Lagmannsretten: Norske Marias (4) eneste omsorgsperson kan sendes til Kenya

Borgarting lagmannsrett mener utvisningsvedtaket mot moren til fire år gamle Maria er riktig, selv om moren er den norske jentas eneste omsorgsperson.

Maria (3) risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Norske Maria (4) risikerer å måtte bli med moren til Kenya, ettersom hun ikke har noen annen omsorgsperson i Norge.

Foto: Lars Sætren / NRK

Maria (4) er født i Norge med norsk statsborgerskap, og har aldri bodd i noe annet land. Til tross for dette vil staten sende moren, og ifølge Marias advokat dermed også henne, til morens hjemland, Kenya.

Oslo tingrett ga i november i fjor Utlendingsnemnda medhold i at deres vedtak fra mai samme år var riktig, og at moren til den norske jenta kunne sendes ut av landet. Den lille familien anket dommen, som nå har blitt behandlet i lagmannsretten.

Lagmannsretten påpeker at Maria (4) ikke har noen kontakt med sin biologiske far, som er norsk, og at moren dermed er hennes eneste omsorgsperson. De avviser dermed anken enstemmig.

– Går en usikker fremtid i møte

Professor i rettsvitenskap og advokatfullmektig Mads Andenæs

Advokatfullmektig Mads Andenæs sier fire år gamle Maria og moren går en usikker fremtid i møte.

Foto: Lars Sætren / NRK

Advokatfullmektig Mads Andenæs representerer den lille familien i saken. Han er svært skuffet.

– Etter vårt skjønn har domstolen misforstått de rettslige spørsmålene, som etter vårt syn er klare. I tillegg er det her veldig sterke menneskelige hensyn, sier Andenæs, som vil gå gjennom avgjørelsen med sin klient i løpet av dagen.

Andenæs har tidligere påpekt at det ifølge norsk lov, som på dette området følger Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), ikke er lov for staten å utvise en av sine egne statsborgere. Andenæs hevder UNE forsøker å omgå dette ved å bare utvise moren.

Han har allerede varslet at dommen etter all sannsynligvis blir anket.

– Vi vil studere dommen nøye, men de rettslige spørsmålene er så klare at det overrasker meg om vi ikke vil gå videre med dette, sier Andenæs, og legger til:

– Dette er veldig alvorlig for våre klienter, som går en usikker fremtid i møte.

– Beskjeden personlig tilknytning

Bakgrunnen for at Marias mor har fått avslag på sin søknad om opphold, er at hun har gitt uriktige opplysninger om sin identitet. Hun har dermed oppholdt seg ulovlig i landet, heter det i kjennelsen fra lagmannsretten. Bruddene på utlendingsloven beskrives som alvorlige.

SEIF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, har uttrykt skuffelse over at UNE ikke har lagt vekt på at moren senere angret, og derfor på eget initiativ skal ha forsøkt å korrigere opplysningene hun tidligere hadde gitt. Disse opplysningene skal ha blitt bekreftet i etterkant, og det er nå ikke tvil om at moren er fra Kenya.

Lagmannsretten mener at moren, til tross for sin norske datter, bare har en «beskjeden personlig tilknytning» til landet. Lagmannsretten mener også at dersom Maria følger med sin mor til Kenya, vil det være som en følge av familiens valg, og ikke en nødvendig følge av utvisningen.

– Kan ikke engang bo i slummen

Overfor NRK har Marias mor gitt uttrykk for at fremtidsutsiktene for henne og datteren er svært dårlige, dersom hun sendes ut av Norge.

– Vi kommer ikke engang til å kunne bo i slummen. Vi vil måtte tigge på gata, har Marias mor sagt til NRK.

Det er regjeringsadvokat Christian Reusch som representerer UNE i saken.

– Vi har lest dommen og er enig i lagmannsrettens vurderinger. De har gjennomgått innvendingene mot UNEs vedtak, og kommet til at det ikke har vært feil, verken ved UNEs vurdering eller saksbehandling, sier Reusch i en kort kommentar til NRK.

Skuffelse i SEIF

Georg Schjerven Hansen

Georg Schjerven Hansen i organisasjonen Selvhjelp for innvandrere er skuffet over resultatet.

– Vi er skuffet. Dette er en oppsiktsvekkende dom, fordi lagmannsretten synes det er greit at Maria blir gjort foreldreløs. Moren er selvfølgelig også skuffet, og orker ikke tanken på at Maria skal bli tatt fra henne, sier Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for innvandrere (SEIF).

SEIF har i over to år bistått Maria og moren i deres kamp for å få bli i Norge.

– Hva er konsekvensene av å gjennomføre dommen for moren og datteren?

– Det er et umulig valg for henne, om hun skulle tatt med seg datteren til slummen Kenya, eller om hun skal ende som barnevernsbarn i Norge. Hun kan ikke se for seg noen av alternativene, og det er en umenneskelig situasjon å bli satt i.

– I tillegg reagerer vi på at lagmannsretten nevner muligheten for et hastevedtak om omsorgsansvar, ettersom det ikke foreligger noen omsorgssvikt fra mor. Det viser at Utlendingsmyndighetene misbruker barnevernet.

– Vi kommer til å anke, og starter en innsamlingsaksjon til dette formålet. I starten av neste uke vil vi også kontakte Barneombudet og politikere om saken, avslutter Schjerven Hansen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger