Hopp til innhold

NRKs rektorundersøkelse: Fire av fem skoler har mobilforbud

NEDRE EIKER/OSLO (NRK): Debatten om mobilforbud har rast i flere land etter at Frankrike i høst innførte nasjonalt mobilforbud. Men svært mange skoler også i Norge har mobilforbud, viser en kartlegging NRK har gjort.

Mobilhotell på Giske ungdomsskole

MOBILHOTELL: Norske skoler har mange forskjellige ordninger for oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden.

Foto: Lise Marit Kalstad / NRK
Norske skoler har mange forskjellige ordninger for oppbevaring av mobiltelefoner i skoletiden. Her er et utvalg:

På Eknes ungdomsskole i Krokstadelva innførte rektor Anne Margrethe Horsrud mobilfri skole høsten 2017 i samråd med lærerstaben, elevrådet og FAU.

Anne Margrethe - rektor Eknes

FORBUD: På Eknes ungdomsskole i Nedre Eiker i Buskerud er det mobilforbud. Rektor Anne Margrethe Horsrud er fornøyd med ordningen.

Foto: NRK

Erfaringene har vært gode, mener rektoren.

– Vi syns det fungerer veldig bra. Vi opplever at elevene ser hverandre mer i øynene. De har gode sosiale settinger, flere enn tidligere. Vi er rett og slett veldig fornøyd med ordningen, sier Horsrud.

Siden da har elevene hver morgen lagt telefonen sin i en skopose. Skoposene låser lærerne inn på kontoret sitt resten av dagen.

Mobilhotell Eknes

MOBILHOTELL: Elevene på Eknes legger mobilene sine i en skopose når skoledagen starter. Den får de ikke tilbake før skoledagen er slutt.

Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

Rektoren på Eknes er ikke alene om å ha mobilforbud på skolen sin. I en kartlegging NRK har gjort blant over 1000 norske rektorer, svarer over fire av fem at de allerede har helt eller delvis forbud mot mobiltelefoner på skolen.

Dette er første gang det er gjort en samlet kartlegging av norske skolers praksis rundt mobilbruk.

Av landets 3000 rektorer, svarte tusen rektorer fordelt på barne-, ungdomsskoler og videregående skoler over hele landet.

I tillegg til å svare på spørsmål har rektorene fått mulighet til å utdype sine meninger og erfaringer.

Elevene får ha den med seg avskrudd i sekken. Brukes aldri i undervisning.

Rektor

Mobil skal ikke være synlig på skolens område. Elevene kan ha med mobil og benytte den utenfor skolens område.

Rektor

Barnesteget får lov å ha med mobil til skulen, men får ikkje lov til å bruke den før skuledagen er over. På ungdomssteget har dei mobilhotell i klasserommet, men får bruke mobilen i friminutta.

Rektor på barne- og ungdomsskole

NØKKELFUNN

  • Fire av fem har forbud: 80 prosent av rektorene i undersøkelsen har helt eller delvis forbud mot mobiltelefon på sin skole.
  • Mobilhotell: På 74 prosent av skolene med forbud får elevene ha med telefon til skolen, men den må ligge i mobilhotell eller i sekken hele dagen.
  • Positive endringer: Nær 70 prosent av rektorene som har forbud, mener de ser positive endringer med tanke på mobbing. 80 prosent mener det har hatt en positiv effekt på læringsvilkårene på skolen.
  • Uenige om nasjonalt forbud: Rektorene er uenige om det bør innføres nasjonalt forbud, men de fleste er imot eller ønsker andre løsninger.
  • Får bruke mobilen, hvis relevant: Fire av fem rektorer svarer at elevene får lov til å ta frem mobiltelefonen dersom det er relevant.
  • Foreldrene har ansvaret, sammen med skolen: 99,9 prosent av rektorene i undersøkelsen svarer at foreldrene har ansvar for at barna lærer seg mobilvett. Samtidig svarer 92,6 prosent at skolen også har et ansvar.

Mobilforbud-debatt

Debatten om mobilbruk på skoler har rast i mange land denne høsten etter at Frankrike innførte et nasjonalt forbud på alle barne- og ungdomsskoler.

Elever med skjermer

SKJERM: 42 prosent synes de bruker mobiltelefonen sin for mye, viser ny undersøkelse fra rådgivningsselskapet Deloitte.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Også i Norge har mobilforbud i skolen vært et tema. I en undersøkelse gjennomført av Sentio Research for Klassekampen, svarte tre av fire at de er positive til et nasjonalt forbud mot mobiltelefon i timene, og flere aviser har på lederplass ønsket et forbud velkommen.

I NRKs kartlegging kommer det frem at 40 prosent av rektorene ønsker helt eller delvis nasjonalt forbud mot mobiltelefon i skolen. Halvparten av rektorene vil ikke noe forbud i det hele tatt eller foretrekker andre løsninger, mens resten ikke har noen mening om saken.

Av dem som ikke ønsker et nasjonalt forbud stiller nær 90 prosent seg negative til lokale forbud, og har krysset av for at dette bør være rektor eller lærers avgjørelse, eller at dette ikke er aktuelt i det hele tatt.

Rektor Horsrud mener at å forby telefonene helt, blir å strekke det litt langt. Hun ønsker hverken nasjonale eller kommunale forbud.

– Jeg er ikke så veldig glad i den type forbud eller diskusjoner. Det er kanskje viktigere ting å diskutere, om skoler skal være mobilfri eller ikke. Det bør være opp til den enkelte skole, sier hun.

Valgkampsak for Høyre

Samtidig er forbud allerede innført eller foreslått innført i flere kommuner. I Bergen er det foreslått innført av Høyre-politiker Henning Warloe. Også i Trondheim ønsker Høyre å innføre et kommunalt mobilforbud.

Aanes og Solberg

ANBEFALER FORBUD: Med å «anbefale mobilforbud» mener Høyre at partiets lokalpolitikere til å ta initiativ til å utarbeide tydelige og strengere regler for mobilbruk i skolen i samarbeid med lærere, foreldre og elever.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Og kanskje vil det komme enda høyere opp på dagsorden før kommunevalget i september 2019.

Statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Jan Tore Sanner varslet denne høsten at mobilforbud i klasserommene vil være en av sakene regjeringspartiet Høyre vil løfte frem i forbindelse med kommunevalget. Partiet anbefaler mobilforbud i klasserommene.

– Vi har oppfordret våre lokalpolitikere til å ta initiativ til å utarbeide tydelige og strengere regler for mobilbruk i skolen i samarbeid med lærere, foreldre og elever, forklarer Høyre-politiker Mathilde Tybring-Gjedde til NRK.

– Trenger ikke nasjonalt forbud

Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener at de beste reglene for mobilbruk utvikles av den enkelte skole i samarbeid med foreldre og elever. Men han vil ikke, som Høyre, anbefale norsk skoler å innføre mobilforbud.

Steffen Handal er leiar i Utdanningsforbundet.

SKOLENE MÅ FÅ BESTEMME: Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal mener at om man skal ha mobilforbud eller ikke, er noe den enkelte skole må få avgjøre.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Jeg tror den beste måten å håndtere mobilen i skolen er å lage et regelverk som alle har et eierskap til. Elever vil ikke nødvendigvis være enige i alle reglene, men de må i hvert fall ha muligheten til å si sin mening, og at det skal tillegges vekt.

Handal mener at det er viktig at skolene har anledning til å prøve seg frem. Det er fremdeles ganske nytt at svært mange barn i skolealder har mobiltelefon, derfor er det fornuftig både med forbud og å ha mulighet for å bruke telefonen i undervisningen.

Et nasjonalt forbud eller kommunale forbud trenger vi ikke, mener han.

– Undersøkelsen som NRK har gjort viser at dette håndteres ulikt der ute, og jeg tror rektorer og lærere håndterer dette svært klokt, sier han.

Ikke sikker på om elevene har fått være med

Leder i Elevorganisasjonen Agathe Waage syns et nasjonalt mobilforbud i norsk skole er et dårlig forslag, og noe som bør bestemmes på den enkelte skole. Waage mener det er å snu på det, å si at mobiltelefonen er årsaken til det som ikke fungerer i skolen.

Agathe Waage

IKKE MOBILEN SIN FEIL: Leder for Elevorganisasjonen Agathe Waage mener det er feil vei å si at mobiltelefonen er årsaken til ting som ikke fungerer i skolen.

Foto: Elevorganisasjonen

– Dersom elevene er ukonsentrerte i timen, eller opplever undervisningen som lite inspirerende og derfor tyr til mobiltelefonen, så er det ikke telefonen i seg selv som er problemet. Kanskje er det undervisningen som ikke er god nok, spør hun.

Elevorganisasjonen frykter at dersom man presser et mobilforbud over hodene til elevene, så kommer det ikke til å funke.

For kort tid siden ble det publisert en analyse av Elevundersøkelsen fra 2017. Rapporten viser en tendens til at elevenes faglige og sosiale utvikling ikke sees i sammenheng, og at arbeid med sosial kompetanse, elevmedvirkning og klassemiljø på mange skoler ses på som en tidstyv.

– Om det er dette skolene mener om elevdemokratiet, så blir vi usikre på hvor mye skolene har lyttet til elevene når de har bestemt disse tingene her, sier Waage.

Hun mener at man gjør samfunnet en bjørnetjeneste ved å innføre strenge mobilforbud på skolene. Waage syns skolen må lære opp elevene i vettig mobilbruk.

– Skolen skal ikke bare utdanne, den skal også danne. Nå velger mange å konfiskere mobiltelefonene i stedet for å utnytte dem, og å lære elevene hvordan de kan bruke dem på en god måte. Det er å gjøre oss en bjørnetjeneste, sier Waage.

– Stjal tid fra læring

I NRKs kartlegging kommer det frem at over 70 prosent av rektorene mener at mobiltelefonene gjør det vanskeligere for elevene å konsentrere seg.

Noen rektorer mener også at mobilforbud gjør sosiale forskjeller mindre synlige, de mener det hindrer kjøpepress og uønsket fotografering og opptak av lyd.

Mobilhotell

MOBILOPPBEVARING: Det står navnet til elevene på hver lomme i «mobilhotellet».

Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– Det stjal mye tid fra læring. Vi opplevde også noen uheldige episoder hvor elever avtalte med hverandre at de skulle møtes på do, eller at det skulle komme andre ungdommer fra andre skoler, sier Eknes-rektor Horsrud.

Mobilforbud har ført til positive endringer ved skolen, mener de fleste rektorene i NRKs undersøkelse. Særlig trekker de frem positive effekter på både elevenes atferd og læringsvilkår.

– Er ikke bare på mobilen lenger

Elevrådet på Eknes var sammen med FAU involvert i prosessen da det ble innført mobilfri skole. Elevrådsleder Elise Larsen (15), forteller at det var litt kjipt i begynnelsen, men at de fleste elevene på skolen nå er positive til «mobilfri» skole.

Elevrådsleder på Eknes ungdomskole Elise Larsen

FORNØYD: Elevrådsleder på Eknes ungdomsskole Elise Larsen, mener det er riktig slik som det er nå – at lærerne, elevene og foreldrene sammen bestemmer hva slags mobilregler som skal gjelde på skolen.

Foto: Oda Ruggesæter Ertesvåg/NRK

– Vi har blitt mer sosiale enn det vi var. Vi har blitt mer sammensveiset både som klasse og som skole, og er ikke bare på mobilen lenger, sier hun.

Elevrådslederen tror at elever flest har kontroll på telefonene sine, men at de kan føre til en del forstyrrelser i et klasserom.

– Det byr på mange utfordringer. Det er fort gjort å ta opp telefonen for å sjekke det ene eller det andre. Det er en distraksjon, sier hun.

Ifølge Utdanningsdirektoratet er det ikke lov for skoler å ha forbud mot at elever fysisk tar med mobiltelefonen på skolen. Årsaken er at skolens ordensreglement gjelder på skolens område i skoletiden, og et slikt forbud vil gå utover elevene sin fritid når skoledagen er over.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger