Hopp til innhold

Norges Bank hever styringsrenta: – Lommeboka blir tynnere og tynnere

Å komme inn på boligmarkedet helt i starten av 20-årene er ikke lett. Men noen klarer det. Torsdag melder Norges Bank at de mener renten må opp mer enn tidligere anslått.

Matilde Ghisetti (22) og Vegar Bræin (23).

Matilde Ghisetti (22) og Vegar Bræin (23) kjøpte bolig i Sandnes i desember 2020. Siden da har renta økt mye.

Foto: Elise Pedersen / NRK

Norges Bank hever styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 3 prosent, og varsler at flere renteøkninger er på vei.

Prognosen for styringsrenten er oppjustert fra forrige pengepolitiske rapport og indikerer en styringsrente som øker til rundt 3,5 prosent i sommer, melder Norges Bank torsdag.

– Det er stor usikkerhet om den videre økonomiske utviklingen, men går det som vi nå tror, setter vi styringsrenten videre opp i mai, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Dette er mer aggressivt enn både våre og markedets forventninger, sier sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank i en kommentar.

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache og rentekomiteen i Norges Bank la torsdag frem en ny analyse for norsk økonomi.

Foto: William Jobling / NRK

– Lønnsveksten på vei opp og kursen på norske kroner har svekket seg mye. Det vil bidra til å løfte prisveksten og tilsier at renten, må settes høyere enn vi tidligere så for oss, sier Ida Wolden Bache.

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

– Norges Bank har ikke latt seg skremme

Sentralbanken har ikke latt seg skremme av uroen i finansmarkedene de siste ukene, og varsler at det trolig blir tilsvarende rentehevinger både mai og juni, til en topp på 3,50 prosent, sier sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB i en kommentar.

Det er et halvt prosentpoeng høyere enn det sentralbanken så for seg i desember.

Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets

Årsaken til den høyere rentetoppen er at det går bedre enn ventet i norsk økonomi. Økende lønnsvekst og en betydelig svakere krone bidrar til å holde den allerede høye inflasjonen oppe, sier hun.

Nordea markets skriver i en markedsoppdatering at sentralbanken nå venter nye rentehopp i mai, juni og muligens en til i september. .

Frykter langvarig tilbakeslag i byggenæringen

Norges Eiendomsmeglerforbund frykter at den varslede renteutviklingen vil utløse et langvarig tilbakeslag i boligbyggingen.

– Salget av nye bolig er nå på finanskrise-nivå, og igangsettingstakten stuper, sier adm.dir. Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, mener Norges Bank tar for mye hensyn til den svake kronen i sin rentesetting.

Jeg er litt urolig nå, og jeg håper sentralbanken tar tilstrekkelig høyde for den finansielle stabiliteten. Økt rente slår rett inn i denne nå, mens den knapt virker på inflasjonen og arbeidsledigheten er unødig på vei opp, sier hun.

Men sentralbanksjef Ida Wolden Bache signaliserer at utviklingen i kronekursen er viktig for rentesettingen fremover, og at en svak krone kan bety enda høyere rente enn det sentralbanken ser for seg i dag. På samme måte kan en sterkere krone virke motsatt på renteutviklingen.

Tok grep

I desember 2020 kjøpte Matilde Ghisetti (22) og Vegar Bræin (24) et splitter nytt rekkehus i Sandnes, og lånte 1,2 millioner kroner i banken. Huset kostet 3,25 millioner, og med sparing og hjelp fra foreldre hadde paret resten i egenkapital.

Hun kommer fra Italia, og kom til Norge på grunn av kjærligheten i 2019. Nå tar hun bachelorgrad i biokjemi ved Universitetet i Stavanger, samtidig som hun har deltidsjobb ved siden av.

Samboeren Vegar er lærling.

Da de kjøpte for litt over to år siden, fikk de lån i banken med en rente på 1,44 prosent.

Slovakia skyting

SE DIREKTE: Norges Bank holder pressekonferanse 10.30

Litt over to år senere er situasjonen en annen.

Nå er renta på lånet 3,84 prosent.

Vi merker det litt. Vi er heldige, for vi sliter ikke så mye økonomisk. Men renta er selvfølgelig høyere enn den burde ha vært, sier Vegar.

De har brukt mye tid på å gjøre så mange grep som mulig for å holde utgiftene nede. Som å samle alle forsikringer, boliglån og billån i samme bank, slik at de kan få rabatt.

Så sammenligner vi ofte rente med andre banker, og sjekker med fagforeninger om vi kan få billigere rente der.

Renteheving Sandnes

Utgiftene til lånet på rekkehuset har nesten doblet seg på to år, forteller det unge paret.

Foto: Elise Pedersen / NRK

Frykter enda høyere rente

Det er ikke noe vi ser frem til. Alt blir bare dyrere, og lommeboka blir tynnere og tynnere, sier Vegar.

Da de fikk lånet, betalte de 4000 kroner i måneden i renter og avdrag. Nå er månedsprisen på det samme lånet oppe i 7000 kroner.

Det er nesten dobbelt så mye for akkurat det samme. Vi har ikke tatt opp mer i lån, men har fått så mye mer i rente, sier Matilde.

Vi betaler mer i renter enn vi gjør i avdrag, sier Vegar.

Klarer dere flere renteøkninger?

Det kan ikke fortsette slik for lenge. Jeg tror ikke en vanlig familie klarer dette for lenge. Vi føler oss heldige, men for en barnefamilie er det jo ikke bare renta som øker, sier Matilde.

De påpeker at det ikke bare er renta som har steget i løpet av de to årene de har bodd i rekkehuset. Når de flyttet inn ubehandlet de for 300 kroner. Nå har samme handleliste nesten doblet seg.

Vi har for eksempel sluttet å vaske klær om dagen, forklarer Matilde.

Når Norges Bank under torsdagens rentemøte trolig velger å sette opp renta, følger det unge paret i Sandnes nøye med. Det kan nemlig gjøre nok et innhugg i en ellers økonomisk utfordrende hverdag.

Vi har brukt mye tid på å forhandle ned renter med ulike banker. Vi liker å forhandle om renta. Og vi vil anbefale andre om å ringe bankene for å høre om de kan gå ned på renta. Det verste som kan skje er at de sier nei, sier Matilde.

Renteoppgang var ventet

I forkant av rentebeslutningen ventet alle økonomene som ble spurt av nyhetstjenesten Bloomberg at renta ville bli satt opp med et kvart prosentpoeng, og at det kan komme flere.

Prisene i Norge øker fortsatt langt mer enn det politisk bestemte målet på 2 prosent som Norges Bank styrer sin rente etter, men SSB venter at inflasjonen vil avta fremover.

Spenningen blant ekspertene har særlig dreid seg om hvordan bankkrise i USA og Sveits har påvirket renteplanene på de kommende rentemøtene frem mot sommeren.

Den svake kronekursen har vært en nøtt for sentralbanken her hjemme.

En svak krone bidrar til en høyere inflasjon, fordi det vi kjøper fra utlandet øker i pris. I en liten åpen økonomi som vår importeres mye av det vi trenger.

Videre renteoppgang i USA til tross for banker i krise

I går satte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve opp sin styringsrente for niende gang på rad, i likhet med det som var ventet av økonomene i forkant.

Det var i forkant knyttet spenning til rentebeslutningen på grunn av uroen i finansmarkedet og en banksektor i krise.

Inflasjonen er fortsatt høy i USA. Sentralbanken utelukket ikke at det kan bli nødvendig med ytterligere rentehevinger. Samtidig ble det hevdet fra offisielt hold at tilstanden i bankvesenet er sunn.

Rentekalkulator

Se hvor mye du må betale hvis renta øker.

Rente
Månedlige utgifter
18 783 kr
Økte renteutgifter
378 kr

Det vil si en total utgift på 18 783 kroner i måneden, som betyr 378 kroner mer i ekstra renteutgifter enn det du betaler i dag. Renteutgifter er det du må betale ekstra når renta øker fra dagens rente på 5,49%

I forrige uke satte også den europeiske sentralbanken ECB opp sin styringsrente med 0,5 prosentpoeng, til tross for den internasjonale bankuroen.

AKTUELT NÅ