Hopp til innhold

Listhaug står på sitt – tar ikke selvkritikk etter forskerkjeft

Én forskningsrapport viser at ett av de 30 barna de intervjuet ble presset til å reise til Norge. Det mener Sylvi Listhaug gir dekning for å si at barn tvinges på flukt i stor grad.

Sylvi Listhaug

SAMTALER: Sylvi Listhaug viser til samtaler med ansatte på mottak for å begrunne konklusjonen om at mange barn tvinges ut på en farlig reise til Norge.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Alle høringsinstanser advarte regjeringen mot å gjøre det vanskeligere for enslige mindreårige asylsøkere å få permanent opphold. Likevel foreslår regjeringen å stramme inn lovverket.

Forskerne kjenner seg ikke igjen

I en ytring på NRK begrunner innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug (Frp) avgjørelsen med at forskning viser at «altfor mange barn tvinges på flukt av sine familier».

Som både NRK og Aftenposten fortalte i går, mener forskerne selv at deres funn misbrukes.

Påstanden om at det er vanlig at de tvinges på flukt har i hvert fall ikke vi dokumentert.

Anne Britt Djuve, forskningssjef i Fafo / NRK

På Politisk kvarter på NRK P2 torsdag morgen står Listhaug likevel på sitt:

Sylvi Listhaug avviser krititikken

SE SENDINGEN: Se hvordan Listhaug svarer når hun blir konfrontert med kritikken fra forskerhold.

– Jeg har snakket med ansatte

Igjen viser hun til Fafo-rapporten «Underveis En studie av enslige mindreårige asylsøkere» der det kommer fram at én av ungdommene de intervjuet ble sendt på flukt mot sitt eget ønske.

  • Se konklusjonene fra rapporten i faktaboks.

– Når vi vet at det kom over 5000 barn som kom til Norge i fjor, så er det stor grunn til å tro, at blant dem så er det mange som har reist mot sin vilje, sier Listhaug.

– Hvor har du det fra?

– Det bekrefter jo også det faktum at jeg har snakket med ansatte på mottak, der jeg har spurt dem nettopp om dette.

Så det er din egen forskning som begrunner det du skriver?

– Nei, altså, Fafo-rapporten viser at ett av de 30 barna (ble sendt mot sin vilje, journ. anm.), 30 barn er ganske få, når du tenker på det at kom over 5000 i fjor.

– Men i rapporten du sikter til står det «Ungdommene beskrev stort sett at avgjørelsen var en felles beslutning, hvor han eller hun selv ble tatt med». Dette henger jo ikke på greip?

– Når én av 30, og det faktum at det kom over 5000 i fjor, og det at jeg har snakket med ansatte på norske mottak som bekrefter at det finnes barn på norske mottak som er her mot sin vilje, da mener jeg det er viktig, svarer Listhaug.

Nekter for misbruk av forskning

Det er ikke første gang Listhaug blir utfordret på feil bruk av tall og forskning. I høringsrunden måtte Statistisk sentralbyrå arrestere regjeringen for å overdrive hvor mange som kommer på familiegjenforening.

Se hvordan Listhaug svarte på kritikken i Politisk kvarter den gang:

Listhaug vil ikke fortelle hva grunnlaget for å påstander om hvor mange som kommer til landet pga familiegjenforening. (Som vist nok ikke er i tråd med SSB tall)

Dobbelt så mange asylsøkere kan komme som følge av familiegjenforening, hevdet regjeringen i innstramningsforslagene. Feil, påpekte SSB. Den 10. februar ville ikke Sylvi Listhaug svare på hvorfor regjeringen brukte det tallet.

Regjeringen har også fått kritikk for påstanden om at enslige mindreårige asylsøkere fungerer som «ankerbarn,» der hensikten med å sende dem alene på flukt er at resten av familien skal komme etter.

Som regjeringen skriver i lovforslaget som er sendt ut på høring:

Mange høringsinstanser mener at barn sjelden blir sendt til Europa som «ankerbarn», og at hovedgrunnen til at barn flykter er at de kommer fra sikkerhetsmessig utrygge områder og har behov for beskyttelse.

Endringer i utlendingsloven / Prop. 90 L (2015–2016)

Listhaug avviser at hun strekker forskningen langt og krisemaksimerer for å begrunne innstramminger.

– Artikkelen står seg, fordi ett barn som blir sendt mot sin vilje, er ett barn for mye. Derfor må vi gjøre det vi kan, for å bekjempe det.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ