17 års fengsel for omfattende narkovirksomhet

OSLO TINGRETT (NRK.no): Hovedtiltalte i en svært omfattende narkotikasak er dømt til 17 års fengsel i Oslo tingrett onsdag. En rekke personer fra samme nettverk er dømt til fengsel imellom tre og 11 år.

Stort hasjbeslag

ENORMT BESLAG: Politiet beslagla store mengder hasj i saken, og totalt var det 762 kilo. Her bilde av noe av hasjen som politiet tok.

Foto: Politiet / NRK

Mannen dømmes også til inndragelse av 15 millioner kroner som påtalemyndigheten mener å ha bevist stammer fra ulovlig narkotikavirksomhet. Dommen falt i Oslo tingrett onsdag ettermiddag.

Tingretten gir mannen fradrag i soningstiden for perioden han allerede har sittet varetektsfengslet. Til sammen utgjør det 992 dager.

I NRKs Nyhetssenter får du fortløpende nyhetsoppdateringer.

Les også: Tiltalt for befatning med 1,8 tonn narkotika

Les også: Dette er de tiltalte i narkonettverket

Les også: Har kalt inn 50 vitner i narkosak

Skjerpet straff

Politiet tiltalte den hovedtiltalte mannen, som nå er 29 år, for salg av 1,1 tonn hasj, basert på det politiet mener er at narkotikaregnskap.

Han var også tiltalt for befatning med totalt 1,8 tonn hasj. I Oslo tingrett ble han onsdag dømt for salg av 953 kilo hasj og innførsel av totalt 706 kilo hasj. Altså en befatning med i overkant av 1,6 tonn hasj. Siden han dømmes for flere grove forbrytelser får han skjerpet straff.

Retten slår også fast at han har hatt en meget sentral rolle i narkotikanettverket. Aktor la ned påstand om 18 års fengsel.

I dommen heter det:

«Strafferammen for grov narkotikaforbrytelse som gjelder et meget betydelig kvantum, er fengsel fra 3 til 15 år. Ved flere overtredelser av samme bestemmelse (§162, tredje ledd), skjerpes strafferammen til fengsel i 20 år. Det samme gjelder dersom personen er dømt for liknende handlinger, og straffeloven om skjerpet straff ved gjentakelse får anvendelse.»

I dommen går det også frem at den nå dømte 29-åringen ut fra innførselskvantum alene ville fått en straff på 12 års fengsel.

Når salget ble lagt til grunn fant retten at den burde være 17 år.

I dommen går det også frem at 29-åringen allerede har tilstått oppbevaring av 250 kilo hasj, men retten mener dette ikke gir grunnlag for tilståelsesrabatt.

Retten påpeker at tilståelsen ikke er uforbeholden i forhold til innførsel og salg som tiltalen gjelder. Tilståelsen har heller ikke hatt noen prosessøkonomisk betydning, heter det videre.

Mange fra samme nettverk dømt

Mannen stod tiltalt som hovedmann i et større nettverk som politiet avslørte i 2011.

Totalt var ti menn tiltalt, og i tingretten er de dømt slik:

 • Tiltalt 2: 11 års fengsel
 • Tiltalt 3: 9 års fengsel
 • Tiltalt 4: 9 års fengsel – dommen er en sammenslåing av en betinget dom fra mars 2012.
 • Tiltalt 5: 13 års fengsel – fellesstraff med dom fra 2004
 • Tiltalt 6: 7 års fengsel
 • Tiltalt 7: Møtte ikke i retten og har ikke fått behandlet saken gjennom domstolen. Ny tiltale vil bli tatt ut.
 • Tiltalt 8: 6 års fengsel – fellesstraff med dom fra 2007
 • Tiltalt 9: Frifinnes
 • Tiltalt 10: 3 års fengsel

(se mer info om de involverte i faktaboks, til høyre/under saken på mobil)

I juli fortalte NRK.no om et omfattende narkotikanettverk som var blitt avslørt. Den antatte hovedmannen er tiltalt for befatning med nærmere to tonn hasj og krevd for 15 millioner kroner.

Forsvarer varsler anke

Abdelilah Saeme

VARSLER ANKE: Hovedforsvarer Abdelilah Saeme var i en annen sak under domsavsigelsen, men varsler en mulig anke selv om han ikke har snakket med sin klient ennå.

Foto: NRK

Den hovedtiltaltes forsvarer Abdelilah Saeme er opptatt i en annen rettssak og var ikke selv til stede under domsavsigelsen.

Den 29-årige dømte mannen var i dag representert av en annen advokat. NRK.no snakket likevel med Saeme som varsler at det kan komme en anke.

– Jeg har ikke fått satt meg skikkelig inn i dommen og premissene for den. Min klient sa seg bare delvis skyldig i tiltalen og det er helt klart at det vil komme en anke, sier Saeme til NRK.no.

Saeme slår også fast på vegne av sin klient at han er skuffet over dommen ettersom han altså bare sa seg delvis skyldig i tiltalen, men nå er dømt for befatning med 1,6 tonn hasj. Tiltalen lød på 1,8 tonn hasj.

Dersom det faktisk blir en anke av dommen mot 29-åringen, slik hans forsvarer Saeme varslet, er dommen ikke rettskraftig.

Også flere av de andre tiltalte i den svært omfattende narkotikasaken vil anke dommen bekrefter forsvarerne deres til NRK:

 • Tiltalt 4: Varsler at de vil anke dommen gjennom forsvarer Petar Sekulic
 • Tiltalt 6: Varsler at de vil anke dommen gjennom forsvarer Catharina Cecilie Gjesti
 • Tiltalt 8: Varsler at de vil anke dommen gjennom forsvarer Øystein Storrvik

Line Presthus i Oslo politidistrikt vil ikke ta standpunkt til om hun er fornøyd med domsutfallet.

– Vi legger til grunn at vi har fått gjennomslag for nesten alle tiltalepostene. Noen fikk litt lavere straff en vi la ned påstand om. Vi vil nå sammen med statsadvokaten og Riksadvokaten ta stilling til hva vi gjør videre i saken, sier politiadvokat Presthus til NRK.

Politiadvokat

VURDERER DOMMEN: Politiadvokat Line Presthus sier de nå vil rådføre seg med Riksadvokaten før det tas stilling til en anke.

Foto: NRK

– Noen har varslet at de vil anke saken, hva tenker du om det?

– Det var noe vi forventet kunne skje, svarer hun etter at dommen har falt i tingretten.

Svært store partier narkotika

Totalt er det beslaglagt 762 kilo hasj. I tillegg mener politiet at den hovedtiltalte mannen skal ha solgt ytterligere 1,1 tonn hasj. Her kan du se bilder av narkotikabeslaget.

– Tiltalen er en av de største hasjsakene i norgeshistorien når vi tar med det som er beslaglagt og det som er solgt, uttalte politiadvokat Line Presthus til NRK.no i sommer.

Den hovedtiltalte mannen, som nå er 29 år, nektet å forklare seg for politiet før rettssaken.

Flere kriminelle i nettverket

Totalt ble ti personer tiltalt, men nettverket består av rundt 20 personer og mange er siktet i saken. På grunn av kapasitetsproblemer ville politiet vente med domsavsigelse før de tar stilling til om de skal reise tiltale mot flere i narkotikanettverket.

NRK.no avdekket også at nettverket består av personer med tung kriminell bakgrunn. Flere av dem er også dømt for narkotikakriminalitet tidligere. Personene i nettverket har ulik etnisk bakgrunn, men nettverket består både av norske, nederlandske og marokkanske statsborgere.

Narkotikasak beslag i garasje i Askim juli 2011

SLO TIL: I juli 2011 aksjonerte politiet mot en adresse i Askim. I denne garasjen ble det beslaglagt 129 kilo hasj.

I en av aksjonene kom politiet over det de mener er et narkotikaregnskap som førte til ytterligere pågripelser i saken. Politiet mener også at den hovedtiltalte mannen alene skal ha stått bak salg av 1,1 av totalt 1,8 tonn hasj som nettverket har vært i befatning med.

Gigantbeslag

I en storaksjon med flere razziaer på Østlandet i juli 2011 beslagla politiet til sammen 381 kilo hasj og fem av de tiltalte ble pågrepet.

Ett av beslagene politiet gjorde, på hele 252 kilo hasj, ble gjort hjemme hos den hovedtiltalte mannen og i to biler. Hele beslaget knyttes til hovedtiltalte. NRK.no har fått opplyst at politiet over lengre tid brukte spaning og avlyttingsmetoder for å overvåke nettverket.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger