Norges beste og verste kommuner

Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet og informasjon i kommunenorge. Her er lista over de beste og verste kommunene.

Kvalsund

JUMBOPLASS: Kvalsund kommune i Finnmark kommer dårligst ut i Forbrukerrådets kåring.

Foto: Klo, Allan / NTB scanpix

Årets test omfatter samtlige 428 norske kommuner, samt 15 bydeler i Oslo. Det er den største gjennomgangen Forbrukerrådet har gjort og har vurdert 22.000 infoelementer.

– Vi har testet service, tilgjengelighet på informasjon og kvalitet på informasjon, sier direktør i Forbrukerrådet Randi Flesland.

Forbrukerrådet har dog ikke grunnlag for å si noe om innholdet og kvaliteten på tjenestene. Dårlig skår betyr ikke nødvendigvis at tilbudet er dårlig, men at Forbrukerrådet ikke har fått informasjonen de har etterspurt.

– Vi har testet hvilken informasjon jeg som bruker kan få fra kommunen ved å ringe, sende e-post eller gå inn på nettsidene, sier Flesland til NRK.

Poengene er gitt på en skala fra 0-100. Testen ble utført av Norstat i januar og februar i år.

De beste kommunene

 • 1. Fedje i Hordaland 83,3 poeng
  Den lille vestlandskommunen får full skår på kategorien «barn og skole», men skårer kun 60 poeng på informasjonstjenester.

 • 2. Stordal i Møre og Romsdal 83 poeng
  Knepen andreplass. Stordal får toppskår på «barn og skole» og «informasjonstjenester», men kun 60 poeng på sosiale tjenester.

 • 3. Valle i Aust-Agder 82,5 poeng
  Tredjeplassen får som de andre toppskår på «barn og skole», men får kun 48 poeng på helse.

 • 4. Asker i Akershus 82,2 poeng
  Den første storkommunen på lista er Asker hvor «barn og skole» og «pleie og omsorg» er kategoriene med høyest skår. Kommunen skårer derimot bare 60 poeng på informasjonstjenester.

De verste kommunene

 • 425. Gjemnes i Møre og Romsdal 30,6 poeng
  «Pleie og omsorg» og informasjonstjenester kommer best ut med henholdsvis 64 og 60 poeng. Men kommunen får bare 10 poeng i kategoriene «barn og skole», «sosiale tjenester» og «fritid og kultur».

 • 426. Karlsøy i Troms 29,4 poeng
  Troms-kommunen skårer best på sosiale- og informasjonstjenester (60 poeng). I kategorien for pleie og omsorg får de 0 poeng.

 • 427. Karasjok i Finnmark 23 poeng
  Nest sisteplassen skårer best på tekniske tjenester (48 poeng), men får 0 poeng i kategoriene helsetjenester og informasjonstjenester.

 • 428. Kvalsund i Finnmark 21,3 poeng
  Mens informasjonstjenestene får full pott i denne kommunen, er det dårlig stelt med de øvrige tjenestene. I kategoriene sosiale tjenester og fritid og kultur får Kvalsyund 0 poeng.

– Tar ikke innbyggerne på alvor

Selv om testens vinnere er tre små kommuner, er det de store som gjennomgående kommer best ut.

– Den klare tendensen i alle de fire store testene vi har gjennomført, er at jo høyere folketall, jo bedre gjør kommunene det. Samtidig skal man også være klar på at det er flere sider ved kommunenes tjenester som ikke omfattes av denne testen, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Flesland er ikke fornøyd med det totale resultatet av årets undersøkelse.

– Spennet i resultatene er for stort. Vi har for mange kommuner som tar innbyggerne sine for lite på alvor, sier hun til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger