Hopp til innhold

Lønner seg å gå på trygd

For mange nordmenn lønner det seg å fortsette på trygd fremfor å gå tilbake til arbeidslivet.

Video Thorbjørn Røe Isaksen utenfor Stortinget

VIDEO: Thorbjørn Røe Isaksen mener undersøkelsen viser en svekkelse i en av grunnmurene i det norske samfunnet.

Trygdeetaten

Er du trygdet kan du ende opp med å tape penger dersom du går tilbake til å jobbe.

Foto: Trygdeetaten.no

”Det skal lønne seg å jobbe” har politikere fra ulike partier sagt i årevis.

Det stemmer slett ikke for alle.

Les også: Trygdesvindler for milliarder
Les også: Større dødelighet blant uføre
Les også:
Flere får sosialhjelp

Tall fra Stortingets egen utredningsseksjon viser at mange vil tape på å gå fra trygd og ut i arbeidslivet, særlig hvis de velger å jobbe mer enn 60 prosents stilling.

Og ikke nok med det. Jo flere barn og jo lavere lønn, jo mer er det å hente på å bli værende på trygd, viser tallene fra utredningsseksjonen.

Utregningene er gjort på oppdrag fra partiet Høyre. Det er i de tilfellene når folk begynner å jobbe samtidig som de får trygd som dette slår ut. Da skjer nemlig to ting:

  • Arbeidsinntekten øker (minus skatt).
  • Trygdeutbetalingene går ned etter hvert som arbeidstimene går opp.

I det man jobber mer enn 22,5 timer i uken (60 prosents jobb), slår dette negativt ut.

Trygd best for dem med lav lønn

Utregningene som ble gjort, tar utgangspunkt i at en som nå går på stønad tidligere har hatt en årslønn på rundt 373.000.

Arbeidsavklaringspenger for enslige uten barn

Netto inntekt (disponibel inntekt) med ulike kombinasjoner av stønad og arbeidsinntekt. Arbeidsavklaringspenger for enslige og gifte uten barn.

Som tabellen viser, faller utbetalingene med flere tusen i det vedkommende kommer over 22,5 timer i uken.

Først ved full uke, 37,5 timer, er lønnen igjen oppe der hvor lønn og trygdeutbetalinger var ved å jobbe deltid.

Dette tilfellet gjelder for en enslig person uten barn.

Når personen som har gått på trygd har barn, og i tillegg er enslig, blir fallet enda større på grunn av barnetillegg og kontantstøtte.

Vanskelig å forstå

Kristine Veie og Michelle Barbero jobber begge på Vålerengen bo- og servicesenter som henholdsvis hjelpepleier og legesekretær.

Begge forteller om tunge løft og tak på jobben, og at mange blir slitne.

– Det er veldig urimelig synes jeg, sier Veie, det høres jo helt bak mål ut. Barbero sier motivasjonen for henne uansett er jobben i seg selv, men mener det er galt at lønningene skal gå ned når man kommer tilbake mer enn tre dager i uken.

Politikerne enige

Det er stortingsrepresentant Thorbjørn Røe Isaksen fra Høyre, som også er medlem av arbeids- og sosialkomiteen, som ba Stortingets utredingsseksjon se på tallene.

–Tallene viser at det for veldig mange mennesker ikke lønner seg å gå ut i arbeidslivet. Det er jo en av grunnmurene i velferdsstaten vår at det skal lønne seg å jobbe, men for mange gjør det faktisk ikke det.

Torgeir Michaelsen (Ap)

Torgeir Michaelsen i regjeringspartiet Ap sier det kan bli aktuelt å se på saken til neste år.

Foto: Stortinget

– Betyr det at vi har for gode trygdeordninger?

– Nei, løsningen er ikke enda lavere trygd, problemet er for høy skatt på lave inntekter, i tillegg trenger vi bedre overgangsordinger.

Også i Arbeiderpartiet mener man at skatten er for høy på lave lønninger.

Torgeir Michaelsen er leder av finanskomiteen og sier en mulighet for å se på dette allerede neste år når de skal gjennomgå skattereformen fra 2006 til våren.

Men, inntil noe skjer lønner det seg altså å gå på trygd denne uken, neste uke, og mange, mange uker til…

AKTUELT NÅ