NRK Meny
Normal

Lover tiltak mot omskjæring

Barne- og likestillingsministeren lover at regjeringen skal utarbeide en ny handlinsplan for å bekjempe kjønnslemlestelse i innvandrermiljøer.

Bekkemellem fikk i dag overlevert en rapport om den norske innsatsen mot omskjæring av kvinner.

Forskerne som har utarbeidet rapporten har evaluert et treårig prosjekt i regi av Primærmedisinsk Verksted (PMV), et senter drevet av Kirkens Bymisjon.

Bekkemellem varsler nå nye tiltak mot omskjæring i afrikanske miljøer.

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem
Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Ser til Frankrike 

På dagens pressekonferanse lovte ministeren at regjeringen i løpet av de nærmeste månedene skal komme på banen med en ny handlingsplan mot kjønnslemlestelse.

Bekkemellem viser blant annet til erfaringer fra Frankrike, der man har etablert en ordning for å gjennomføre rutinemessige medisinske undersøkelser av barns underliv.

- Frankrike har klart å etablere hjelpetiltak som gjør at en klarer å nå fram til disse gruppene. Vi ser nå på de franske erfaringene, og ser om det er konkrete ting derfra vi kan bruke, sier Bekkemellem.

Katrine Fangen
Foto: NRK

Å diskutere omskjæringstradisjonen er tabubelagt, og det er vanskelig for norske myndigheter å nå inn i miljøene med informasjon. Myndighetene har heller ikke oversikt over hvor mange jenter i Norge som faktisk blir omskåret.

- Vi har ikke et fullstendig bilde av kjønnslemlestelse her til lands, men regjeringen jobber nå med å få på plass en undersøkelse av omfanget, sier Bekkemellem.

Fokus på somaliske miljøer

I 2001 ble prosjektet "Respekt for egen kropp" ("Qimee jirkaaga" på somalisk) opprettet med støtte fra Flyktnings- og innvandringsetaten i Oslo kommune og Utlendingsdirektoratet.

Det er dette prosjektet forskere fra Universitet i Oslo nå har evaluert.

Senaid Kobilica
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Gjennom prosjektet fokuserte PMV på å rekruttere og kurse såkalte "endringsagenter" blant somaliere, slik at disse igjen kunne bidra til å forandre holdningene til kjønnslemlestelse i de somaliske miljøene.

I tillegg ble det arrangert samtalegrupper for ungdom, der unge somaliere av begge kjønn kom sammen i dialog om omskjæring og menneskerettigheter.

Religiøs forvirring

Et hovedfunn i rapporten er at det råder stor forvirring om forholdet mellom Islam og afrikansk omskjæringstradisjon, ettersom det ofte vises til religionen for å legitimere praksisen.

- Det er behov for klargjøring om hva Islam sier om omskjæring, fordi det er mange nyankomne fra de berørte landene som tror at det er påbudt av religionen, sier forsker Katrine Fangen, som ledet arbeidet med rapporten.

Leder for Islamsk Råd, Senaid Kobilica, avviser også enhver kobling mellom Islam og omskjæring.

- Omskjæring nevnes overhodet ikke i Koranen. Et grunnleggende prinsipp i Islam er at man ikke skal forårsake sykdom eller skade kroppen. Islam er i fullstendig overensstemmelse med norsk lov i denne saken, sier Kobilica.

Han peker på at omskjæring av kvinner også er vanlig blant koptiske kristne i Egypt og blant jøder i Somalia.

- Dette tror vi er veldig viktig å få fram, fordi vi ser at mange jenter lar seg overbevise av religiøse argumenter, mener Fangen.

"Home parties"

En annen konklusjon i rapporten er at resultatene av prosjektet er lite målbare.

- Vi ser at det er uklart også for de som jobber på PMV hva de forskjellige endringsagentene har gjort. De arrangerte såkalte "home parties", hvor de inviterte folk hjem til seg for å informere om omskjæring. Men det er vanskelig å vite hvor stor plass informasjonsarbeidet har hatt sammenkomstene, forteller Fangen.

Uformelle beregninger basert på informantenes og gruppedeltakernes egne tall antyder at prosjektet har nådd ut til rundt 9500 personer, noe som tilsvarer mer enn halvparten av alle somaliere i Norge.

Det regner forskerne som et lite realistisk anslag.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger