Hopp til innhold

Nå begynner spillet om Stortinget

De borgerlige står svakere enn før valget og opposisjonen har varslet hardere tak i Stortinget. I dag går de i strupen på regjeringen.

Stortingsvalget 2017

Statsminister Erna Solberg (H) kommer til å få en komplisert hverdag på Stortinget fremover. Det kommer Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til å sørge for.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tirsdag er den første stortingsdebatten i stortingssesjonen 2017/2018. Da kommer opposisjonen til å fremme mer enn 25 representantforslag til behandling i Stortinget.

Det er flere enn under samtlige tilsvarende debatter i alle de åtte årene under rødgrønt styre lagt sammen.

Antallet er et varsel om hva som venter regjeringen på Stortinget i kommende periode.

Trosser Ernas advarsel

Erna Solberg taler

Statsminister Erna Solberg (H) har advart mot å søke kryssende flertall mot regjeringen på Stortinget.

Foto: NRK

Tidligere har statsminister Erna Solberg (H) advart partiene på Stortinget mot å søke såkalte kryssende flertall mot regjeringen for å unngå kaos og et uregjerlig Norge.

Med dagens store antall representantforslag viser opposisjonen at de bryr seg lite eller ingenting om advarselen.

– Det er regjeringen som har laget problemer og presset gjennom saker som skapt masse konflikter med knappest mulig flertall. Her kommer det forslag som gjør at du kan dempe konfliktene og få en løsning, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Hans parti kommer til å fremme hele ni forslag. Det meste som har vært fremmet i tilsvarende debatter de 17 siste årene av et samlet storting, er 7 forslag i 2015.

Dette er:

  • anledning til omgjøring av vedtak om tvangssammenslåing av kommuner
  • omgjøring av vedtak angående ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå
  • Norsk Offentlig Utredning (NOU) om Brexit og Norges alternativer til EØS-avtalen
  • retten til å få pensjonsslipp tilsendt i posten
  • hindre tilbakevirkende kraft når det gjelder kompetansekrav for lærere
  • politireformen og å sikre bemanning og innhold ved lensmannskontorene
  • bedre finansieringen av dagaktivitetstilbud, sikre et tilbud til alle med behov og å endre investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger til å gjelde både nyetablering og rehabilitering
  • mer fysisk aktivitet i skolen
  • tiltak for å styrke fastlegeordningen, i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen. Flere leger ute i kommunene.

Vedum avviser at dette er en del av et politisk spill, men at partiet mener det er reell mulighet for å få flertall for sakene med dagens sammensetning i Stortinget.

Audun Lysbakken og Trygve Slagsvold Vedum

Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ble utropt som valgvinnere. Nå vil de veksle inn valgseieren i politisk valuta på Stortinget.

Foto: David Krekling / NRK

Han får støtte av SV-leder Audun Lysbakken.

Hans parti kommer til å fremme 10 representantforslag under dagens debatt.

– Målet vårt er å få gjennomslag for flest mulig saker. Vi har bak oss fire år der vi ble nedstemt på nesten alle forslag vi la frem. Nå er det en helt annen situasjon. Nå har vi mulighet til å få gjort noe for dem som har minst i samfunnet, skaffe andre flertall i arbeidslivspolitikken og jeg tror det skal være mulig å skape flertall på klimaområdet, sier Lysbakken.

Ap forslår økt pappaperm

KrF og Miljøpartiet de grønne (MDG) har opplyst NRK om at de vil fremme henholdsvis ett og seks representantforslag i debatten.

Arbeiderpartiet kommer tirsdag til å legge fram forslag om å stoppe Viken-regionen. Håpet er å få med Kristelig Folkeparti på å stanse sammenslåingen av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.

I tillegg kommer de til å legge fram flere forslag, som skal stemmes over allerede ved slutten av Trontaledebatten i morgen. Et av dem går ut på å utvide pappapermen fra 10 til 14 uker. Dette er et forslag som Venstre trolig vil støtte, og det vil i så fall få flertall.

Partiet tar også til orde for å myke opp kravet om at begge foreldre må ha fem års botid i Norge for å kunne motta kontantstøtte, et krav som nå ser ut til å få flertall i det nye Stortinget.

I tillegg har Ap varslet at de vil ny kamp for at flere enslige mindreårige asylsøkere kan få opphold i Norge.

Høyre tror på videre godt samarbeid

Nikolai Astrup

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, sier det ikke er rom for at alle partiene på Stortinget får gjennom all politikk de er for.

Foto: Oslo Høyre

Parlamentarisk nestleder i Høyre, Nikolai Astrup, lar seg verken skremme eller overraske av rekordmange representantforslag. Han sier det er naturlig at opposisjonspartiene er utålmodige etter å fremme egen politikk.

– At Senterpartiet vil sette Norge i revers er ikke noe nytt, og at de fremmer sin primærpolitikk er helt naturlig, sier Astrup før han fortsetter:

– Vi har hatt et godt samarbeid med KrF og Venstre i de årene som har gått, og det håper jeg vi skal forsette med. Jeg har også merket meg at Arbeiderpartiet har varslet en mindre konstruktiv linje fremover. Det håper jeg ikke blir fulgt opp i praksis.

Han ser frem til at Stortinget blir en viktig politisk arena i årene som kommer.

– Men jeg merker meg at alle partiene har vært opptatt av å føre en ansvarlig politikk. Det innebærer å prioritere, og det innebærer at partiene ikke kan være for alt man er for hvis prislappen blir for stor, sier Astrup.

AKTUELT NÅ