Mistillit mot Frp-Listhaug i grasrot-Venstre

Frp og Sylvi Listhaugs håndtering av flyktningkrisen i regjering truer hele det borgerlige samarbeidet. Det sier de 12 fylkeslederne i Venstre som NRK har snakket med.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP)

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og resten av Frp er i ferd med å lage opprør i grasrot-Venstre.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

– Jeg vil si det så sterkt at vi er klare til å felle regjeringen. Det er noe vi må ta opp til diskusjon på landsmøtet i april.

Det sier Torunn Sandvand, leder i Agder Venstre, til NRK. Hun forteller om en stadig økende misnøye på grasrota i Venstre med hvordan Frp generelt, og statsråd Listhaug spesielt, omtaler og behandler flyktningkrisen Norge er oppe i.

Og hun er ikke alene.

Fylkeslederne sier grasrot-Venstre er lut lei

NRK har snakket med 12 av Venstres 19 fylkesledere i tillegg til én fylkesleder som gikk av så sent som i helgen. Dette er noe av kritikken de kommer med:

  • Frp og statsråd Sylvi Listhaug går til angrep på hele Venstres grunnleggende verdi- og menneskesyn.
  • Dagens håndtering av flyktninge- og asylkrisen fra Frps side gjør at rausheten flyktninger med et reelt beskyttelsesbehov skal møtes med undergraves.
  • Oslo og Rogaland Frps vedtatte forslag om å sette alle asylsøkere på lukkede mottak oppleves som en mangel på humanitær tenkning og menneskerettigheter som ligger langt unna Venstres menneskesyn.
  • Mange av forslagene til innstramminger i innvandrings- og asylpolitikken går utover det som ligger i flyktningeforliket på Stortinget som Venstre har vært med på.
  • Frp og Sylvi Listhaugs håndtering av flyktningekrisen skaper stor slitasje og misnøye i Venstre og bør få konsekvenser for videre samarbeid.
  • Retorikken til Frp og partiets representanter i flyktninge- og innvandringsspørsmål er uverdig og usakelig, og den er egnet til å skape fremmedfrykt.

– Slik Listhaug og Frp jobber nå er jeg redd det kommer til å svekke muligheten for brede kompromisser og et bredt borgerlig samarbeid i fremtiden, sier leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz.

– Et hån mot Venstres verdier

Spesielt har vedtakene hos Rogaland og Oslo Frp om internering av asylsøkere i lukkede mottak fått Venstre-folk til å sette kaffen i vrangstrupen.

Nylig avgåtte leder Geir Kjell Andersland i Hordaland Venstre sier det slik:

– Venstre er et varmt parti, men det Frp holder på med nå gir kuldegysninger. Dette er et hån mot alle verdiene Venstre står for.

Nyvalgt leder i Hordaland, Idun Kristine Bortne, er langt på vei enig.

– Dette er en ufin retorikk mot våre synspunkter. Det treffer en nerve i forhold til at vi blir møtt med en retorikk som er egnet til å skape splid. Det gjør at folk i Venstre blir provosert, sier Bortne.

Flere av Venstres fylkesledere innrømmer imidlertid at partiet har et dilemma i flyktninge- og innvandringsdebatten. For til tross for at stadig flere har sett seg lei på Frps retorikk rundt spørsmålet, oppfatter de at det ikke finnes noe klart alternativ.

De oppfatter at holdningene og retorikken til Arbeiderpartiet i innvandrings- og asylpolitikken er en annen enn Frp sin, men at løsningene til Arbeiderpartiet i praksis er mye av det samme.

Nå håper de statsminister Erna Solberg (H) skal sette foten ned overfor Listhaug og Frps håndtering og retorikk.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger