Hopp til innhold

Norges Bank tror på lønnsvekst til neste år

Norges Bank tror lønningene vil stige raskere enn prisene fra neste år. Marit Krogstad (49) er fremdeles bekymret over en usikker fremtid.

Marit Krogstad

FORSIKTIG OPTIMIST: Marit Krogstad (49) synes fremtiden er usikker.

Foto: Eirik Eitrheim

I går meldte SSB at prisene har økt med 6,3 prosent det siste året. Dermed opplever de fleste av oss reallønnsnedgang i år. Neste år kan det imidlertid snu.

– I våre prognoser så er det slik at lønningene stiger raskere enn prisene fra neste år, og i årene fremover.

Det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Samtidig understreker Bache at prognosene er usikre, men at det er Norges Banks beste vurdering av utsiktene, slik de nå ser det.

– Håpet du kan gi nordmenn og norske familier inn i sommeren nå, er at neste år blir det bedre?

– Våre prognoser innebærer at sysselsettingen holder seg høy, at arbeidsledigheten vil holde seg lav også i årene fremover, at vi har høy aktivitet i økonomien og ja, også at lønningene vil stige raskere enn prisene, når vi ser litt lenger frem, sier Bache.

Og det er det du tror på?

– Jeg tror på våre prognoser, sier Bache.

Ida Wolden Bache er sentralbanksjef.

STIGE: Lønningene vil stige raskere enn prisene fra neste år, sier Sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

Bache understreker samtidig at renten skal opp, og at mange med boliglån derfor likevel vil oppleve at de sitter igjen med mindre, etter at rentene er betalt.

Intervjuet med sentralbanksjefen ble gjort før SSB-tallene ble presentert.

Men Marit Krogstad som NRK møter i gatene av Oslo er litt tilbakeholden med optimismen.

– Det er jo fint at de tenker det, men det er jo litt bekymringsfullt med alt som skjer ute i verden. Vi vet jo ikke om det kommer til å gå like bra som det har gått de siste ti årene. Så jeg er litt bekymret for den tankegangen.

Krogstad forteller at selv om hun har gjeld så er det ikke noen stor bekymring for henne om Norges Bank hever styringsrenten ytterligere.

– Nei, jeg er ikke bekymret for det, det går fint. Vi har vært så heldig i mange, mange år nå at det har vært veldig lav rente. Men jeg har heller ikke levd over evne med tanke på det.

– Jeg har sånn gjeld at det går bra i forhold til det jeg tjener.

– Vil variere veldig mye

Anders Johansen, sjefstrateg i Danske Bank, tror Norges Banks prognoser er riktige, men er likevel ikke like optimistisk.

– Vi tror at lønningene vil stige, men ikke like fort som Norges Bank, og også at inflasjonen blir lavere enn det, sier Johansen.

Johansen sier vi har vært gjennom en periode med høy vekst, både i Norge og internasjonalt. Danske Bank ser for seg at det fortsatt vil bli vekst i 2023, men at veksten blir lavere enn det den har vært.

Sjefstrateg Anders Johansen i Danske Bank

IKKE LIKE FORT: Vi tror lønningene vil stige, men ikke like fort som Norges Bank, sier sjefstrateg i Danske Bank Norge Anders Johansen.

Foto: Danske Bank/Sturlason

– Vi ser at det er en del kapasitetsutfordringer, på grunn av den høye veksten som har vært, og derfor strammer sentralbankene til, både i Norge, Europa og USA. Det vil gjøre at BNP (bruttonasjonalprodukt, journ.anm.)-veksten blir lavere i 2023, enn det den har vært i 2022, sier Johansen.

Vil folk oppleve å ha mer å rutte med neste år?

– Det vil variere veldig mye fra husholdning til husholdning. Noen husholdninger, som har mye gjeld, de vil oppleve å få betydelig mindre å rutte med neste år, sier Johansen.

– Mens noen av de husholdningene, som har lite gjeld eller ingen gjeld, og sånn sett kun penger på sparekonto, de vil faktisk få mer å rutte med, på grunn av den stigende renten, sier Johansen.

Johansen sier Danske Bank fortsatt ser positivt på norsk økonomi.

– Vi mener fortsatt at den vil vokse, og lønnsveksten vil fortsatt være god, sett i historisk sammenheng, sier Johansen.

– Det vil bli strammere

Oddmund Berg, makroøkonom i DNB, sier DNB synes Norges Banks prognoser virker rimelige, og at de peker på gode faktorer til hvorfor det kan bli økt lønnsvekst.

– Det er et veldig stramt arbeidsmarked nå, det er veldig lav ledighet. I tillegg ser vi bedriftene selv rapportere om ganske god lønnsomhet og muligheter for å gi lønnsvekst. Vi tror nok at det er en rimelig antakelse for at vi vil få høyere lønnsvekst inn i 2023, sier Berg.

Berg påpeker at det spesielle ved økonomien i 2023 er høy inflasjon. Han sier det er vanskelig å spå hvorvidt lønnsveksten vil kompensere for inflasjonen.

– Men det kan godt hende vi får reallønnsvekst neste år, sier Berg.

Makroanalytiker i DNB Markets, Oddmund Berg.

RIMELIG ANTAKELSE: – Vi tror nok at det er en rimelig antakelse for at vi vil få høyere lønnsvekst inn i 2023, sier makroøkonom i DNB Oddmund Berg.

Foto: Stig B. Fiksdal / Stig B. Fiksdal

De økte rentene er med på å spise opp en god del av budsjettet til folk, sier Berg. Særlig for de som har mye gjeld.

– Vi vil sannsynligvis få en nedgang i det som kalles disponibel inntekt eller disponibel realinntekt, sier Berg.

Disponibel inntekt eller disponibel realinntekter hvor mye penger husholdningene har igjen, etter vi har tatt i betraktning gjeld og likende.

– Det vil bli litt strammer for norske husholdninger i 2023. Det blir litt tøffere, litt mindre å rutte med, sier Berg.

Samtidig er det stor variasjon blant husholdningene i hvor mye gjeld man har.

– Så her er det underliggende store forskjeller, mellom forskjellige typer arbeidstakere, med tanke på om man vil få det bedre eller verre neste år, sier Berg.

Berg sier DNB er ganske positive til norsk økonomi i 2023.

– Vi har hatt en fin periode på veg ut av pandemien, så det ser ganske bra ut, sier Berg.

AKTUELT NÅ