Hopp til innhold

Mener norsk jernbaneteknologi kan gi betydelig strømsparing i Europa

Den norske teknologien kan potensielt redusere strømforbruket til europeiske tog tilsvarende forbruket til 35 millioner husstander, ifølge Bane Nor. Fra neste år krever EU spareteknologi på alle tog.

Gjøvikbanen

SPARING: Gjøvikbanen sparer inn omtrent 35 prosent av strømmen sin ved hjelp av Erex-teknologien.

Foto: Astri Husø / NRK

CO₂ i atmosfæren
415.8 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02 °C
Les mer  om klima

– Nå bruker jeg ikke strøm i det hele tatt, sier lokfører Kjetil Mork mens toget ruller på skinnene på Gjøvikbanen.

– Nå bare mater jeg tilbake alt på anlegget.

– Du lager strøm?

Kjetil Mork, lokfører Gjøvikbanen

Lokfører Kjetil Mork er alltid bevisst på strømforbruket mens han kjører Gjøvikbanen.

Foto: Astri Husø / NRK

– Jeg lager strøm, rett og slett. Så nå er det noen som kan koke kaffe med den strømmen jeg lager, spøker han.

Systemet som gjør at Mork kan spare strøm på denne måten, heter «Erex». Det lar lokførere se hvor mye strøm toget bruker, sparer og produserer til enhver tid.

Miljøvennlig kjøring og gjenbruk av strøm, kan gi mye strømsparing, også i Europa. Fra neste år krever EU at alle tog i verdensdelen utstyres med spareteknologi. Dersom alle skulle tatt Erex i bruk, mener EU og Bane Nor at det vil kunne gi en betydelig effekt når det gjelder strømsparing.

– Teknologien er vurdert i EU og det anslås å tilsvare 35 millioner husstanders forbruk i innsparingspotensial. Det er ganske enormt, forteller direktør for Bane Nor Energi, Terje Stømer.

Terje Stømer, Direktør Bane NOR Energi

12 ÅR: Erex er utviklet av Bane Nor, og vært i bruk siden 2007. Nå kan det være på vei til hele Europa.

Foto: Astri Husø / NRK

Tallet kommer, ifølge Stømer, fra utregninger EU har gjort. Utregningene skal være basert på det sparte strømforbruket på tog i land som allerede bruker denne typen teknologi.

Gjennom samarbeidet kalt «Eress», blir systemet «Erex» i dag tatt i bruk av 50 togselskaper i sju land i Europa. På Norges jernbanelinjer er det 500 tog som bruker systemet.

Bane Nor begynte å utvikle teknologien i 2004, og den har vært i bruk i Norge siden 2007.

Tyskland og Frankrike jobber med å utvikle egne systemer for energieffektiv kjøring, men der er resultatene foreløpig ukjente. Bane Nor og resten av Eress-samarbeidet stiller seg spørrende til dette.

– Erex er klar til bruk og følger de europeiske standardene satt av EU, så det er ingen grunn til å ikke bruke vårt system, sier Stømer.

Informasjon påvirker atferd

Forsker ved Sintef, Andreas Dypvik Landmark, forteller at han ikke kjenner til lignende prosjekter andre steder i verden, og at det generelt er stor enighet i bransjen om at Erex-teknologien er verdifull.

Han sammenligner det med elbiler, hvor sjåfører får informasjon om hvor effektivt de kjører. Når føreren får informasjon om kjøringen sin, påvirker det kjøreatferden.

– Spørsmålet blir da hva man gjør med informasjonen man får. Denne teknologien kan være med på å bygge systemer som gir insentiver til føreren om å kjøre fornuftig, sier forskeren.

Han påpeker at en bakside er at mer informasjon er et element i overvåkning, så derfor må informasjonen brukes fornuftig. Han understreker at denne problemstillingen ikke er særegen for denne teknologien

Sparer strøm og penger

Med en mer energieffektiv kjøremåte, kan strømforbruket minskes kraftig, noe som igjen fører til sparte utgifter.

– Det gir oss store besparelser i strømforbruket vårt. Og vi ser nå at vi kan tilbakeføre rundt 35 prosent av den strømmen vi forbruker til enhver tid, sier Øystein Gullaksen, daglig leder for Gjøvikbanen.

Øystein Gullaksen, daglig leder Gjøvikbanen

GLADLAKS: Daglig leder for Gjøvikbanen, Øystein Gullaksen er storfornøyd med Erex-systemet som lar togene spare store mengder strøm.

Foto: Astri Husø / NRK

Hos Bane Nor er de nå klare for å tilby teknologien til flere land.

– Vi har utviklet et system som kan måle forbruket til alle tog, uansett hvor de er, i hele Europa, sier Bane Nor Energi-direktør Stømer.

Lokfører Kjetil Mork er glad for at teknologien gjør at han ikke bruker mer strøm enn nødvendig.

– Når man ser hvor mye strøm man bruker er det veldig fint at man ikke bare brenner det på taket og fyrer for kråka. Her får man utnyttet alt, sier Mork.

Les også: Nye EU-krav kan tvinge fram Nord-Norgebanen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ