Nav-topp: – Kan ikke svare på hvorfor det gikk galt

STORTINGET (NRK): Minst 110 millioner kroner er kastet bort på et IKT-program som havarerte. Nav-sjefen tar selvkritikk, men kan ikke forklare hvorfor de mislyktes.

Åpen høring i Stortinget

PRESSET: Martin Kolberg (Ap) krevde klare svar fra arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

  • Nav medgir tap på minst 110 millioner kroner.
  • IKT-leverandøren tar ikke ansvar.
  • Komitéleder: Flere spørsmål enn svar.
  • Fagforening ropte varsko – ble ikke hørt.
  • Nav-direktør: Kan ikke gi en entydig forklaring

– Hundrevis av millioner har gått tapt her, og det er et paradoks at det er vanskelig å får svar på hvem som har ansvaret for det, sier lederen for Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg, etter en over sju timer lang høring fredag.

Temaet var Navs feilslåtte IT-satsing. Bakgrunnen var en rapport fra Riksrevisjonen med sterk kritikk av gjennomføringen av moderniseringsprogrammet som skulle gjøre Navs tjenester moderne og digitale innen 2018.

I dag har Nav over 300 IKT-systemer som er bygd opp på ulike plattformer. Ifølge Riksrevisjonen gjør dette at etaten ikke kan hjelpe brukerne sikkert og effektivt.

Jeg synes det er litt urovekkende når ledelsen i Nav sier at de ikke vet hvorfor. Forutsetningen for å lære er jo at man vet hva som gikk galt.

Riksrevisor Per-Kristian Foss

Men nå er moderniseringsprogrammet som skulle fikse alt dette nedlagt.

Fra august 2012 til slutten av 2013 hadde prosjektet allerede brukt 723 millioner kroner. Nå viser en intern Nav-rapport Dagens Næringsliv har fått innsyn i at tapet kan komme opp i nærmere 340 millioner kroner.

Fredag forsøkte stortingspolitikerne å forstå hva som gikk galt. Hvordan kunne et prosjekt, som tok tre år å planlegge, bli skrinlagt etter kun noen måneder?

– Jeg skulle gjerne ha gitt et entydig svar på det, men jeg tror ikke jeg kan, sa arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad under høringen.

Kolberg opprørt

Det svaret kunne ikke komitéleder Kolberg (Ap) leve med.

– Noen må jo snart kunne svare det norske parlamentet om hvorfor dette har skjedd, sa han under høringen.

Kjell Rusti i Steria ser rett i kamera, ved siden av ham står Martin Kolberg og ser på ham

KONSULENT: Ifølge administrerende direktør, Kjell Rusti (t.v), overvurderer komitémedlemmene Sterias rolle i det strategiske arbeidet i Navs IKT-satsning.

Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Lystad sa han kunne si noe om årsakene, og innrømmet av Nav ikke hadde god nok kompetanse til å styre et så stort prosjekt, samtidig som de ikke innså hvor vanskelig det ville bli å gjøre de endringene som uførereformen krevde.

– Men på spørsmålet om hvorfor vi ikke skjønte dette tidligere, der synes jeg det er vanskelig å peke på noe helt konkret, sa Lystad.

Ifølge Riksrevisor Per-Kristian Foss er det betenkelig at Lystad ikke kan gi et bedre svar.

– Jeg synes det er litt urovekkende når ledelsen i Nav sier at de ikke vet hvorfor. Forutsetningen for å lære er jo at man vet hva som gikk galt, sier han til NRK.

– Som et glatt såpestykke

Komitémedlemmene ble kom heller ikke nærmere svaret da IKT-leverandøren Steria, som har gitt operativ støtte til Nav, forklarte seg.

– Man kan konstatere at hundrevis av millioner har gått til spille på grunn av dårlig planlegging og gjennomføring. Vi har invitert dere for å få forstå hvorfor det har gått galt. Men jeg forstår ikke hva dere sier, sa en oppgitt Kolberg (Ap) mot slutten av utspørringen.

Administrerende direktør i Steria, Kjell Rusti, kunne verken svare på hva som gikk skeis eller påta seg noe av ansvaret for at programmet ble stoppet.

– Vi har ikke vært engasjert i selve programmet, vi har jobbet i Nav IKT, for at de kan avse sine ressurser til moderniseringsprogrammet, sa han i høringen.

Da Rusti ble presset til å gi si sitt syn på hvorfor programmet måtte stoppes, viste han til at det var et «gigantisk prosjekt».

– Det var veldig høye ambisjoner, veldig mange ting på en gang, og veldig korte tidsfrister, svarte han.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Presset leverandørene

GRILLET: Frps Helge Thorheim sammenlignet svarene fra IKT-leverandøren og kvalitetssikreren med et glatt såpestykke.

Da det var arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad sin tur ti å forklare seg, bekreftet han at Steria ikke har vært en viktig rådgiver på det strategiske plan.

Medgir tap på over 110 millioner

Men da Nav-toppene møtte de fire leverandørene til et oppsummerende møte i januar i år, ville Lystad ha svar på hvorfor de ikke hadde ropt varsko tidligere.

– Vi har nå innsett at vi bør ha en strategisk samarbeidspartner, og ikke gape over så mye selv, sa Lystad i høringen.

Etter at prosjektet ble lagt på is, jobbet IKT-avdelingen videre med å gjøre de IT-endringene det hastet mest med, som uførereformen.

For Lystad var det viktig å få fram at moderniseringsarbeidet i Nav fortsetter, selv om organisasjonen som skulle styre det er nedlagt.

– Vi jobber intenst og målrettet med å forberede systemene våre. Moderniseringen pågår for fullt, og målene ligger fast.

Samtidig måtte han vedgå at Nav har kastet bort store summer.

– Vår egen internrevisjon har beregnet at vi har tapt mellom 110 og 170 millioner kroner. Vi kan tape et tilsvarende beløp, avhengig av hvor mye vi får utnyttet i prosjekt to og tre. Allerede nå vet vi at vi får utnyttet en del, sa Lystad og understreket at de trolig hadde tapt mer dersom programmet ikke hadde blitt stoppet.

Konflikt i IKT-avdelingen

I slutten av oktober gikk Navs IT-direktør Nina Aulie av på dagen. I en e-post til sine ansatte skrev Aulie at ledelsen har utsatt henne for et sterkt press for å få henne til å slutte i stillingen. En rapport fra konsulentselskapet McKinsey skal ha spilt en avgjørende rolle.

Rapporten hevder at gjennomføringen av IKT-prosjekter i Nav hemmes preges av mange kokker og mye søl. Som E24 skrev tidligere i høst viser rapporten at mellom to og tre prosjektledere er involvert i hvert prosjekt. Deltakerne jobber med mange ulike prosjekter som pågår samtidig, og bruker rundt fem prosent av tiden sin på hvert prosjekt. Nav får også kritikk for at de bruker for mange konsulenter. I dag består Nav IKT av tre underavdelinger med til sammen 493 interne ansatte og 445 konsulenter.

Det storstilte moderniseringsprosjektet, som nå er lagt på is, var en egen organisasjon med 200 ansatte som lå på siden av IKT-avdelingen og de andre fagavdelingene.

Ifølge Hanne Nordhaug, leder i fagforeningen NTL Nav, var dette noe av problemet.

– Når du da også har mange konsulenter inne, så mister du noe av Nav-faget, sier hun til NRK.

Under fredagens høring fortalte hun at fagforeningen allerede to måneder før moderniseringsprogrammet ble skrinlagt, anbefalte at prosjektet burde stoppes.

– Vi opplevde at det var et veldig høyt ambisjonsnivå. Hele måten å jobbe på skulle endres, samtidig som det skulle utvikles nytt IKT-program på mange områder, og alt skulle integreres i hverandre. Vi så at her kan det være vanskelig å komme i mål, og det var da vi ba om å utsette, sier Nordhaug til NRK.

Eriksson trygg på at det går bedre nå

Nav-direktør Lystad sier til NRK at de heretter vil endre måten de jobber på ved store prosjekter.

– Vi må samhandle bedre. Vi må ansvarliggjøre leverandørene og kanskje ha én strategisk samarbeidspartner med ansvaret for det som produseres. Derfor har vi også forandret kontraktstrategien vår allerede, sier han.

Du har hatt det øverste ansvaret for et prosjekt som har kastet bort over hundre millioner kroner. Er du rett mann til å lede moderniseringsarbeidet videre?

Ja, jeg føler at jeg har tillit fra statsråden.

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp), som tok over ansvaret for Nav etter at moderniseringsprogrammet ble nedlagt, bekrefter at han har tro på at Nav kan rette opp egne feil.

– Jeg har fått forsikringer om at man er bedre rustet enn noen gang tidligere til å gjennomføre moderniseringsarbeidet, sa statsråden i høringen.

SISTE NYTT

Siste meldinger