Hopp til innhold

NVE-sjefen: – Går mot en vinter med høye strømpriser

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund spår at strømforbruket i Norge vil øke rekordraskt de neste årene. Da blir prisene høyere enn før, og kommer til å variere mye.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund, NVE.

Dyr vinter: NVE-sjef Kjetil Lund ber norske strømkunder forberede seg på store variasjoner i strømprisen som den nye normalen.

Foto: Kjartan Rørslett / NRK

NVE har lansert nye utsikter for det norske strømmarkedet og norske strømkunder. De tilsier at økte strømpriser har kommet for å bli. Én stor årsak er elektrifiseringen av Norge. Forbruket innenlands skal øke i rekordfart fram mot 2040.

Og NVE-sjefen har ingen gode nyheter til dem som lurer på når den nåværende strømkrisen vi er over.

– Det er ikke gitt å si når krisen er over. Mye tyder på at vi får en vinter preget av høyre strømpriser, sier NVE-sjef Kjetil Lund før han fortsetter:

– Så ser vi et annet fenomen også. Og det er at prisene varierer mer enn før, og raskt og sterkt. Det er nok et varig fenomen.

Dermed må nordmenn venne seg til at kostnaden for å fyre opp ovner og stå lenge i dusjen vil variere.

90 øre + nettleie

NVE spår at snittprisen på strøm vil være på 50 øre for i 2040 etter at den faktisk har vært litt dyrere i årene før.

Med dagens avgifter tilsier det en pris til kundene på drøyt 90 øre for en kWh.

I tillegg må kostnader til nettleie legges oppå. Aller dårligst er det antatte kraftoverskuddet i 2030.

Samtidig som NVE sjefen presenterte utsikter til dyrere strøm ble stortingspolitikerne enige om krisetiltak for dem som sliter aller mest med høye strømpriser.

Marte Mjøs Persen

Kommisjon: Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen og regjeringen setter ned en kommisjon skal finne ut hvordan Norge skal få nok strøm de neste årene.

– Vi har sagt at den prisøkningen som skjer nå, må vi hjelpe de som sliter med, sier olje og energiminister Marte Mjøs Persen og legger til.

– Det er det som er denne regjeringens plan. Ikke å endre systemet som sådan.

Prishopp

NVEs analyse peker også på at forbruket vil øke fra dagens 138 TWh til 174 TWh i deres mest sannsynlige scenario. Det betyr at det må bygges ut massivt med fornybar energi for at Norge ikke skal komme i en situasjon hvor det er større etterspørsel enn tilbud av kraft. Det vil i så fall kunne gi mye høyere priser enn de 50 ørene NVE anslår for en kWh.

– Prisene vil avhenge av hvor mye vi velger å bygge ut. Det siste er et stort spørsmål, sier NVE-sjef Lund.

Han sier det er mulig fra naturens side og vil muliggjøre ny industri, men at det er et politisk spørsmål.

Det spørsmålet er det olje- og energiminister Marte Mjøs Persen som har fått i fanget. Hun peker på at regjeringens energikommisjon og havvind.

– Vi vil også komme med en samlet plan for utbygging av fornybar kraft. Sol og vind til havs for å sikre forsyningssikring og konkurransefortrinn for Norge, både med tanke på å skape ny industri og arbeidsplasser, men også sikre lave strømpriser til forbrukerne.

Men her er det konflikter også, sier Mjøs Persen som har en fersk høyesterettsdom på pulten som sier at vindkraftverket på Fosen i Trøndelag er satt opp i strid med samiske rettigheter.

For svakt nett

En mindre omtalt flaskehals er at nettet ikke er klar til å ta imot mye ny kraft og fordele den til dem som trenger den til ny industri eksempelvis. Tydeligst har man sett svakhetene i disse dager, når nettet ikke har vært godt nok til å frakte tilstrekkelig strøm fra nord til sør på grunn av for liten overføringskapasitet.

– Vi må sikre bedre overføringsforbindelser slik at vi har kraften der vi faktisk trenger den, sier Mjøs Persen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger