Lillehammer på pilletoppen

Det er svært store forskjeller av medisineringen av psyktiatriske pasienter i Norge. Sykehuset Innlandet bruker ti ganger mer antidepressiva enn Diakonhjemmet Sykehus.

Video Store forskjeller i medisineringen av psykiatriske pasienter

KLIKK FOR Å SE VIDEO: Ved enkelte psykiatriske avdelinger i Norge er det opptil ti ganger større legemiddelforbruk enn ved andre.

Flere enn 200 000 nordmenn får behandling for psykiske lidelser hvert år. Hvis du blir lagt inn til behandling, kan det se ut som om geografien avgjør hvor sterk medisinering du får.

Avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk

– Det er vanskelig å tro at pasientene er så forskjellige på norske psykiatriske avdelinger, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Foto: ARKIVFOTO: NRK

Forskjellene er nå så store at Legemiddelverket er bekymret.

– Jeg syns det er overraskende store forskjeller mellom de forskjellige sykehusavdelingene som har til dels nokså like pasienter. At du får tre, fire, fem ganger, opptil ti ganger større legemiddelforbruk på enkelte avdelinger enn andre. Det syns jeg er underlig, sier avdelingsoverlege Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

– Hvorfor er dette problematisk?

– En overdreven bruk er vanedannende og pasientene kan bli avhengig av medikamentene, sier Madsen.

– Hvorfor er forskjellene så store landet rundt - skyldes det pasientene eller psykiaterne?

– Jeg tror det skyldes psykiaterne, faktisk. Det er vanskelig å tro at pasientene er så forskjellige på norske psykiatriske avdelinger, sier overlegen.

(Saken fortsetter under grafikken)

Total 2010 antidepressiva

Grafikken viser sykehusapotekenes innkjøpsstatistikk for antidepressiva ved psykiatriske avdelinger i Norge i 2010. Helse Førde (HFØ), Sykehuset Innlandet Reinsvoll (SIR) og Solli DPS i Hordaland (SD) bruker opptil fem ganger så mye antidepressiva som Psykiatrisk avdeling ved Lovisenberg sykehus i Oslo, hvor forbruket er minst i landet.

Foto: NRK

Disse avdelingene er med i statistikken

AHUS

Akershus Universitetssykehus

DS

Diakonhjemmets sykehus, psyk. avd.

HFØ

Helse Førde

LO

Lovisenberg sykehus, psyk. avd.

MO

Molde sjukehus, psyk. avd.

NLSH

Nordlandssykehuset Bodø

OH

Oslo Hospital

SIR

Sykehuset Innlandet Reinsvoll

SO

Solli DPS

SSA

Sørlandet Sykehus HF Arendal, psyk. klinikk

SSK

Sørlandet Sykehus HF Kristiansand, psyk. klinikk

SUS

Stavanger Universitetssykehus

VA

Valen sjukehus

VVB

Vestre Viken, Blakstad

VVL

Vestre Viken, Lier

ÅSG

Universitetssykehuset i Nord-Norge

Akuttpsykiatri 2010, Hypnotika og sedativa

Grafikken viser sykehusapotekenes innkjøpsstatistikk for sovemedisin og beroligende ved psykiatriske avdelinger i Norge i 2010. Også her topper Sykehuset Innlandet Reinsvoll (SIR) statistikken.

Foto: NRK
Total 2010 Anxiolytika

Grafikken viser sykehusapotekenes innkjøpsstatistikk for angstedempende midler (anxiolytika) ved psykiatriske avdelinger i Norge i 2010. Sykehuset Innlandet Reinsvoll (SIR) kjøper inn klart mest angstdempende midler.

Foto: NRK

Innlandet verst

Sykehuset Innlandet som blant annet behandler pasienter i området Lillehammer, Elverum, Gjøvik og Hamar har ingen god forklaring på hvorfor de troner på pilletoppen.

– Jeg klarer faktisk ikke å gi en god forklaring på det, og jeg har heller ikke fått en god forklaring fra psykiaterne våre, sier divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke ved Sykehuset Innlandet.

– Men våre psykiatere er bevist på situasjonen og prøver å bruke minst mulig medikamenter.

Gotland Bakke innrømmer at fagmiljøet skvatt til da de så statistikken. De jobber for å få ned medisinbruken, men altså uten å vite hvorfor det er å høyt.

– Vi vet ikke, men har ingen grunn til å tro at hedmarkinger og opplendinger trenger noe mer medisiner enn andre, sier sykehusdirektøren.

(Saken fortsetter under videoen)

Video Stort forbuk av typer medikamenter på Sykehuset Innlandet Reinsvoll

KLIKK FOR Å SE VIDEO: – Jeg klarer faktisk ikke å gi en god forklaring på det, og jeg har heller ikke fått en god forklaring fra psykiaterne våre, sier divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke ved Sykehuset Innlandet.

Mistet bror

Hamarordfører Einar Busterud mistet sin egen bror etter mange års behandling med piller.

– Han var en kjekk og oppegående kar, intelligent og en god idrettsmann, presiserer Busterud.

Han forteller at broren etterhvert som utviklet en større redsel for behandlingen og pillebruken enn redsel for diagnosen.

– Da han tok livet sitt så samlet han alle medisinene og la dem på badegulvet som en slags hilsen til oss etterpå. Det er ille at folk blir rusmisbrukere gjennom behandlingssystemet, sier Busterud.

Busterud mener den negative utviklinga til broren økte i takt med medisinforbruket. Han mener psykiatrien i alt for stor grad er opptatt av å behandle med piller.

– Det er ille at rusmisbrukere rett og slett blir rusmisbrukere gjennom behandlingssystemet, mener Busterud.

Video Hamar-ordfører Einar Busterud mistet en bror som var pillemisbruker

Hamarordfører Einar Busterud mistet sin egen bror etter mange års behandling med piller.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger