Hopp til innhold

EØS mener Norge diskriminerer far

De norske reglene for betalt foreldrepermisjon er kjønnsdiskriminerende, og bryter med EØS-reglene, mener EØS-tilsynet ESA. Barne- og familieminister Solveig Horne mener den norske ordningen er svært raus og ikke bryter avtalen.

Foreldrepermisjon

– FAR FORSKJELLSBEHANDLES: Norge har på plass visse krav som kun gjelder for fedre, og som begrenser tilgangen deres til betalt foreldrepermisjon. Resultatet er at mødre har mer omfattende permisjonsrettigheter, mener EØS-tilsynet ESA. Illustrasjonsbilde.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

I Norge har begge foreldre krav på ti ukers betalt foreldrepermisjon hver etter fødsel eller adopsjon, ifølge Folketrygdloven.

I tillegg kommer en fellesperiode med foreldrepermisjon som paret kan dele mellom seg, slik de selv ønsker. Den totale foreldrepermisjonen er på enten 49 eller 59 uker, avhengig av om foreldrene ønsker redusert lønn.

Så enkelt viser det seg likevel ikke alltid å være.

I 2016 klagde noen norske fedre til EØS fordi de ble nektet å ta ut foreldrepermisjon fra parets fellesperiode. Begrunnelsen var at deres koner ikke arbeidet eller studerte fulltid.

Loven sier samtidig ingenting om at mor ikke kan ta ut en del av fellespermisjonen dersom far ikke er i jobb eller heltidsstudent.

– Det er kjønnsdiskriminerende, slår nå ESA fast i en uttalelse som de har sendt til norske myndigheter 15. november.

De peker på at rettighetene til å få betalt foreldrepermisjon med denne ordningen knyttes til kjønn, noe som bryter med EUs diskrimineringslov.

Mors lønn avgjør

ESA reagerer også på at beløpet som far får utbetalt i fellesperioden avhenger av mors arbeidssituasjon.

Dersom hun arbeider i mindre enn en 75 prosentstilling, skal farens utbetaling beregnes ut fra hennes yrkesdeltakelse, og ikke hans egen. Den andre veien sier regelverket ikke noe om.

Ifølge ESA er det også problematisk at far ikke har rett til betalt foreldrepermisjon, heller ikke de ti ukene som er forbeholdt ham, dersom mor ikke oppfyller kravene om foreldrepermisjon. Det hjelper ikke om far selv oppfyller kravene.

Mor har derimot rett på hele fellesperioden om hun oppfyller kravene til foreldrepermisjon, selv om ikke far gjør det.

Norge nekter for forskjellsbehandling

«I EØS-retten er likebehandling grunnleggende. Norske myndigheter lever ikke opp til EØS-forpliktelsene sine når de ikke gir kvinner og menn like rettigheter», sier ESA-president Sven Erik Svedman i en presseuttalelse.

ESA har gitt Norge to måneder til å endre praksis. Dersom norske myndigheter ikke innfrir EØS-kravene, kan saken ende i EFTA-domstolen. Det er andre gangen overvåkningsorganet ESA mener Norge diskriminerer fedre.

Norske myndigheter har i saksbehandlingen nektet for at de diskriminerer mellom kjønn, og mener begge foreldrenes rettigheter er sikret gjennom annet regelverk.

Halvportrett av barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) mener den norske ordningen er svært raus og gjør at det er mulig å være hjemme i barnets første leveår.

Foto: Alexander Nordby / NRK

– Svært god ordning

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) sier til NRK at i europeisk sammenheng er den norske foreldrepengeordningen svært god. Hun mener at ordningen er raus, og at den gjør det mulig for foreldre å være hjemme med barnet i barnets første leveår.

– Jeg registrerer at ESA mener at foreldrepengeordningen er i strid med likestillingsdirektivet, fordi det stilles ulike krav til mødre og fedre ved uttak og beregning av foreldrepenger. Vi mener landene må ha et handlingsrom til å velge nasjonale løsninger, sier hun.

Horne minner om at hvilke krav som skal være oppfylt for å motta en ytelse, vil ha stor innvirkning på budsjettet.

– Dette er noe ingen regjering har prioritert i sine statsbudsjetter. Foreløpige beregninger viser at dersom aktivitetskravet fjernes, vil den årlige merkostnaden være om lag 600 millioner kroner. Vi vil nå se nærmere på ESAs argumentasjon og vurdere saken, legger hun til.

– I samsvar med avtalen

Horne viser til at da ESA åpnet formell undersøkelse i denne saken 13. juli 2016, var ESAs foreløpige vurdering av foreldrepengeordningen var i strid med EØS-avtalen, nærmere bestemt likestillingsdirektivet og foreldrepermisjonsdirektivet.

Hun opplyser at norske myndigheter i et brev til ESA 10. oktober 2016 argumenterte for at den norske ordningen verken er i strid med likestillingsdirektivet eller foreldrepermisjonsdirektivet, og derfor er i samsvar med EØS-avtalen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger