Hopp til innhold

Mener Sykehjemsetaten prøvde å stoppe tilsyn etter at demente Randi døde

Tilsynsutvalget ville ha et møte med Lilleborg helsehus etter et tragisk dødsfall, men fikk beskjed fra Sykehjemsetaten om at saken «ikke kan diskuteres». – Forsøk på knebling, sier tilsynsutvalgets leder.

Lilleborg Helsehus

Tilsynsutvalget beskriver hendelsen ved Lilleborg helsehus som alvorlig.

Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK

– Jeg tror de ønsker så lite offentlighet rundt denne tragedien som mulig.

Det sier Gro Standnes til NRK. Hun er leder for tilsynsutvalget for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus i Oslo.

NRK har gjennom flere saker satt søkelys på helsehus i Oslo, hvor pårørende og pasienter mener det er grov omsorgssvikt.

En av sakene NRK har omtalt handler om demente Randi (85).

Kvelden 7. desember i fjor ble hun sendt fra Diakonhjemmet sykehus til Lilleborg helsehus med Pasientreiser.

Det er ennå uklart hva som skjedde etter at Randi forlot taxien, men neste morgen blir hun funnet død like ved en gård i Ullevålseterveien.

Det er cirka 10 kilometer unna Lilleborg helsehus.

– Det ville vært en unnlatelsessynd om vi ikke skulle gripe tak i en så alvorlig sak, sier Standnes.

Gro Standnes

Gro Standnes er leder for tilsynsutvalget for Paulus sykehjem og Lilleborg helsehus i Oslo.

Foto: Truls Antonsen / NRK

– Ikke aktuelt å avholde et møte

Standnes kalte derfor inn Lilleborg helsehus til et tilsynsmøte. Her ba tilsynsutvalget om «en redegjørelse for sakens forløp og hvilke tiltak som er satt inn for å forhindre gjentakelse».

Dagen etterpå foreslo helsehuset en konkret dato for møtet.

Men så mottok Standnes en e-post fra Sykehjemsetaten, hvor de viste til innkallingen til tilsynsmøte. Der viste etaten blant annet til at saken var under etterforskning hos politiet og gransking hos Statsforvalter i Oslo og viken.

«Sykehjemsetaten vurderer derfor at det ikke er aktuelt å avholde et møte om saken på nåværende tidspunkt», skrev Mona Kjekshus på vegne av Sykehjemsetaten.

Etaten valgte derfor å avlyse møtet, som skulle vært avholdt 20. januar.

«Vår redegjørelse i saken er beskrevet i media, og vi har ingen ytterligere informasjon på nåværende tidspunkt», heter det i e-posten.

Standnes påpeker at Sykehjemsetaten ikke har fullmakt til å stanse møter i tilsynsutvalget.

– Vi må være frie og uavhengige, sier Standnes, før hun legger til:

– Hadde det vært slik at de kunne stanse møter, hadde tilsynene vært helt meningsløse. Da kunne den overordnede etat sitte og diktere hva som skal frem i offentligheten.

Les også Demente Randi forsvant etter taxitur. Ble funnet død dagen etter: – Helt meningsløst

Anlaug fremfor Lilleborg helsehus

Direktør møtte opp på tilsyn

Standnes svarte derfor at hun som leder ville opprettholde innkallingen og gjennomføre møtet. Dagen før tilsynsmøtene mottok tilsynslederen en e-post fra Sykehjemsetaten. I den het det blant annet at utvalget var velkomment til Lilleborg helsehus dagen etter.

«Etter at politisk ledelse har vært i kontakt med leder av BU i bydel Grünerløkka skal det være avklart at saken fra 7. desember, som det henvises til, ikke vil bli redegjort for og ikke kan diskuteres», skrev Kjekshus.

På tilsynsmøtet dagen derpå dukket i tillegg områdedirektøren i Sykehjemsetaten, Johnny Jakobsen, opp. Det har aldri skjedd før at en områdedirektør har møtt opp på tilsyn, hevder Standnes.

– Det synes jeg var påfallende med tanke på forhistorien, sier Standnes.

– Hva fikk dere vite om hendelsen 7. desember under tilsynsmøtet?

– Ingenting.

– Hvorfor det?

– Det tror jeg kanskje skyldes direktørens nærvær og tilstedeværelse. Han var i møtet, og hver gang vi kom innpå temaet om hendelsen den dagen, så uttrykte han tegn til at vi nå beveget oss over grensen, svarer hun.

– Så når dere stilte spørsmål konkret om hendelsen, så reagerte han?

– Ja, og det kan selvfølgelig ha lagt litt bånd på institusjonslederen og kvalitetslederen på Lilleborg helsehus, som var til stede, sier Standnes.

Rundt klokken 17.40, den 7. desember, ble Randi sluppet av ved Lilleborg helsehus.

Formiddagen etterpå, den 8. desember, blir hun funnet død her - i Ullevålseterveien. Hun blir funnet av Tor Arild Albrigtsen rundt 09.15, cirka 10 kilometer nordvest fra Lilleborg helsehus.

Forsvarer håndteringen

Direktør i sykehjemsetaten, Jonny Jakobsen, beklager kommunikasjonen i forkant av møtet og sier at det ikke var meningen å avlyse møtet. Han forsvarer likevel at den konkrete saken ikke kunne diskuteres.

– Den saken er under politietterforskning og den kan vi ikke gå nærmere inn på i den typen møter. Den er også hos Statsforvalteren og vi ønsker ikke å blande oss opp i det.

– Dere har gitt opplysninger til Statsforvalteren, som også utfører tilsyn. Hvorfor kunne ikke denne saken diskuteres av tilsynsutvalget, som gjør tilsyn med helsehusene?

– Statsforvalteren utøver også tilsyn og de har krav på de opplysningene. Vi mente i dette tilfellet at dette ikke var riktig å diskutere med tilsynsutvalget.

– Tilsynsutvalget føler seg kneblet i denne saken. Hva sier du til det?

– Det beklager vi selvfølgelig hvis de føler seg kneblet, men jeg opplever at vi hadde en god dialog i møtet.

– Ble forhindret

Alle rapportene fra tilsynsutvalget er offentlige.

– Vi opplever dette som et forsøk på knebling, og hele tilsynsutvalget er enig i dette, sier hun.

Hun opplever tilsynsmøtene som vanskelige, og sier at de ikke fikk berørt hendelsen så inngående som de ville gjort ellers.

– Vi ble forhindret. Nå var de mer beskjedne enn de pleier med opplysninger, sier hun.

AKTUELT NÅ