Hopp til innhold

NHO: – Vi er på grensen av det vi kan tåle av innvandring

Norge er blant landene i Europa som tar i mot desidert flest innvandrere. Nå begynner selv NHO å rope varsku.

Dag Aarnes i NHO om arbeidsinnvandring

NHO-direktør Dag Aarnes mener norske myndigheter må ta stilling til hvor mye arbeidsinnvandring Norge kan tåle i årene som kommer.

– Det at vi har hatt muligheten til å hente arbeidskraft de senere årene har vært positivt for Norge og norsk næringsliv, sier Dag Aarnes i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Men til tross for at Norge har store fordeler av fleksibiliteten arbeidsinnvandringen gir, blant annet for å løse samfunnsoppgaver som bygging av infrastruktur, er ikke bildet bare rosenrødt.

– Jeg synes også vi bør snakke om hvor mye som er for mye innvandring. Det er det viktig at vi som samfunn forholder oss til, hvis ikke kan det føre til mye problemer både sosialt og politisk senere. Vi må snakke om det før det blir akutt, sier Aarnes.

Les også: Ekspertene: – Økonomien ikke avhengig av innvandring

Og både han og NHO mener at vi begynner å nå grensen for hva vi som samfunn kan tåle når det gjelder innvandring dersom nivået holder seg over flere år.

Myte: «Utviklingen av norsk økonomi er avhengig av innvandring»

I går slo Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland fremmedfrykt-alarm fordi han opplever en stadig hissigere stemning mot innvandrere i Europa.

Også norsk innvandringsdebatt har en tendens til å være polarisert med steile fronter mellom dem som er positive til innvandring og dem som er negative.

Det gir grobunn for myter om innvandring.

I en serie skal NRK.no belyse flere av de mest vanlige mytene.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Vi skal blant annet se på myten om at Norge er helt avhengig av innvandring for å sikre norsk økonomisk utvikling. Myten ble befestet ytterligere i mars i fjor da flere forskere gikk ut i VG og sa at Norge er helt avhengige av den økende arbeidsinnvandringen til landet.

Det er i den forbindelsen Aarnes roper sitt varsku.

For ifølge VG har 200 000 av de 316.000 arbeidsplassene den rødgrønne regjeringen skryter av å ha skapt fra 2005 til 2012 gått til innvandrere. I klartekst betyr det at syv av ti nye jobber blir besatt av folk fra utlandet.

I Perspektivmeldingen som ble lagt frem 8. februar kom det også frem at rundt 60 prosent av oppgangen i antall sysselsatte fra 2004 til i dag har vært innvandrere.

– Da våre kolleger i LO gjorde oss klar over de tallene ble jeg skremt, sier Aarnes før han fortsetter:

NHO viser til tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI) som viser at det årlig kommer mellom 20 000 og 30 000 svensker i tillegg til 50 000 arbeidsinnvandrere fra resten av EØS-området. I tillegg kommer det mellom 20 og 25 000 nye norske jobbsøkere hvert år. Slår man sammen de tre, snakker man om brutto opp mot 100 000 nye arbeidstakere i året.

– Dersom det vedvarer tror jeg det er for mye til at det norske arbeidsmarkedet klarer å håndtere det på en god måte. Faremomentene er at vi får kraftig økt arbeidsledighet og høyere trygdetilbøyelighet i den norske befolkningen, sier Aarnes.

Han frykter også pressområdene spesielt på Østlandet kommer til å bli enda mer presset.

– Du må huske at rundt 50 000 mennesker skal inn i landet. Det betyr at vi må bygge en by på størrelse med Sandefjord hvert år for å få plass bare i boligmarkedet. I tillegg kommer press på veier, kollektivtransport og så videre, sier Aarnes.

– Sverige og Polen må ta ansvar

Han er også redd for at den høye innvandringen fra blant annet Sverige og Polen fører til at nordmenn skyves ut av arbeidsmarkedet.

– Faren er nok ganske reell. Til nå har vi brukt en rekke teknikker for å skjule ungdomsledigheten. Vi har veldig mange som tar høyere utdanning, kanskje også innen områder der yrkesmulighetene ikke er spesielt gode, og vi har veldig mange på arbeidsavklaringspenger i relativt ung alder. Jeg vil hevde at vi har et skjult arbeidsledighetsproblem blant ungdom i Norge, og at vi har en betydelig utfordring i å sysselsette norsk ungdom i meningsfullt og inntektsgivende arbeid, sier Aarnes.

NHO-direktøren mener også at Sverige og Polen må slutte å bruke norsk arbeidsliv til å løse egne ledighetsproblemer.

– Både Sverige, Polen og en del andre land bør legge større vekt på eget arbeidsmarked, og på å få ned arbeidsledigheten i eget land. Norge kan ikke redde Sverige fra ungdomsledigheten, sier Aarnes.

– Men hvem er det egentlig som redder hvem her?

– Noen vil nok si at det er de som redder oss i øyeblikket, men når det gjelder ungdomsledigheten så er det vi som redder Sverige. Der synes jeg Sverige løper fra det ansvaret de tok tidligere med å holde ungdomsledigheten nede. Det synes jeg er en rimelig kritikk av den politikken som føres i Sverige nå.

– Hvor mye er for mye innvandring?

– Jeg tror de tallene vi så i fjor er klart i overkant av hva det norske arbeidsmarkedet tåler på sikt. Hvis vi snakker om at det kom 100 000 nye arbeidstakere inn i norsk økonomi i fjor, så skal det enormt mye til å sysselsette så mange på ett enkelt år for en økonomi på vår størrelse. Da snakker vi om en sysselsettingsvekst på fire prosent, og det er sjelden i norsk økonomi, om vi i det hele tatt har sett det noen gang, sier Aarnes.

AKTUELT NÅ