Hopp til innhold

31.000 flere arbeidsledige siste år

Krisen i oljebransjen gjør store utslag på ledighetstallene. Vestlendinger og ungdom er spesielt hardt rammet. – Ledigheten vil fortsette å øke, spår NAV-direktør.

OLJE

NEDGANGSTIDER: Krisen i oljebransjen gjenspeiles i de ferske ledighetstallene.

Foto: Hommedal, Marit / SCANPIX

Arbeidsledigheten har gått til værs siste året. 4,3 prosent av den norske arbeidsstyrken står nå uten inntektsgivende arbeid. Det viser ferske tall fra Arbeidskraftundersøkelsen gjort av Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ved utgangen av mai var 118 000 personer arbeidsløse. Det utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken. Til sammenlikning var tallet 87 000 ved utgangen av mai i fjor.

– Ledigheten er relativt høy i forhold til hva vi har sett tidligere. Økningen er særlig blant ungdom, sier seniorrådgiver Jørn Ivar Hamre i SSB til NRK.

Yngvar Åsholt

TROR PÅ ØKNING: NAV-direktør Yngvar Åsholt spår økt ledighet utover året og inn i 2016.

Foto: NAV

– Ikke dramatisk for økonomien

NAV bekrefter den negative utviklingen, selv om deres tall ligger noe lavere enn de SSB opererer med.

– Det er spesielt nedgangen i oljebransjen som gjør at det er lavere etterspørsel etter arbeidskraft, og som alltid er unge blant dem som blir hardest rammet. Ledigheten vil nok fortsette å øke gjennom året og inn i 2016, sier kunnskapsdirektør Yngvar Åsholt i NAV til NRK.

– Hvor dramatisk er situasjonen?

– For dem som er berørt, er det helt klart ganske dramatisk. Det er mange personer, spesielt på Vestlandet, som nå står uten arbeid. For norsk økonomi, derimot, er dette ikke så dramatisk. Dette er en ventet utvikling over tid, sier Åsholt.

Tror på vedvarende høy ledighet

NAV-direktøren sier det viktigste nå er å få overført den ledige arbeidskraften til sektorer som trenger arbeidskraft.

Kristian Dahlberg Hauge

Regjeringen stimulerer næringslivets muligheter til å skape nye arbeidsplasser, blant annet gjennom skattepolitikken, mener statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Han legger ikke skjul på at nordmenn nok må bli vant til høyere arbeidsledighet enn vi har vært vant til de siste årene.

– Det er grunn til å tro at dette er noe som kan vare over tid. Spenningen er først og fremst knyttet til oljebransjen, samt hva som vil skje i internasjonal økonomi, sier Åsholt.

Ledighetstallet nærmer seg nå tysk nivå (4,7 prosent), men ligger godt under EU-snittet, som er 9,7 prosent.

Regjeringen ikke overrasket

Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge i Arbeids- og sosialdepartementet sier nedgangen ikke kommer overraskende. Han peker på at bildet ikke bare er negativt.

– Ledigheten øker mye blant unge, men det er grunn til å merke seg at om lag halvparten av de unge arbeidsledige under 25 år har utdanning som sin hovedaktivitet, sier Hauge.

– Regjeringen følger utviklingen i ledigheten nøye, og i revidert nasjonalbudsjett ble innsatsen overfor de ledige styrket med 1500 nye tiltaksplasser for 2. halvår i år, samtidig som permitteringsordningen ble forbedret.

– Normalisering

– Noen vil hevde at det vi ser nå er en normalisering og at vi har hatt en særnorsk utvikling de siste årene. Vi skal likevel anstrenge oss sterkt for å sørge for at de som mister jobben raskt kommer over i annet arbeid. Det er viktig både for den enkelte og for den norske økonomien, sier NAV-direktøren.

Totalt 2.652.000 personer hadde inntektsgivende arbeid i Norge i siste undersøkelsesperiode, ifølge SSB.