Hopp til innhold

Stor usikkerhet rundt koronaregler for sexarbeidere i Norge: – Jeg har vært redd

Kirkens Bymisjon reagerer etter bortvisning av sexarbeidere, nå ønsker de svar fra myndighetene.

Sexannonser på internett

Flere prostituerte selger sex selv om de er redde for smitte og å bryte reglene. Det viser en undersøkelse som er gjort blant prostituerte i Norge.

Foto: Skjermdump

– Jeg har vært redd. Ikke for slemme folk, men for å bli syk, sier «Johanna» på gebrokken engelsk.

Den øst-europeiske kvinnen har solgt seksuelle tjenester i Norge periodevis i flere år.

– Jeg har to barn hjemme i landet jeg kommer fra. Familien min er religiøs. Jeg har havnet i en dum situasjon, men gjør bare alt jeg kan for at familien min skal ha det bra, sier hun.

Prostitusjon i Oslo sentrum

Kvinnen i denne saken heter ikke «Johanna» i virkeligheten, men omtales som det i denne artikkelen. En forutsetning for å uttale seg til NRK, var at hun skulle holdes anonym. Illustrasjonsfoto.

Foto: NRK

– Stor bekymring

Et brev NRK har fått innsyn i, viser at Kirkens Bymisjon nå har bedt Justis- og beredskapsdepartementet om en avklaring av hvilke smittevernregler som skal gjelde for salg av seksuelle tjenester.

Dette i kjølvannet av at en kvinnelig sexarbeider ble bortvist fra Norge, etter at politiet mente hun utgjorde en fare for folkehelsa.

«Vi ser på denne typen sanksjonering med stor bekymring, og er opptatt av ivaretakelse av rettsvernet for personer som selger seksuelle tjenester» heter det i brevet.

Cecilie Gulbrandsen Kirkens Bymisjon

Cecilie Gulbrandsen driver oppsøkende virksomhet i Albertine i Kirkens Bymisjon Stavanger. Albertine er et tilbud til alle som selger eller har solgt seksuelle tjenester.

Foto: Tommy Ellingsen / Albertine

– Det er en stor usikkerhet blant mennesker som selger seksuelle tjenester rundt hvilke regler som faktisk gjelder, sier Cecilie Guldbrandsen, sosialkonsulent i Kirkens Bymisjon Stavanger.

Politiet vil nå internere og sende flere sexarbeidere ut av landet. De mener de utgjør en stor smitterisiko.

– Det er ikke den virkeligheten vi ser. Jeg har ikke hørt om smittetilfeller her lokalt, sier Guldbrandsen.

  • Les Justis- og beredskapsdepartementets svar lenger nede i saken.
Kirkens bymisjon med brev til jusis- og beredskapsdepartementet.

Er salg av seksuelle tjenester virksomhet eller ikke? Regnes kunder som nærkontakter i sexarbeidernes private sfære? Kirkens Bymisjon ber myndighetene om svar på hvilke smittevernregler som nå gjelder.

Fem-seks kunder i uken

Rapporten «Oversett og etterlatt» kom i sommer, og forteller om konsekvensene koronakrisen har fått for personer som selger sex i Norge.

Den peker blant annet på at flere solgte sex til tross for at de var redde for smitte og å bryte reglene.

– Jeg vil ikke bli syk, og jeg vil heller ikke at andre skal bli syke. Jeg har tatt forholdsregler med å sprite hender, rengjøre og holdt meg unna syke kunder, sier «Johanna».

Rapporten viser også at terskelen for å rapportere om vold var høyere, fordi sexarbeiderne fryktet å bli straffet for brudd på smittevernreglene.

«Johanna» forteller at hun ikke har merket særlig stor forskjell under koronapandemien, men at hun kjenner folk i miljøet som har slitt stort.

– Jeg gjør ikke alt for penger. Jeg har kanskje hatt fem-seks kunder i uken. Jeg tjener bare nok til at familien og jeg skal klare oss, sier hun.

Regelverk omfatter ikke prostitusjon

På spørsmål om Justis- og beredskapsdepartementet kan klargjøre hvilke smittevernregler som gjelder for salg av seksuelle tjenester, svarer de slik:

– Kjøp og salg av seksuelle tjenester er uønsket, og kjøp av og annonsering for slike tjenester er forbudt, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem til NRK og legger til:

– Derfor kan naturlig nok prostitusjon ikke organiseres som vanlig tjenesteyting, og covid-19-forskriftens regelverk for ulike virksomheter omfatter ikke prostitusjon.

Thor Kleppen Sættem

Thor Kleppen Sættem.

Foto: Olav Heggø, Fotovisjon

Kleppen Sættem forteller videre at de prostituertes kunder regnes som nærkontakter, og at «personer som selger seksuelle tjenester naturligvis må rette seg etter gjeldende smittevernregler».

– Brudd på karanteneplikt og andre bestemmelser kan gi grunnlag for bortvisning av utenlandske borgere som selger sex. På samme vis er det ekstra uansvarlig å kjøpe sex i en tid med stor smittefare. Politiet må derfor også vurdere tiltak mot kunder som kan spre smitte, sier Kleppen Sættem.

Avdelingsleder Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet sier at hun forstår at det er en krevende situasjon for sexarbeiderne, men forteller at det ikke vil bli laget egen bransjestandard for smittevern for disse.

– Det er ikke utarbeidet andre nasjonale regler eller anbefalinger til sexarbeidere enn de som gjelder for hele befolkningen, sier hun.

Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Ellen Margrethe Carlsen.

Foto: Finn Oluf Nyquist

Ikke aktuelt med krisepakke

Flere prostituerte har mistet all eller store deler av inntektene sine under koronakrisen, men må fortsatt dekke basisbehov og økonomiske forpliktelser.

Både sexarbeidere og interesseorganisasjonene har etterlyst kompensasjonsordninger under pandemien, men det må de se langt etter.

– Dette er ikke arbeid vi ønsker å oppmuntre til i Norge, og derfor er det ikke aktuelt å bruke noen av ordningene rettet mot næringsliv og arbeidstakere til å oppmuntre til prostitusjon, sier Kleppen Sættem og fortsetter:

– Justis- og beredskapsdepartementet har imidlertid uavhengig av koronaepidemien flere støtteordninger for organisasjoner som jobber for å hjelpe prostituerte.

Bildet er fra området i Oslo hvor det meste av gateprostitusjonen skjer.

For halvannen uke siden ble fire sexarbeidere på Østlandet bortvist fra Norge.

Foto: Anders Fehn

Har sluttet

«Johanna» forteller at hun har hatt ulike jobber i Norge, men at de har vært dårlig betalt. Det er grunnen til at hun har vært sexarbeider i tillegg.

Nå har hun derimot bestemt seg for å slutte, og forteller at hun ikke har solgt sex siden romjulen.

– Jeg ønsker en forandring i livet mitt. Alt jeg vil ha er en normal jobb. Jeg liker meg veldig godt her i Norge, folk her er så hjelpsomme, sier «Johanna».

– Hva er drømmen din for fremtiden?

– Jeg har ikke så mange drømmer. Så lenge jeg vet at familien min har det bra, og jeg har mat, vann og et sted og bo, så er jeg fornøyd. Folk kan ha milliarder uten å være lykkelige.

Flere nyheter fra Rogaland