Hopp til innhold

MDG: Det grønne skiftet i luftfarten må bli forpliktende

Miljøpartiet De Grønne etterlyser klarere satsning fra regjeringen på grønt skifte i luftfarten.

France Electric Planes

Elflyet E-Fan fra Airbus som krysset den engelske kanal.

Foto: Michel Spingler / Ap

Miljøpartiet De Grønne vil ha en større forpliktelse på det grønne skiftet i luftfarten

MDG vil ha større forpliktelse fra regjeringen på det grønne skiftet i luftfarten

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Miljøpartiet De Grønne (MDG) mener satsingen på elfly i Norge må trappes opp, og at regjeringen må forplikte seg. Som NRK tidligere har skrevet, satser Avinor på at innenrikstrafikken med fly skal bli helelektriske i Norge i 2040.

– Målsetningen med satsningen må ha innhold, sier stortingsrepresentant for MDG, Per Espen Stoknes, og etterlyser en fremtidsplan fra regjeringen.

France Electric Planes

Elflyet til Airbus, E-Fan som krysset den engelske kanal

Start i Nord-Norge

MDG ser for seg at staten kan bidra til en innfasingsstøtte til oppstart av elfly-trafikk på kortbanenettet.

– Vi vil at samferdselsministeren får på plass et statlig prøveprosjekt for elektriske fly. Dette mener vi kan testes ut i Nord-Norge, sier Stoknes.

MDG mener det er viktig at elektriske fly kommer inn i nasjonal transportplan, NTP. På den måten forplikter staten seg til å bidra til det grønne skiftet i luftfarten.

Langt frem

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener fremtiden i luftfarten må håndteres på en forsvarlig måte.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier regjeringen er en pådriver for å få på plass elfly i Norge

Foto: Astri Husø / NRK

– Vi kommer ikke til å ha elektriske fly på markedet som er store nok på passasjertrafikk i denne regjeringsperioden. Det er hyggelig at MDG vil være med på å være en pådriver i luftfarten, men jeg etterlyser en mer positivitet når vi nå skal i gang med å tilrettelegge for elfly i Norge, sier han.

– Avinors satsing på helelektrisk flytrafikk innenriks i 2040 er ambisiøs, men veldig spennende, sier Solvik-Olsen.

Norske myndigheter kommer til å satse på et samarbeid med flyprodusentene som kan levere på teknologi med tanke på å få til et prøveprosjekt med elfly i Norge.

– Vi må ile langsomt, det mener jeg er en fornuftig tilnærming, hevder samferdselsministeren.

Gradvis innfasing

– Vi er fem millioner mennesker som flyr like mye som 50 millioner EU-borgere. I luftfarten er vårt fossile fotavtrykk klart størst i Europa, hevder MDG.

Derfor har vi også den største muligheten til å redusere utslippene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen sier det ikke kommer noe forbud fra regjeringen når det gjelder fly drevet av fossilt drivstoff. Han mener et forbud ikke vil være med på å styrke norsk luftfartesnæring. Elfly vil bli innført gradvis i Norge når det ligger til rette for det.

– Avinor er i dag verdensledende på biodrivstoff til fly og dette skal vi ha mer av, sier han, og fortsetter:

– Luftfarten skal bevege seg i en miljøvennlig retning, men vi skal samtidig forholde oss til den verden vi bor i.

AKTUELT NÅ