Hopp til innhold

Norge nekter for at de diskriminerer far

– De norske reglene for betalt foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende og bryter EØS-reglene, sa EØS-tilsynet ESA i november. Nå svarer norske myndigheter.

Far og barn

IKKE LIKE FOR LOVEN: EØS-tilsynet ESA reagerer på at norske fedre ikke kan ta ut foreldrepermisjon fra parets fellesperiode dersom mor ikke arbeider eller studerer. Motsatt vei er det ingen slike begrensninger. Illustrasjonsbilde.

Foto: Frank May / NTB scanpix

Linda Hofstad Helleland

– En viktig grunn til at aktivitetskravet ikke har blitt avviklet er at det bidrar til at flere mødre kommer ut i arbeid eller studier, sier nyslått barne- og likestillingsminister Linda H. Helleland.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi er ikke enig i ESAs konklusjon fordi vi mener at den norske foreldrepengeordningen ikke omfattes av likestillingsdirektivet, og at Norge har et vidt handlingsrom til å utforme ordningen slik vi selv ønsker.

– Regjeringen har derfor nå svart ESA at vi er uenig i at den norske ordningen er i strid med EØS-avtalen, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

I Norge har begge foreldre krav på ti ukers betalt foreldrepermisjon hver ved fødsel eller adopsjon, ifølge Folketrygdloven.

I tillegg kommer en fellesperiode med foreldrepermisjon som paret kan dele mellom seg, slik de selv ønsker – Men det er bare dersom mor er i arbeid eller studerer.

ESA: – Forskjellsbehandling

I 2016 klagde flere norske fedre til EØS, fordi de ble nektet å ta ut foreldrepermisjon fra parets fellesperiode. Begrunnelsen var at deres koner ikke arbeidet eller studerte fulltid.

Loven sier samtidig ingenting om at mor ikke kan ta ut en del av fellespermisjonen, dersom far ikke er i jobb eller er heltidsstudent. Mors rettighet er dermed garantert, og uavhengig av fars arbeidssituasjon.

– Det er kjønnsdiskriminerende, slo ESA fast i en uttalelse som de sendte til norske myndigheter 15. november i fjor.

De pekte på at rettighetene til å få betalt foreldrepermisjon med denne ordningen knyttes til kjønn, noe som strider med EUs likestillingsdirektiv.

Mors lønn avgjør fars utbetaling

Sven Erik Svedman

– I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, sa ESA-president Sven Erik Svedman i november i fjor.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

ESA reagerte også på at beløpet som far får utbetalt i fellesperioden avhenger av mors arbeidssituasjon.

Dersom hun arbeider i mindre enn en 75 prosentstilling, skal farens utbetaling beregnes ut fra hennes yrkesdeltakelse, og ikke hans egen. Den andre veien sier regelverket ikke noe om.

Ifølge ESA er det også problematisk at far ikke har rett til betalt foreldrepermisjon, heller ikke de ti ukene som er forbeholdt ham, dersom mor ikke oppfyller kravene om foreldrepermisjon. Da hjelper det ikke om far selv oppfyller kravene.

Mor har derimot rett på hele fellesperioden om hun oppfyller kravene til foreldrepermisjon, selv om ikke far gjør det.

– I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter, sa ESA-president Sven Erik Svedman i november.

Kan ende opp i Efta-domstolen

EØS-land har ikke noen plikt til å tilby betalt foreldrepermisjon. Dermed mener norske myndigheter at EU heller ikke skal legge seg bort i betingelsene Norge legger til grunn for hvordan de regner ut foreldrepengene eller hvilke vilkår som skal være oppfylt:

– Norge er et av verdens mest likestilte land. Vi har en svært god foreldrepengeordning, som gjør det mulig for begge foreldrene å være hjemme med barnet i dets første leveår. En viktig grunn til at aktivitetskravet ikke har blitt avviklet er at det bidrar til at flere mødre kommer ut i arbeid eller studier, sier Helleland

Nå er det opptil ESA om de godtar svaret fra norske myndigheter. Dersom ESA ikke blir overbevist, kan de bringe saken inn for EFTA-domstolen.

AKTUELT NÅ