Våger ikke å møte på sin egen støttemarkering

Hovedpersonene uteblir når det i kveld arrangeres støttemarkering for Maria. Den norske treåringen risikerer å bli kastet ut av landet sammen med sin kenyanske mor.

Maria (3) risikerer å bli sendt ut av landet, til tross for at hun er norsk statsborger.

Marias mor tør ikke å ta med datteren på støttemarkeringen som arrangeres for dem, av bekymring for at de skal bli pågrepet og sendt ut av utlendingsmyndighetene.

Foto: Lars Sætren / NRK

– Vi føler oss ikke trygge. Så vi tør ikke stille i kveld, sier Marias mor til NRK.

Klokken syv i kveld arrangeres det en støttemarkering på Cafeteatret i Oslo for Maria (3) som er norsk, med kenyansk mor.

Men fordi familien er bekymret for at utlendingsmyndighetene vil benytte anledningen til å pågripe dem og kaste dem ut, tør verken mor eller datter å møte opp for å takke sine støttespillere.

Georg Schjerven Hansen i SEIF

Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) bistår Maria og moren. Prosjektleder Georg Schjerven Hansen er en av dem som står bak støttemarkeringen til den lille familien.

Foto: Lars Sætren / NRK
Vibeke Løkkeberg

Vibeke Løkkeberg er en av flere kulturpersonligheter som har vist engasjement og som ønsker å støtte opp om Maria og morens sak.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix
Karin Andersen

Stortingsrepresentant for SV, Karin Andersen, er bekymret for at regelverket ikke er tilpasset for å kunne vurdere familiens situasjon.

Foto: Stig Weston / SV

– Vi skulle ønske de kunne vært der, men sånn situasjonen er nå så lar ikke det seg gjøre, sier prosjektleder Georg Schjerven Hansen i Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF), som står bak markeringen.

LES: Grønt lys for å sende norske Maria til Kenya

Norsk statsborger

NRK har tidligere omtalt saken der Maria, som har norsk pass og statsborgerskap, risikerer å bli sendt til Kenya fordi Utlendingsnemnda (UNE) har fattet et utsendelsesvedtak for moren.

Saken har også blitt behandlet i tingretten, der UNE fikk medhold. Under behandlingen i tingretten ba familien blant annet om en midlertidig forføyning slik at staten ville bli pålagt å ikke gjennomføre utsendelsesvedtaket før det eksisterer en rettskraftig dom.

Dommen er ikke rettskraftig, siden familien har anket saken videre til lagmannsretten. Men tingretten utstedet heller ingen midlertidig forføyning slik familien ønsket.

– Hadde hun fått det, så kunne Maria i tillegg fått gå i barnehage, sier Hansen i SEIF, som også har bistått familien under rettssaken.

– Det at Maria ikke engang får stilt på sin egen støttemarkering viser hvor viktig det er å få en midlertidig forføyning.

Han håper likevel mange vil komme og støtte opp om familien.

– Det blir en fest og markering med en rekke musikere, forfattere og andre som vil vise sin støtte. Vi tar litt inngangspenger, som går til å dekke rettsgebyrene til familien, sier han.

LES OGSÅ: Norske Maria (3) risikerer å bli sendt til Kenya

Risikerer samme skjebne som Maria Amelie

Utlendingsnemndas informasjonssjef Bjørn Lyster opplyser til NRK at de har mottatt anken i saken og at de nå jobber med et tilsvar til denne.

– UNEs utgangspunkt når det fattes vedtak som innebærer at noen ikke har tillatelse til å bli i Norge, er at de da har plikt til å reise ut, sier han.

På spørsmål fra NRK om risikoen for å bli kastet ut av landet dersom Maria og moren opptrer offentlig henviser Lyster til Politiets utlendingsenhet (PU).

– Det å vurdere og eventuelt gjennomføre tvangsreturer i tilfeller der noen påbegynner et ulovlig opphold i Norge, det ligger utenfor UNEs arbeidsområde, sier Lyster.

Det var Politiets utlendingsenhet som i 2011 pågrep Maria Amelie for å kunne sende henne ut av Norge. De benyttet seg da av anledningen at Maria Amelie hadde holdt et foredrag på Nansenskolen i Lillehammer.

– Når en begjæring om midlertidig forføyning ikke blir tatt til følge, betyr det på generelt grunnlag at politiet kan gjennomføre en uttransportering, sier kommunikasjonssjef Cecilie Johansen i PU.

Johansen sier hun ikke kan kommentere Maria-saken spesifikt, men sier at de ved utsendelser av barn alltid er spesielt opptatt av å ta hensyn til og verne om barnets behov.

– PU forholder seg til alle vedtak og rettslige avgjørelser som blir tatt i hver enkelt sak, og vi er trygge på at hvert tilfelle har fått en grundig vurdering før vi starter en uttransportering, sier Johansen.

– I saker der familien ikke vil splittes, sørger PU for å tilrettelegge slik at familien kan reise samlet, sier hun.

– Avstand mellom humanitet og regelverk

Filmskaper Vibeke Løkkeberg er blant dem som har valgt å engasjere seg i Maria og morens sak.

– Man kan ikke ta fra et barns statsborgerskap og de rettigheter det medfølger, sier Løkkeberg til NRK.

– Det samme tilfelle skjer i Bergen med to år gamle Lucia, med henvisning til en lignende sak omtalt av Bergensavisen.

To år gamle Lucia i Bergen er også norsk statsborger. Til forskjell fra Marias er det i Lucias sak slik at det er Nav og ikke UNE som har fattet vedtak som skaper problemer for familien.

Det ser også ut til at Lucia har bedre utsikter for å kunne bli i Norge. Løkkeberg mener likevel parallellene mellom de to sakene er tydelige.

– Dette er rettsstridige tilfeller. Det blir for stor avstand mellom folks humane instinkter og statlige regelverk. Ingen statsborgere føler seg trygge når det landet de tilhører utviser og ignorerer deres statsborgerskap, sier Løkkeberg til NRK.

– ikke nødvendig med jernhanske

På politisk nivå har SVs stortingsrepresentant Karin Andersen involvert seg i saken.

– Maria er et barn som det ikke hersker noe tvil om at er norsk, og hun er vårt ansvar. Det ser ut til at norsk lov og forvaltning ikke beskytter henne mot å i praksis å bli utvist og miste muligheten til å vokse opp i det landet hun er statsborger, på bakgrunn av norsk myndighetsutøvelse, sier hun.

Maria-saken er av så spesiell art at det er usikkert om det finnes noen andre like tilfeller.

På bakgrunn av at det finnes en mulighet for at det ikke er vurdert at utlendingsloven kan slå slik ut at det rammer barn i Marias situasjon har Andersen oversendt justisministeren et spørsmål.

– Jeg har stilt spørsmål om det er noe i lovens forarbeider som i det hele tatt har drøftet og konkludert på en tilsvarende sak. Hittil har ingen kunnet vise til det og jeg frykter derfor at saken blir behandlet etter regelverk som ikke er tilpasset en slik situasjon, sier hun.

Om familiens frykt for å bli pågrepet og kastet ut sier hun følgende:

– Det at en norsk statsborger som ikke har gjort noe galt må leve i skjul er ikke bra. Mor har vel heller ikke begått et så farlig lovbrudd og en trenger å ta fram jernhansken, sier hun.

– Politiet har vel nok tunge kriminelle som bør prioriteres for utsendelse.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger