Hopp til innhold

Nær 80 prosent flere anmeldelser av tyveri på offentlig sted

Over en femårsperiode har anmeldelser av grovt tyveri på offentlige plasser økt med nesten 80 prosent. Siden i fjor er økningen på over 30 prosent.

Stadig flere tyverier på offentlig sted.

Politiet i en tidligere kampanje mot lommetyver. I år har Oslo-politiet satt ned en egen gruppe som jobber mot tyveri.

Foto: Anne Storaunet / NRK

Vidar Refvik

Vidar Refvik.

Foto: Løkstad / NRK

Dette gjelder særlig grovt tyveri fra person på offentlig sted.

Økningen fra første halvår 2011 til første halvår 2012 var på 31,5 prosent. I femårsperioden er det en økning på 79 prosent, ifølge ferske straffesakstall fra politiet.

– Mange som stjeler er romfolk

Ifølge politiet er mange av dem som begår vinningskriminalitet romfolk av rumensk opprinnelse, skriver avisen Ditt Oslo. Tidligere i uken sa politiet at rumenere er den gruppen av utenlandske borgere som pågripes oftest.

Politiet i Oslo grupperer romfolket i Oslo i to; en gruppe som tigger og en som begår vinningskriminalitet. Ifølge politiet er mange av dem som begår vinningskriminalitet romfolk av rumensk opprinnelse.

– Grovt tyveri fra person på offentlig sted er et typisk storbyfenomen, og sentrumsnære områder er mest utsatt. Vi ser at de fleste hendelsene skjer på nattetid i helgen, gjerne i forbindelse med besøk på skjenkesteder og møteplasser der det ferdes mange mennesker, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Oslo har hovedtyngden av disse sakene med hele 75 prosent.

Skjer natt og helg i Oslo

En stor andel av de anmeldte grove tyverier fra person på offentlig sted i Oslo
politidistrikt skjer på natt i helg, i områder dominert av skjenkesteder og møteplasser.

Oslo politidistrikt har nedsatt en egen gruppe som arbeider systematisk mot denne formen for kriminalitet. Gruppen vil arbeide med operativ etterforskning.

Den jobber ut fra at det er et visst omfang av organiserte lommetyverier og med spesiell oppmerksomhet viet profesjonelle kriminelle aktører. Gruppen vil også arbeide forebyggende i tett samarbeid med eksterne problemeiere.

Stjeler mest mobiltelefoner

I vinningssaker med kjent tyvgods utgjør mobiltelefon den største underkategorien, med 45 prosent økning fra samme periode i fjor.

I femårsperioden kan en se en økning på 75 prosent.

– Det er grunn til å anta at denne økningen skyldes økningen i grove tyverier fra person på offentlig sted, opplyser politiet.

Smarttelefoner utmerker seg i forbindelse med mobiltyverier, og utgjør en andel på 59 prosent.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ