Hopp til innhold

Kjøpte hurtigtester for 280 mill. uten anbudsrunde: – Et alvorlig regelbrudd

Helsemyndighetene droppet den lovpålagte anbudsrunden før de kjøpte omdiskuterte hurtigtester for over en kvart milliard. Anbudsekspert mener myndighetene ikke kan skylde på tidsnød og at det strider med lovverket.

Norge har kjøpt inn 3 millioner hurtigtester, men kvaliteten på testene er usikker.

Norge har kjøpt inn 3 millioner hurtigtester og har opsjon på ytterligere 2 millioner. Tidsnød er myndighetenes begrunnelse for hvorfor innkjøpet verken ble testet før innkjøp eller lagt ut på anbud.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Marianne Dragsten

Marianne Dragsten er medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Foto: Vaar Advokat

NRK har tidligere fortalt at danske helsemyndigheter advarer mot å stole på hurtigtester, og at testene Norge har kjøpt inn kom dårlig ut i en fransk studie. I en nederlandsk studie har de kommet noe bedre ut.

Dokumenter NRK har fått innsyn i viser at kontrakten med to produsenter ble inngått uten en offentlig konkurranse, ofte kalt en anbudsrunde.

En offentlig anbudsrunde, eller offentlig konkurranse, er viktig for å sikre at skattepengene våre går til den beste aktøren på markedet når det gjelder pris og kvalitet.

Helsemyndighetene forklarer den manglende anbudsrunden med tidsnød.

– Dette er et alvorlig brudd på regelverket som like fullt gjelder i en pandemi som ellers. Jeg ser jevnt over at oppdragsgivere bruker pandemien som en unnskyldning til ikke å ha konkurranse, hvor regelverket ikke gir rom for unntak.

Det sier Marianne Dragsten som er medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa), advokat og en av Norges fremste eksperter på offentlige anskaffelser.

Visste at pandemien ville blusse opp igjen

Bent Høie

Helseminister Bent Høie informerte om det store innkjøpet av hurtigtester få dager etter at kontrakten var i boks.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

I månedsskiftet september/oktober inngikk norske helsemyndigheter kontrakt på 3 millioner såkalte hurtigtester. Testene lover svar på 15 minutter på om man er smittet med covid-19. Den tradisjonelle testen, en PCR-test, tar ofte ett til to døgn å få svar på.

Dragsten i KOFA mener det burde vært satt i gang en anbudsrunde allerede i sommer. Det var ventet at pandemien ville blusse opp igjen, og Dragsten peker på at myndighetene burde planlagt for dette.

Hun mener begrunnelsen om for lite tid til å gjennomføre en konkurranse ikke holder.

– Det er ikke er sannsynliggjort at det ikke kunne ha vært planlagt en gjennomføring av en konkurranse før. Det er ikke nok at det nå haster å gjennomføre. Selv om pandemien i seg selv lå utenfor oppdragsgivers kontroll, ligger det innenfor oppdragsgivers kontroll å planlegge ut fra en sannsynlig utvikling av pandemien.

– Hva synes du om at det ikke er kjørt en anbudsrunde på en offentlig anskaffelse til 280 mill. kroner?

– Det viktigste virkemidlet for effektiv bruk av offentlige anskaffelser er konkurranse. Dette er vel så viktig i en situasjon som vi er i nå. Nå er det stor risiko for at leverandører utnytter oppdragsgivers behov for utstyr. De kan tilby priser som er over markedsnivå når de vet at de slipper å konkurrere om oppdraget.

Marianne Dragsten kan ikke behandle denne saken i Kofa, dersom den blir klaget inn, ettersom hun har uttalt seg om saken til NRK.

Ble ikke kvalitetssikret før innkjøp

Det forelå svært lite informasjon om hurtigtestene, utover hva produsentene selv lovet før innkjøpet ble gjort, viser e-poster NRK har fått innsyn i. Det fremgår også at man mente det ville være risikabelt å vente på større studier, i tilfelle produsentene gikk tomme for hurtigtester.

Det er en begrenset produksjonskapasitet og dersom vi avventer anskaffelse til en test er godt verifisert vil vi løpe en stor risiko for at den er utsolgt på dette tidspunktet.

Notat fra Helsedirektoratet til Helse Sør-Øst
Sverre Sandberg, leder i Noklus

Leder i Noklus sier de ikke fikk testet hurtigtestene før kjøper var inngått.

Foto: NRK Hordaland / NRK Hordaland

Noklus (Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser) gjør vanligvis en utprøving av medisinsk utstyr før det kommer på det norske markedet. Det ble ikke gjort denne gangen.

– Sykehusinnkjøp kjøpte testene før vi var begynt vår evaluering, opplyser leder av Noklus Sverre Sandberg.

– Anbefaler dere å kjøpe inn hurtigtester før det foreligger informasjon som ikke er fra produsenten selv?

– I prinsipp bør jo hurtigtester evalueres av uavhengig instans før de kjøpes. Men det kan være spesielle situasjoner der dette prinsippet ikke kan følges, påpeker Sandberg.

Noklus skriver på sine hjemmesider følgende om hurtigtestene: «Enn så lenge vet vi lite om risiko for både falske positive og falske negative resultater. Hvis man bruker en upålitelig test, kan den potensielt være til mer skade enn nytte.»

Helse Sør-Øst: Bestillingen måtte gjøres raskt

Hurtigtestene er kjøpt inn av Sykehusinnkjøp, på vegne av Helse Sør-Øst. Derfor er det Helse Sør-Øst som svarer på spørsmål om innkjøpet.

NRK har spurt hva som var grunnen til at det aldri ble holdt noen anbudsrunde før innkjøpet. NRK har også fremlagt uttalelsen fra KOFA-medlem Marianne Dragsten om at innkjøpet er et regelbrudd.

Atle Brynestad

Konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst RHF.

Foto: Helse Sør-Øst

Konserndirektør Atle Brynestad i Helse Sør-Øst RHF har i en e-post svart NRK følgende:

«Hastesituasjonen med økende smitteutvikling høsten 2020, myndighetenes strategi og krav om omfattende testing og tilgang til produktene som på kort varsel ble tilgjengelig i markedet, medførte at det ikke var anledning til å overholde alle fristene i Forskrift om offentlige anskaffelser. Bestillingen måtte gjøres raskt for å sikre leveranser til Norge.»

De nyinnkjøpte hurtigtestene prøves nå ut i en pilot på Aker sykehus i Oslo. Resultatene skal etter planen publiseres torsdag.

AKTUELT NÅ