Hopp til innhold

Miljøavgift gjør 98 prosent av alle flyreiser billigere

Stortinget ba regjeringen gjøre det dyrere å fly langt enn kort, uten å utrede klimaeffekten. Regjeringen har fulgt opp med en avgift som gjør de aller fleste flyturene billigere enn før.

I lufta

98 prosent av alle flyvningene våre skjer innenlands eller innenfor Europa. Disse blir billigere, om regjeringen får det som de vil.

Foto: NRK

CO₂ i atmosfæren
420,5 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å endre på flypassasjeravgiften.

I stedet for den mye omdiskuterte avgiften på 83 kroner per passasjer i 2018, legger finansminister Siv Jensen (Frp) nå opp til at avgiften skal stå i stil til lengden på flyreisen.

Det skal koste 200 kroner ekstra å fly ut av Europa. Innenfor Europa blir flyreisene derimot billigere, og vil koste 75 avgiftskroner fra 1. april 2019.

Regjeringen kaller dette en grønn satsning.

Gir ingen klimagevinst

Framtiden i våre hender (FIVH) har regnet på hva klimaeffekten vil være av disse avgiftsendringene.

– Svaret er ingen positiv klimaeffekt i det hele tatt, slår leder i FIVH, leder Anja Bakken Riise, fast.

Anja Bakken Riise

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise

Foto: Renate Madsen / Pressebilde

Tall fra luftfarten viser nemlig at 98 prosent av reisene våre er reiser innenfor Norge og Europa. Det er kun to prosent av reisene våre som vil bli dyrere med regjeringens endringer.

– I verste fall står vi igjen med økte utslipp på grunn av mangelen på politisk vilje til å øke avgiftsnivået totalt sett, sier Bakken Riise.

FIVH har hentet statistikk på utslipp fra flyreiser fra NHO Luftfart, og fra Transportøkonomisk institutt har de hentet beregninger av hvordan billettpriser påvirker etterspørselen på flyreiser.

Slik har de kommet fram til at utslippene fra luftfarten vil øke med 5000 tonn per år, med avgiftsendringen som regjeringen foreslår i statsbudsjettet.

Krever endring i flyskatten

– Å gjøre de lange og mest forurensende reisene dyrere er helt nødvendig for å begrense utslippsveksten som er ventet. Men når det totale avgiftsnivået ikke øker, så gir det ingen effekt på de totale utslippene, mener Bakken Riise i FIVH.

Une Aina Bastholm

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant for MDG, Une Aina Bastholm.

Foto: MDG

Også Miljøpartiet de Grønnes talsperson, Une Aina Bastholm, går hardt ut mot regjeringen.

– Hovedproblemet med flyskatten er at regjeringen innrømmer at dette er en fiskal avgift, som bare handler om inntekter til statskassen, men ikke om å redusere nordmenns flyreiser.

– Nordmenn flyr mest i Europa. Vi kunne ha satset på tog som kunne gå raskere og slik bringe landet tettere sammen, mener Bastholm.

Gjør bare som Stortinget ba om

Finansdepartementet har ikke regnet på klimaeffekten av avgiften, men skriver til NRK at Stortinget i fjor ba regjeringen om å «vurdere en omlegging av dagens flypassasjeravgift, slik at den får en miljøprofil, for eksempel differensiering etter flyreisens lengde.»

– Med dette forslaget får avgiften en tydeligere miljøprofil. Avgiften er likevel fortsatt hovedsakelig begrunnet med å skaffe staten inntekter, sier kommunikasjonsrådgiver i Finansdepartementet, Kristina Tagmatarchi Storeng til NRK.

Luftfart innenfor EØS er i dag underlagt EUs kvotesystem og CO₂-avgift – noe som med dagens prising gir en karbonpris på nær 700 kroner per tonn klimagassutslipp. Luftfart til land utenfor EØS er ikke underlagt disse klimavirkemidlene.

– Avgiften som regjeringen foreslår kan ha en miljøeffekt ved at den reduserer etterspørselen etter flyreiser ut av Europa, sier Storeng.

Venstres forslag – ikke utredet

Forslaget om å avstandsdifferensiere avgiften på flyreiser kom fra Venstre.

– Venstre er fornøyd med forslaget som regjeringen nå har fremmet i statsbudsjettet, sier leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ketil Kjenseth (V).

Han forteller at flere land går i samme retning, blant annet er en slik differensiering innført allerede i Sverige og i Storbritannia.

Det er ikke gjort spesielle utredninger av effekten, men Venstre mener det er bra at flere land gjør det samme, sånn at vi får et større grunnlag for å vurdere effekten.

– Hvis noen vil motbevise det, så trenger de i hvert fall mer enn ett land og et halvt år, konstaterer Kjenseth.

Ketil Kjenseth (V)

Ketil Kjenseth fra Venstre er leder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Det var partiet hans som tok initiativ til å be regjeringen gjøre lengre flyreiser dyrere enn de kortere, for slik å stagge etterspørselen etter de reisene som forurenser mest.

Foto: Margret Helland / NRK

AKTUELT NÅ