Menn tjener fortsatt mer enn kvinner

Status på kvinnedagen i Norge 2017: Menn tjener mer enn kvinner i både private og offentlige selskaper, kommunen og i staten som heltidsansatte, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Kvinnedagen markeres på Youngstorget i Oslo i 2016

FORSKJELLER: Kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Selv om kvinner og menn i Norge er blitt mer likestilt, er det fortsatt et stykke igjen, på arbeidsmarkedet, ifølge SSB:

  • I 2016 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 87,5 prosent av menns
  • Kvinner tjente i snitt 338.900 og menn 503.600 kroner i bruttoinntekt årlig i 2014
  • Selv om Norge har både kvinnelig statsminister, LO-leder og NHO-leder, er rundt 2/3 av alle ledere menn
  • 35 prosent av kvinnene jobber deltid, mens bare 14 prosent av mennene

Har høyere utdannelse, men lavere lønn

Forsker Kjersti Misje Østbakken

– Når vi sammenlikner like kvinner og menn i samme bransje, så er det fortsatt en lønnsforskjell som vi ikke kan forklare, sier forsker Kjersti Misje Østbakken.

Foto: Fotograf Carsten Muller

Kvinner i Norge har langt høyere utdanningsnivå enn menn, men tjener likevel mindre.

Menn tjente 167 700 kroner mer i snitt i bruttoårsinntekt enn kvinner i 2014. Inntekten var dermed 67 prosent av mennenes, ifølge SSB.

– Den viktigste forklaringen er at arbeidsmarkedet er kjønnsdelt. Kvinner og menn jobber i ulike bransjer og posisjoner. Menn jobber i yrker som i snitt tjener bedre, forklarer Kjersti Misje Østbakken, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og likestillingsforskningsprosjektet Core.

Hun peker på at mange kvinner jobber i helsesektoren, mens menn dominerer på det private markedet, hvor lønningene er høyere.

Årets kvinnedag betyr mer enn noen gang for Shabana Rehman Gaarder

Årets kvinnedag er spesielt viktig for Shabana Rehman Gaarder.

Deltid forklarer ikke alt

Noe av lønnsforskjellen kan trolig forklares med at flere kvinner jobber deltid, skriver SSB.

Ifølge Østbakken kan deltidsarbeid forklare forskjeller i måneds- og årsinntekter, fordi kvinner jobber mindre, men likevel viser undersøkelser at kvinner i snitt fortsatt tjener mindre når man regner om til hva de tjener på én times arbeid.

– Det er noen systematiske forskjeller mellom menn og kvinner i arbeidsmarkedet som er vanskelig å få bukt med, sier hun, og viser til at utjevning av lønnsforskjellene har gått sakte siden 1980-tallet.

Forskeren tror noe av lønnsgapet kan reduseres dersom neste generasjon velger litt mindre kjønnstradisjonelle yrker.

– Men når vi sammenlikner like kvinner og menn i samme bransje, så er det fortsatt en lønnsforskjell som vi ikke kan forklare med utdanning- og yrkesforskjeller, sier Østbakken.

Christine Dancke forteller hva kvinnedagen betyr for henne, og hvorfor hun mener dagen er viktig.

– Jeg håper vi kommer dit at kvinner også kan være leder og ta masse plass uten det oppfattes som negativt, sier P3-programleder Christine Dancke. FOTO: Caroline Tolfsen.

– Menn er tydelige, kvinner krevende

– Det er åpenbart fortsatt ganske store forskjeller mellom menn og kvinner når det gjelder lønn, og i verden er forskjellene enorme, så det er helt åpenbart at vi trenger kvinnedagen, sier P3-programleder, Christine Dancke.

Hun sier 8. mars er viktig for henne og at hun pleier å gå i tog.

Foruten internasjonal solidaritet med kvinner som har en langt verre enn i Norge, er Dancke opptatt av hvordan kvinner og menn som tar plass, etter hennes erfaring, oppfattes forskjellig:

– Når en mann stiller krav og mener masse, så er han en meningssterkt og tydelig person, men som kvinne så går man ofte for å være skikkelig krevende og bitch. Så det er fortsatt mye å ta tak i. Jeg håper vi kommer dit at kvinner også kan være leder og ta masse plass uten det oppfattes som negativt, sier Dancke.

Skuespillere, idrettsutøvere, næringslivsledere og politikere fra to generasjoner diskuterer likestilling før og nå og om vi trenger kvinnedagen.

Se også to generasjoner norske kvinner reflekterer over kvinnedagen.

SISTE NYTT

Siste meldinger