Hopp til innhold

Nå får sexarbeidere egne smittevernråd

I et år har flere organisasjoner ønsket en egen koronaveileder for sexarbeidere. Nå har de fått det.

Dette er noe av Andys utstyr.

Nå har det kommet en egen koronaveileder for dem som selger eller bytter seksuelle tjenester.

Foto: Louise Thommessen / NRK

– Vi er veldig fornøyd med at det nå endelig er på plass, slik at personer som selger seksuelle tjenester kan innrette virksomheten sin etter de gitte anbefalingene, sier Bjørg Norli, leder for Pro sentret.

Organisasjonen er en av flere som har bedt om klare regler for salg av seksuelle tjenester under koronapandemien.

Nå har de vært med på å lage en egen veileder for personer av alle kjønn som selger eller bytter seksuelle tjenester i Norge, uavhengig av oppholdsstatus.

Det er listet opp en rekke råd i veilederen, som tar for seg hva sexarbeiderne bør gjøre før, under og etter kundebesøk. Målet er å sørge for at prostitusjon kan skje på en mest mulig smittevernvennlig måte.

Se hele veilederen her, eller les noen av rådene i denne faktaboksen:

Veilederen er laget av en arbeidsgruppe med representanter fra Pro sentret, Pion – Sexarbeidernes interesseorganisasjon og Kirkens Bymisjon. Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet har bidratt med faglige innspill og ressurser.

Flere sexarbeidere bortvist

Salg av sex og seksuelle tjenester er ikke straffbart i Norge. Det er imidlertid ulovlig å kjøpe det.

Også brudd på smittevernreglene kan straffes. NRK fortalte i vinter om Andy – og over 50 andre utenlandske sexarbeidere – som ble bortvist under koronapandemien av hensyn til folkehelsen.

Det har fått flere interesseorganisasjoner til å rase. Kirkens Bymisjon ba Justis- og beredskapsdepartementet om en avklaring av hvilke smittevernregler som skal gjelde for salg av seksuelle tjenester.

Det fikk de ikke.

– Kjøp og salg av seksuelle tjenester er uønsket, og kjøp av og annonsering for slike tjenester er forbudt. Derfor kan naturlig nok prostitusjon ikke organiseres som vanlig tjenesteyting, og covid-19-forskriftens regelverk for ulike virksomheter omfatter ikke prostitusjon, sa statssekretær Thor Kleppen Sættem til NRK i vinter.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som nå har bedt fagmyndighetene om å se på smittevernfaglige råd for sexarbeidere. Helsedirektoratet har tidligere uttrykt overfor NRK at dette ikke var aktuelt.

– Det er råd på dette og ikke regler, så her må alle ta ansvar selv for å gjøre ting på en smittevernfaglig god måte. Det er så langt ned i detaljene vi kan komme. Så må folk selv forholde seg til det og gjøre det beste ut av smittesituasjonen som er i Norge, sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i januar.

Assisterende helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad svarer på de ti mest stilte spørsmålene om korona og påske.

Assisterende helsedirektør sa det er råd og ikke regler på dette. Nå kommer likevel en veileder til sexarbeiderne.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Råd – ikke regler

Nå har direktoratet likevel gått inn i detaljene, og sammen med FHI bidratt med faglige innspill til den nye veilederen.

Dette er riktignok formelle råd og ikke juridiske regler.

«Helsedirektoratet støtter FHIs vurderinger og anser det som nyttig at det utarbeides kortfattede smittevernfaglige råd om salg av seksuelle tjenester med formål om at aktiviteten kan skje med minst mulig risiko for koronasmitte», heter det i et brev fra direktoratet til Helse- og omsorgsdepartementet 26. februar.

 leder av Prosenteret Bjørg Norli.

Leder ved Pro Sentret, Bjørg Norli er glad for at veilederen endelig er klar.

Foto: Jane Rasmussen / NRK

Veilederen blir publisert tirsdag, og er oversatt til åtte språk.

– Personer som selger sex har generelt stort fokus på og er veldig flinke på smittevern, sier Norli ved Pro Sentret.

Hun mener at sexarbeidere har vært opptatt av å beskytte både seg selv og andre mot smitte og bidra til å begrense spredningen av koronaviruset.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger