Hopp til innhold

Listhaug om kriminalitet blant innvandrere: – Mangel på respekt for våre lover

Personer med innvandrerbakgrunn er oftere siktet for kriminalitet enn resten av befolkningen. Sylvi Listhaug mener det viser mangel på respekt for våre lover.

Sylvi Listhaug i Rinkeby

Her er Sylvi Listhaug på besøk i Rinkeby i Sverige for å se hvordan vårt naboland håndterer utfordringer med integrering av innvandrere.

Foto: TERJE HAUGNES / NRK

Det har lenge vært omstridt å gi ut slike rapporter. Statistisk sentralbyrå la ut sin rapport om kriminaltet blant innvandrere i morges.

Det er innvandrings- og intergreringsminister Sylvi Listhaug som har bestilt rapporten.

– Synes det er synd

Studier av kriminalitet i Norge har lenge funnet en høyere andel registrert kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn enn blant den øvrige befolkningen.

Denne rapporten finner at overhyppigheten i kriminalitet blant personer med innvandrerbakgrunn består, men har gått ned siden forrige rapport ble laget.

Sylvi Listhaug mener det er bra at det går i riktig retning.

– De får alle muligheter til å lykkes i det norske samfunnet. Dette viser mangel på respekt for våre lover og regler, og det synes jeg er veldig synd, sier Listhaug til NRK.

Hele 11,3 prosent av norskfødte borgere med innvandrerforeldre ble siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. I alt 6,7 prosent av innvandrerne i Norge var siktet for minst ett lovbrudd mellom 2010 og 2013. For den øvrige befolkningen var andelen 4,5 prosent.

Ny trend

Overrepresentasjonen i statistikken gjelder særlig familieinnvandrere og flyktninger, og personer fra Afrika.

Rapporten beskriver en utvikling fra begynnelsen av 1990-tallet der graden av overrepresentasjon økte over tid, men fra årtusenskiftet har vi sett en tydelig nedadgående trend, skriver forskerne.

– Vi har funnet at samlet sett så er andelen gjerningspersoner høyere både blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkning, sier forsker i SSB, Synøve Andersen som er en av tre forskere bak rapporten.

Hun sier også til NRK at det blant annet er vinningskriminalitet som viser overrpresentativitet blant innvandrere.

– De landene som i denne rapporten har høyest andel gjerningspersoner er Kosovo, Somalia, Afghanistan og Irak, sier Synøve Andersen.

I denne studien ser forskerne nærmere på hvilken landbakgrunn og innvandringsgrunn innvandrerne har, og skiller i tillegg på ulike typer kriminalitet. Resultatene i rapporten viser også utvikling over tid.

Etterforskede lovbrudd

Rapporten formidler resultatene fra en analyse av siktede gjerningspersoner blant innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen i Norge mellom 1992 og 2015.

Når man tar hensyn til forskjeller i kjønns- og alderssammensetning, reduseres overrepresentasjonen.

Andelen gjerningspersoner blant innvandrere går ned fra 6,7 prosent til 5,8 prosent, og blant norskfødte med innvandrerforeldre går den fra 11,3 prosent til 6,8 prosent.

Bakgrunnen er at det er mange unge i gruppen norskfødte med innvandrerforeldre.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug sier det er veldig viktig å understreke at det også er sånn av de aller fleste innvandrere er lovlydige borgere.

Alle analyser er basert på SSBs statistikk over etterforskede lovbrudd, og vektlegger forskjeller etter innvandringsbakgrunn og utvikling over tid.

Rapporten er skrevet med støtte fra Justis- og beredskapsdepartementet.

LES OGSÅ: Kaller inn Siv Jensen på teppet – det blir høring i SSB-saken

AKTUELT NÅ