Hopp til innhold

Må ha 3000 hurtigladere for å nå klimamål - men regjeringen får kjeft for manglende plan

3000 hurtigladere for elbil må til dersom vi skal nå regjeringens klima- og transportmål, hevder Elbilforeningen. Men Nasjonal Transportplan har ingen planer for elbilstrøm.

Hurtigladere

FOR FÅ AV DISSE: Langs den viktige E134, som skal rustes opp til å bli hovedåren mellom øst og vest, er det kun to hurtigladere, i Røldal, som er et naturlig stoppested før man begynner på veien over Haukelifjell.

Foto: Peter Tubaas, ABB

CO₂ i atmosfæren
426,6 ppm
1,5-gradersmålet
+1,13 °C
Les mer  om klima

I dag lanserte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen regjeringens plan for fremtidens transport her i landet. Og hva sier så den om ladeinfrastruktur?

Svært lite, og kun at Statens vegvesen og Nye Veier må samarbeide med Enova, privat næringsliv, kommuner og fylkeskommuner om å dekke behovene for lading i Norge.

Nasjonal transportplan

NASJONAL TRANSPORTPLAN: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen presenterte regjeringens transportplan i dag, men den inneholdt ingen penger til ladestasjoner.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det mangler konkrete planer og penger for å få på plass ladeinfrastrukturen som trengs for å nå utslippsmålene i transportnæringen, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Elbilforeningen mener at 400.000 elbiler i 2020 er et realistisk delmål, dersom regjeringen skal nå sitt mål om at alle nye biler etter 2025 skal være utslippsfrie.

Til dét trengs det 3000 nye hurtigladere langs norske veier innen 2020.

Beregningene er gjort av Elbilforeningen, som mener det er behov for én hurtiglader per 100 elbiler. I dag er det omtrent 120 elbiler per hurtiglader, noe som fører til kø på mange ladestasjoner, ifølge Elbilforeningen.

Når ikke målet uten strøm

– Klimamålene blir umulige å nå hvis ikke det blir nok strøm til alle som trenger det, mener Petter Haugneland, kommunikasjonsleder i Elbilforeningen.

Petter Haugneland

IKKE NOK STRØM: Petter Haugneland i Norsk Elbilforening mener vi må ha 3000 flere hurtigladere dersom regjeringen skal nå sine klimamål.

Foto: Aksel Jermstad

Tilgang til hurtiglading langs veinettet i hele landet er, ifølge Elbilforeningen, den kanskje viktigste barrieren for at folk skal velge å skifte til elbil.

For strømmen skal ikke bare rekke til de korte turene til jobben i fremtiden. Hurtigladere må til om folk også skal bytte ut fossilbilen de bare bruker til langturer i dag.

– Mange av ladestasjonene vil privat næringsliv ta seg av. Men det er også behov for offentlig støtte i mer marginale områder, sier Haugneland.

I dag er det omlag 850 hurtigladere totalt i hele Norge. De 3000 ekstra hurtigladerne vil koste anslagsvis 3 milliard kroner, har Elbilforeningen regnet ut.

– Regjeringen har laget en investeringsplan på 1000 milliarder kroner for transportinvesteringer de neste årene, men ikke prioritert noe til infrastrukturen som må på plass for utslippsfri transport. Tilgang til lading langs hele veinettet i hele landet er helt sentralt for at folk skal skifte til elbil, sier Holm i Zero.

Distriktsfiendtlig elbilpolitikk

Miljøpartiet De Grønne trekker også distriktene inn i debatten, når de argumenterer for penger til hurtiglading.

– Regjeringens elbilpolitikk er sterkt distriktsfiendtlig. Uten langt sterkere statlig finansiering av lading på landsbygda vil elbilen bare være brukbar i de største byene og langs de største motorveiene, sier MDGs Arild Hermstad.

Han frykter at det vil bli vanskelig å få opp hurtigladere i grisgrendte strøk der det ikke er særlig stort kundegrunnlag, og der avstandene tilsier at ingen vil ha elbil dersom det ikke også finnes gode muligheter for å lade hurtig.

AKTUELT NÅ