Hopp til innhold

Maria (4) får bli i Norge

Utlendingsdirektoratet (UNE) ville utvise moren til Maria (4) til Kenya, til tross for at fireåringen er norsk statsborger. Nå har Høyesterett satt ned foten og kjent UNEs vedtak ugyldig.

Maria risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Maria (4) er født i Norge og er norsk statsborger. Hun risikerte likevel å måtte bli med moren sin til Kenya.

Foto: Lars Sætren / NRK

Saken kom først opp i Oslo tingrett i 2013, etter at Marias mor saksøkte UNE på grunn av vedtaket om utvisning og avslag på familiegjenforening.

Maria (4) er født i Norge, har norsk statsborgerskap og pass, og har aldri bodd i noe annet land. Moren er kenyansk, mens den norske faren har frasagt seg foreldreansvaret.

Moren har dermed eneansvar for fireåringen, og ville derfor vært nødt til å ta henne med seg til Kenya.

Høyesterett mener utvisning vil være uforholdsmessig, og i strid med hensynet til barnets beste. Torsdagens dom slår fast at UNEs vedtak er i strid med artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

«Utvisning av moren ville medføre at datteren ble avskåret fra den barndommen og oppveksten i Norge som hun ellers – som norsk statsborger – hadde rett til. Høyesterett la også vekt på den vanskelige omsorgssituasjonen i Kenya», heter det i sammendraget.

Høyesterett dømmer også staten ved UNE til å betale drøyt 600.000 kroner i saksomkostninger for saksbehandlingene i alle tre rettsinstanser.

Les også: Jubler for ny sjanse for Maria (4)
Les også: Våger ikke å møte på sin egen støttemarkering

– Helt fantastisk

Georg Schjerven Hansen i Organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF) har bistått Maria og moren i kampen for å få bli i Norge, og snakket med moren da dommen ble kjent.

– Hun er veldig glad. Jeg vet ikke om det har gått helt opp for henne ennå, sier Hansen.

En av grunnene til at Marias mor fikk avslag på søknaden om familiegjenforening, var at hun oppga feil navn.

UNE skrev opprinnelig i sitt vedtak at det beste for Maria ville være å vokse opp med sin mor i Norge, men mente innvandringsregulerende hensyn måtte gå foran.

– Vedtaket er ikke bare kjent ugyldig, men dommen sier direkte at UNEs vedtak strider mot menneskerettskonvensjonen. Dette er helt fantastisk, sier Hansen.

UNE har ikke anledning til å kommentere dommen torsdag ettermiddag.

AKTUELT NÅ