NRK Meny
Normal

LO positive til mer kveldsjobbing

Helseminister Jonas Gahr Støre vil at sykehusene skal være åpne om kvelden. Både LO og Spekter er positive.

Nestleder i LO, Gerd Kristiansen er positiv til Støres forslag om utvidede åpningstider på sykehusene. Reporter: Espen Aas.

- Jeg er veldig positiv til Støres forslag om utvidede åpningstider

Helseminister Jonas Gahr Støre la i dag fram ti punkter for å forbedre helse-Norge. Ett av dem var å utvide åpningstidene ved poliklinikker og laboratorier på sykehusene. I dag er det svært få planlagte inngrep eller undersøkelser som gjennomføres på kveldstid og i helgene.

Dette fører til at mye kostbart utstyr står ubrukt store deler av tiden, påpeker Støre.

Forslaget innebærer at ansatte innenfor de fleste av de 39 yrkesgruppene som jobber i sykehus-Norge må jobbe mer på ubekveme tider. Likevel applauderer LO forslaget.

– Kan lønne seg

– Det viktigste med endringer i arbeidstidsordninger er å ta tak der man skal løse problemer. De ansatte må være med å gjøre en jobb her. Dette vil nok til slutt bli et forhandlignsspørsmål, sier Kristiansen.

– Det høres dyrt ut?

– Ja, det kan godt hende det blir dyrt. Men det kan også hende, i et samfunnsøkonomisk perspektiv, at det vil lønne seg, sier LO-nestlederen.

– Så du er positiv?

– Jeg er veldig positiv, sier Kristiansen.

Sykepleierne vil forhandle

Eli Gunhild By

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By, sier arbeidsgiver må være villig til å betale dersom sykepleierne skal jobb med kveldsskift.

Foto: Norsk Sykepleierforbund

Heller ikke Norsk Sykepleierforbund avviser forslaget

– Det er klart at det å utnytte ressursene i sykehusene i en lengre tid av døgnet er bra, men våre medlemmer kommer ikke til å jobbe lengre dager uten å få betalt for det, sier Eli Gunhild By som leder Sykepleierforbundet.

Og hun advarer om at sykepleierne ikke kommer til å selge fritiden sin billig:

– Dette må Spekter og Sykepleierforbundet diskutere. Våre klare beskjed er å vi må bli enige om lønn som faktisk gir en uttelling i forhold til det vi skal gjøre, sier By.

Legene slutter kl 17

Også arbeidsgiverforeningen Spekter mener tiden inne for endringer i Sykehus-Norge. Viseadministrerende direktør Anne-Kari Bratten er svært fornøyd med tiltakene helseministeren ønsker - også utvidet arbeidstid.

– De fleste sykehusansatte går i turnus allerede, og vil ikke ha noen problemer med dette. Noen grupper har tariffavtalebestemmelser på at arbeidstiden slutter klokka 17. Det gjelder særlig legene. Da må vi diskutere hvordan vi skal få det på plass, sier Bratten.

Viseadministrerende direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter Anne-Kari Bratten mener tiden inne for endringer i Sykehus-Norge.

– De fleste sykehusansatte går i turnus allerede, og vil ikke ha noen problemer med dette, sier Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Hun sier at Spekter er klare når som helst til å imøtekomme kravene fra Støre.

– Når vi skjønner hvilke utfordringer vi står overfor når det gjelder bemanning, må alle sette sine gamle kjepphester på gangen og gå inn i disse diskusjonene, så sykehusene også kan ha normal drift etter klokka 17, mener Bratten.

Legene tviler på behovet

Legeforeningen er derimot mer avventende til forslaget:

– Jeg er avventende til det faktiske behovet. Noen steder kan dette være riktig, men jeg tror ikke behovet kan være så sterkt som det legges opp til - i hvert fall ikke på landsbasis, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing.

– Hvis dette skal ha en effekt vil man jo ønske leger både på dagtid og flere leger utover ettermiddagen. Da må man jo ansette flere leger, sier Gjessing.

- Jeg er avventende til det faktiske behovet for kveldsåpne sykehus, sier president i Legeforeningen Hege Gjessing. Reporter: Espen Aas.

President i Legeforeningen Hege Gjessing er ikke sikker på om det er noe stort behov for kveldsåpne sykehus.

Skepsis ved St. Olavs

Legeforeningens representant ved St. Olavs Hospital i Trondheim er enig i at mye utstyr står ubrukt store deler av døgnet. Men han advarer mot at det vil koste mye å øke åpningstiden.

– Det får stor konsekvens for alle ansatte, som allerede jobber mye ubekvemt. Store deler av sykehuspersonellet er allerede på strekk, sier overlege og foretakstillitsvalgt Kjetil Karlsen.

Styreleder Milian Myraunet i St. Olavs Hospital deler de tillitsvalgtes betenkning med å utvide åpningstida mer.

– Sykehusene i Norge drives allerede hele døgnet. Her er det snakk om en organisering av personalet innenfor døgnets 24 timer. Jeg er enig med de tillitsvalgte at dette er krevende diskusjoner. Det er allerede et høyt press på fleksibilitet, sier Myraunet.

Utstyr i millionklassen

Milian Myraunet

Styreleder Milian Myraunet i St. Olavs Hospital deler de legenes betenkeligheter med å utvide åpningstida mer.

Foto: St. Olavs hospital

Likevel mener Myraunet det er viktig å prøve å få til økt åpningstid på kostbar helseteknologi.

– Dette er det viktig å utrede muligheten for å få til. Vi har mye dyrt utstyr, som den nye PET-scanneren til flere titalls millioner kroner. Da kan vi ikke ende opp med å bruke den et par timer i uka.

From InfoDispatcher.SingleFileImporter

– Mine medlemmer ønsker ikke enda mer kveldsjobbing, mener Tor Egil Ingebrigtsen, foretakstillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs Hospital.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger