NRK Meny
Normal

NSB: – Kundene mister tilliten til jernbanen

Stadig mer av godstrafikken flyttes fra tog til vei, ifølge NSB. Samtidig er passasjertogene mindre punktlige enn i fjor. Nå ber NSB om økte bevilgninger for å takle utfordringene.

Vei og jernbane på samme bilde

Sprengt kapasitet og vedlikeholdsetterslep gjør at stadig mer av godstrafikken flyttes over fra tog til vei.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Så langt i år er over 230 avganger for godstog er innstilt, og NSB legger mye av skylden på etterslep når det gjelder vedlikehold av tognettet.

Resultatet er at mindre gods fraktes med tog.

– Den største virkningen av dette er at kundene våre mister tilliten til at godset deres kommer fram på den tiden som er avtalt, og at de velger å bruke vei i stedet for tog, sier NSBs konsernsjef Geir Isaksen.

Han mener det er helt nødvendig å snu utviklingen så fort som mulig.

– Vi ser godsmengden øke, og vi ser slitasjen på veiene øke som følge av at det transporteres mer tungt gods på veiene, sier han.

Til sammen er det blitt fraktet 27.000 færre fraktenheter med NSBs godstog i årets åtte første måneder enn i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 10 prosent.

– Husk bevilgninger til jernbanen

Geir Isaksen i NSB

Geir Isaksen, konsernsjef i NSB, mener kapasiteten på togene er sprengt.

Foto: Roy Kenneth Sydnes Jacobsen

Men dette er ikke den eneste utfordringen jernbanen står overfor.

Når NSB i dag oppsummerte årets åtte første måneder, ble det pekt på at økt passasjervekst gir sprengt kapasitet. I tillegg er NSB blitt mindre punktlige.

Budskapet fra NSB er tydelig adressert til den nye regjeringen, som i disse dager gjør sine endringer i de rødgrønnes statsbudsjett:

– Hvis regjeringen vil flytte på noen penger i statsbudsjettet, så husk bevilgninger til vedlikehold av jernbanen, sier Isaksen.

– Vi ønsker å si så tydelig vi kan at dette vedlikeholdsetterslepet bør ikke få øke. Tvert imot må man nå satse på vedlikehold av jernbanen, sånn at vi kan få en mer punktlig leveranse, og at kundene våre kan få det bedre.

– Bekymret

NSB-sjefen mener satsingen den rødgrønne regjeringen har lagt opp til er for lite ambisiøs.

– Vi er litt bekymret. Jernbaneverket sier at med den nåværende bevilgningen i statsbudsjettet, så vil det bli flere feil på infrastrukturen. Det betyr dårligere punktlighet og flere innstillinger, sier han.

Den rødgrønne regjeringens statsbudsjett for 2014 legger opp til å bruke 19 milliarder mer til jernbaneformål i 2014 sammenliknet med nivået for i år. Det utgjør en økning på 30 prosent.

I sin politiske plattform har den blå regjeringen lovet rask og helhetlig utbygging av jernbanenettet og økte investeringer, men det er usikkert hvor mye penger de ønsker å sette av til dette for neste budsjettår.

Enorm vekst

NSB kan melde om en voldsom vekst i antall passasjerer de første månedene i år. Totalt har de hatt 8,4 prosent flere reisende enn i samme periode i fjor.

Mesteparten av veksten er på strekningen mellom Drammen og Oslo, og kommer ifølge NSB som følge av omlegging av rutesystemet.

– Vi har så vidt meg fortalt aldri sett en så stor vekst fra ett år til det neste i NSBs historie, sier Isaksen.

Veksten skaper voksesmerter, og et større behov for flere oppgraderinger på det norske jernbanenettet, ifølge togselskapet.

NSB ønsker seg blant annet lengre perronger flere steder, flere snu- og parkeringsstasjoner for tog, og sikrere strømleveranser.

– Det er bekymringsfullt at vi får en så stor økning i passasjertallet, at vi ikke klarer å følge opp med en kapasitetsøkning. Det er en av oppgavene vi ser at må løses sammen med jernbaneverket i de kommende årene.

Mindre punktlige

Passasjerveksten og den sprengte kapasiteten bidrar også til at NSB i stadig større grad sliter med å få kundene sine fram i tide.

Punktligheten har gått ned fra i fjor til i år, og NSB når ikke engang målet om en punktlighet på 90 prosent – et mål NSB selv omtaler som et «ganske moderat» mål.

– Det finnes jernbaneselskaper i verden som har en punktlighet på over 99 prosent. Vi skulle gjerne vært der. Men det krever at summen av både infrastruktur og materiell er slik at vi er feilfrie så å si, sier Geir Isaksen.

NSB har bestilt 66 nye tog for å kunne ta seg av den økte passasjermassen. Så langt er 42 av disse levert.

– Vi har nå besluttet å kjøpe fire nye tog utover den planen vi hadde lagt. Prisen på dette blir 320 millioner kroner.

I løpet av de neste ti årene regner NSB med at de vil ha behov for 110–130 nye togsett utover de 70 de allerede har bestilt.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger