Lover bedre rettigheter for pasienter og pårørende

Et enstemmig utvalg slår fast at pasienter og pårørendes rettigheter ikke er godt nok ivaretatt i dagens regelverk. Utvalget foreslår flere endringer - og helseministeren lover bedring.

Anne-Grete Strøm-Erichsen

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier hun vil at synet og meningene til pasienter og pårørende skal komme frem og bli tatt på alvor.

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

– En del pårørende som kom til meg, opplevde at de ikke var skikkelig hørt når de hadde opplevd en alvorlig hendelse med en av sine nærmeste. Det synes jeg var alvorlig. Det er viktig at pårørende blir hørt i alvorlige tilsynssaker, det er viktig at sakene blir fulgt opp, og det er viktig at pårørende opplever at de blir tatt skikkelig på alvor, sier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen til NRK.

– Pårørende og pasienter som opplever alvorlige feil i norsk helsevesen, skal tas alvorlig, og deres mening skal bli tillagt stor vekt, sier hun.

Vil gi pårørende rett til innsyn

Den opplevelsen har mange pårørende ikke i dag.

Slik lovverket er i dag, har man bortimot ingen rettigheter som pårørende. Opplever du at noe uventet skjer med en av dine kjære på norske sykehus, har du etter lovverket ikke rett til innsyn i papirene og pasientjournalene fordi du ikke regnes som pårørende.

Det mener utvalget, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, det må gjøres noe med.

Det foreslår blant annet at pasienter og pårørende skal gis rett til å få se sakspapirer i klagesaker, og at de skal få uttale seg.

Men utvalget påpeker i sin rapport:

  • Et enstemmig utvalg mener imidlertid at spørsmålet om å gå partslignende rettigheter til pasienter/pårørende kun bør omfatte saker som behandles hos Helsetilsynet i fylket, og ikke saker hos Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd.

Pårørende: Endringene gir fortsatt sterke begrensninger

Unni Tobiassen Lie

Unni Tobiassen Lie er glad for at den nå skjer noe med pårørendes rettigheter, men mener utvalget burde ha gått enda lengre.

Foto: Harald Inderhaug / NRK

Dette reagerer Unni Tobiassen Lie på. Hun er leder av «Pårørendegruppen - unaturlige dødsfall i norske sykehus» og har opplevd alvorlige feil i helsevesenet på kroppen.

Hennes sønn, 22 år gamle Benjamin Lie, ble funnet død i sykehussengen morgenen etter at han opererte kneet etter et benbrudd - noe som skulle være et enkelt inngrep.

– Med de endringene som utvalget foreslår, ville vi fått utvidet innsyns- og uttalerett hos Helsetilsynet i fylket, men vi ville fortsatt fått sterke begrensninger hos Statens helsetilsyn sentralt, og det er jo nettopp dit denne type alvorlige saker går, sier Unni Tobiassen Lie til NRK.

Hun er særlig skuffet over at pårørende ikke blir fastslått som part i sak, i alle saker der det kan være mistanke om at helsevesenet har feilbehandlet eller ikke gjort jobben sin. Det ville nemlig ha gitt de pårørende helt andre juridiske rettigheter.

– Det som skjer i dag, er at saksbehandlingen skjer over hodet på oss, og kun mellom sykehus og Helsetilsynet i denne type alvorlige saker, sier Tobiassen Lie, men er likevel glad for at utvalgets rapport er et skritt i riktig retning.

Tobiassen Lie håper de pårørende får komme med innspill når helseministeren nå sender utvalgets forslag ut på høring.

  • I Brennpunkt på NRK1 klokken 19.45 onsdag 11. mai kan du se historien om Benjamin Lies død, og hvordan foreldrene har måttet kjempe for å finne ut hva som skjedde.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger