslo universitetssykehus

Unn Beate Kristensen ved Oslo universitetssykehus er glad for å kunne tilby den nye behandlingen.

Foto: Ketil Kern / NRK

Ved Gaustad sykehus i Oslo står over 100 pasienter på venteliste for behandling av tvangslidelser. Nå håper Oslo universitetssykehus å få det nye behandlingstilbudet som en fast metode til pasientene.

– Tilbudet de har fått til Bergen, og utviklingen av dette firedagersformatet, er et fantastisk tilbud, som også har blitt etterspurt hos oss. Det at vi nå faktisk kan tilby dette til våre ventelistepasienter er vi utrolig glade for, sier Unn Beate Kristensen, leder for angst og tvangslidelsespoliklinikken ved Oslo universitetssykehus.

Nå har også utenlandske forskere blitt nysgjerrige på den nye metoden. Senere i vår skal firedagersbehandlingen prøves ut på Island.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger