Hopp til innhold

Norske universiteter trekker seg ut av olje og gass

Universitetet i Oslo, NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet skal flytte investeringer fra fond knyttet til fossil energi, til grønnere alternativer.

Universitetet i Oslo

PÅDRIVER: Universitetet i Oslo har vært en pådriver for å trekke investeringer gjennom forvaltningsstiftelsen UNIFOR ut av fossil energi.

Foto: Milana Knezevic / NRK

CO₂ i atmosfæren
422,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,12 °C
Les mer  om klima

– Universiteter er noe av det mest bærekraftige vi har i et demokratisk samfunn. Da må det være en likhet med midlene som kommer til universitet og midlene vi representerer, sier Hans Jørgen Stang, direktør i Forvaltningsstiftelsen for fond og legater, UNIFOR.

Gjennom UNIFOR investerer stiftelser tett knyttet til Universitetet i Oslo, NTNU og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet i forskjellige fond.

Nå skal pengene flyttes til fond med liten tilknytning til olje og gass. Målet er helt fossilfrie investeringer innen fem år.

– Vi ser på det som en strategisk beslutning å trekke ut alle de investeringene som er med på å skade miljøet på lang sikt, sier Stang.

Utfordringer

Hans Jørgen Stang

GÅR FORAN: Universitetene leder an når det gjelder fossilfri investering, mener Hans Jørgen Stang.

Foto: NRK

Ifølge en utregning fra Fremtiden i våre hender, har UNIFOR 183 millioner i fossile selskap. Tidlig neste år skal de starte med å flytte pengene over i grønnere fond.

Stang tror finansielle investeringer i olje og gass kan være risikofylt i tiden fremover. Men det er flere utfordringer ved å investere grønt.

– Det er ingen gode definisjoner på hva en fossilfri investeringsportefølje er, sier han.

Og utvalget er fortsatt lite for dem som vil investerere fossilfritt. Derfor vil UNIFOR også jobbe med aktører som tilbyr fondsprodukter, for å få flere, grønnere fond på markedet.

Internasjonal trend

Bevegelsen for å få universiteter til å trekke seg ut av fossil energi startet i USA, og har spredt seg internasjonalt.

I Storbritannia har nå hvert fjerde universitet gått inn for det, flere etter press fra studenter, ifølge The Guardian.

– Vi er altså del av en internasjonal bølge, sier Christoffer R Klyve, konstituert leder i Framtiden i våre hender.

– Kan være med å stille miljøkrav

Caroline Dale Ditlev-Simonsen

PÅVIRKE: Man kan påvirke miljøtiltak i et selskap man investerer i, sier Caroline Dale Ditlev-Simonsen.

Caroline Dale Ditlev-Simonsen, førsteamanuensis ved BI, har forsket mye på etiske investeringer. Hun mener at man også ved å ikke trekke seg ut av fossil energi, kan ha en positiv effekt på miljøet.

– Når man som investor trekker seg ut av en bedrift, får man begrenset innvirkning på denne bedriften. Når et fond har eierskap i et selskap kan man være med å påvirke dette selskapet til å sette for eksempel strengere miljøkrav, sier hun.

Universitetene må få bruke pengene sine som de vil, sier Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk Olje og Gass.

– Men det er selvfølgelig også slik at en stor del av de pengene som tilfaller norske universiteter og høgskoler fra staten, er penger som kommer fra olje- og gassindustrien. Det er viktig å huske.

AKTUELT NÅ