Hopp til innhold

Nav får tusen nye jobbsøkere hver dag

Ledigheten i Norge øker. Fra juni til juli i år ble det 2500 flere arbeidsledige her til lands.

Yngvar Åsholt

FLERE: Vi må forvente at antall ledige neste år, er høyere enn det de er nå, sier Yngvar Åsholt i Nav.

Foto: NAV

600 av dem regnes som helt ledige, mens 1900 er i ulike tiltak som skal få dem tilbake i jobb.

Tror det blir verre

Totalt er 85 400 personer registrert som helt ledige – 5 700 flere enn på samme tid i fjor. Mens andelen arbeidsledige var 3,0 prosent for ett år siden, har den økt til 3,1 prosent i dag.

Nav har ingen tro på snarlig bedring. Ifølge kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt vil antall helt ledige trolig stige til over 92 000 neste år.

– Vi er inne i en periode nå, hvor arbeidsmarkedet gradvis blir dårligere. Det skyldes i stor grad oljesektoren og det som har skjedd der. Vi forventer at arbeidsmarkedet fortsatt vil svekkes gradvis gjennom året og neste år, sier han til NRK.

Stor pågang

Utviklingen gjør at stadig flere nordmenn tar kontakt med Nav for å få hjelp til å finne seg en jobb.

I alt ble det registrert om lag 1000 nye arbeidssøkere hos Nav hver arbeidsdag i juli. Det inkluderer helt ledige, delvis ledige, arbeidssøkere på tiltak og andre arbeidssøkere.

Ikke siden finanskrisen har tilgangen på nye arbeidssøkere vært så stor som nå.

Oljebransjen lider

Personer fra IKT-bransjen, ingeniører og industriarbeidere har hatt størst økning i antall nye ledige.

2000 flere industriarbeidere har mistet jobben det siste året, noe som er en økning på 22 prosent. 2500 flere fra IKT- og ingeniørfag er registrert som ledige. Og det er særlig de som har jobbet innen oljebransjen som nå står uten jobb.

Men selv om ledigheten for denne gruppen øker kraftig, er det totale ledigheten for ingeniører og IKT-arbeidere fortsatt langt under landsgjennomsnittet.

AKTUELT NÅ