NRK Meny
Normal

Meling får ikke være Krekars «skyggeadvokat»

Borgarting lagmannsrett har tatt begjæringen om oppnevning av en såkalt særskilt advokat for mulla Krekar til følge. Hvem det blir er foreløpig uklart, men det kommer frem av kjennelsen at Brynjar Meling har foreslått seg selv.

Mulla Krekar på veg inn til rettsmøtet.

Lagmannsretten mener det må oppnevnes en særskilt, sikkerhetsklarert advokat for at politiet skal kunne bruke en hemmelig PST-rapport i saken som gjelder tvangsflytting av Najumuddin Faraj Ahmad.

Foto: Simon Solheim / NRK

«Skyggeadvokaten» vil representere Krekar, som egentlig heter Najumuddin Faraj Ahmad, i forbindelse med at PST får bruke en gradert rapport i ankesaken om tvangsflytting av mullaen.

Innholdet i rapporten vil ifølge Oslo politidistrikt ha betydning for om Krekar representerer en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser.

Fordi rapporten inneholder informasjon som skal holdes hemmelig av hensynet til rikets sikkerhet, må Krekar få oppnevnt en særskilt, sikkerhetsklaret advokat.

– Må være to ulike personer

Advokat Brynjar Meling

I kjennelsen fra lagmannsretten kommer det fram at Krekars forsvarer Brynjar Meling selv åpnet for å være «skyggeadvokat». Dette er det ifølge lagmannsretten ikke anledning til.

Foto: Johansen, Carina / NTB Scanpix

Krekars advokat Brynjar Meling har klaget på at PST skulle få legge frem en gradert rapport i ankesaken, og at det skulle oppnevnes en «skyggeadvokat».

I kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett kommer det også frem at at Meling har åpnet for at han selv kan utnevnes som Krekars særskilte advokat.

Til dette skriver lagmannsretten at det er «klart at denne anførelsen ikke kan føre frem».

– Som påpekt av Oslo politidistrikt, ligger det til grunn for ordningen med oppnevning av særskilt advokat en forutsetning om at rollen som ordinær advokat for utlendingen, i den åpne del av saken, og rollen som særskilt oppnevnt advokat for behandling av gradert materiale, må splittes på to, ulike personer, skriver lagrettsdommer Nils Ihlen Ramm i kjennelsen.

Etter det NRK får opplyst vet heller ikke politiet hvem som er oppnevnt som særskilt advokat for Krekar. Politiet opplyser også til NRK at det ennå ikke er besluttet når saken skal behandles i lagmannsretten.

Tirsdag ettermiddag bekrefter Aase Karine Sigmond overfor VG at hun er advokaten som er oppnevnt til ta for seg den graderte rapporten.

– Utfordrer menneskerettskonvensjonen

Justisdepartementet ga gjennom en beslutning i statsråd politiet samtykke til å bruke den graderte PST-rapporten. I den nye kjennelsen legger lagmannsretten vekt på at det var en forutsetning fra Justisdepartementet at det måtte oppnevnes en sikkerhetsklarert advokat.

Forsvarer Meling har på sin side argumentert for bruk av den hemmelige rapporten, hvis innhold altså ikke blir gjort kjent for Krekar selv, vil være et brudd på Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel seks, første ledd. Denne gjelder retten til en rettferdig rettergang.

Lagmannsretten er enig i at bruken av materialet «utfordrer alminnelige prinsipper om rett til kontradiksjon i rettergang», men viser til forarbeidene til ordningen av oppnevningen av særskilt advokat.

«Lagmannsretten forstår forarbeidene slik at ordningen som sådan, ut fra foreliggende praksis av EMD, ble ansett ikke å være konvensjonsstridig», heter det i kjennelsen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Brynjar Meling, uten å lykkes.

Dei som fornærmar islam, fortener å døy, seier mulla Krekar i eit NRK-intervju. Mullaen støttar norske ungdommar som krigar for IS, og han seier han vil sende ei gåve til den som tek livet av ein av kurdarane han tidlegare er dømt for å ha truga.

VIDEO: I sitt første lengre intervju med norsk presse på fleire år kjem mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han eigentleg heiter, med fleire oppsiktsvekkjande uttaler. Sjå Krekar-intervjuet her.

Anmeldt to ganger

Saken om tvangsflytting av Krekar til Kyrksæterøra begynte allerede før Krekar slapp ut av Kongsvinger fengsel, 25. januar i år. Der sonet han en dom for trusler mot statsminister Erna Solberg og tre kurdere.

I etterkant av løslatelsen ble Krekar anmeldt på nytt av en av kurderne, Halmat Goran, for uttalelser han kom med i et intervju på kurdisk TV. Senere ble Krekar igjen politianmeldt, for uttalelser han kom med i et intervju på Dagsrevyen.

Disse sakene er under etterforskning. Lagmannsretten kom forrige uke til at Krekar kan varetektsfengsles mens saken er under etterforskning.

Created by InfoDispatcher

ANMELDT: Halmat Goran har anmeldt mulla Krekar for uttalelser han kom med i dette intervjuet på kudisk TV.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger