Hopp til innhold

Fraråder politifolk å varsle om kritikkverdige forhold

Politiets fellesforbund mener det er helsefarlig å varsle etter den enorme påkjenningen varslerne i Monika-saken har opplevd.

Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund

ANBEFALER IKKE VARSLING: – Det er ikke forsvarlig av meg å anbefale varsling. Det er jo utrolig synd for vi trenger å få fram kritisk informasjon.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Slik varslervernet står etter alle rapportene vi har hatt, er det ikke forsvarlig av meg å anbefale varsling, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets fellesforbund Vest.

En rapport bestilt av Justisdepartementet i kjølvannet av Monika-saken konkluderer med at de fire varslerne i Hordaland politidistrikt ikke ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse.

Rekdal sier han har fått sterke reaksjoner på rapporten.

– Den viser at varslingsinstituttet ikke fungerer optimalt, og at det er behov for økt forståelse på området. Belastningen ved å varsle er ekstrem og det er vanskelig å ivareta dem på en god måte. Det er rett og slett helsefarlig å varsle, sier Rekdal.

Skjøvet ut av arbeidslivet

Varslere 4

HAR HATT DET VANSKELIG: HMS-rådgiver Per Terje Engedal forteller om en vanskelig tid etter at han varslet i Hordaland politidistrikt.

Foto: Runa Victoria Engen

Én av dem som varslet, HMS-rådgiver Per Terje Engedal, forteller at tiden etter varslingen har vært vanskelig. Han har vært mye sykemeldt, og er usikker på om hvorvidt varslingen var verdt det.

Cecilie Thorsen er spesialist i klinisk psykologi ved Jobbfast på Haukeland sykehus, landets eneste tverrfaglige tilbud til varslere.

Hun mener det har vært for stort fokus på de juridiske aspektene i varslingssakene og fokuset på enkeltindividet forsvinner.

Det er ikke selve varslingen som er problemet, men når det håndteres på en dårlig måte. Det kan være en enorm påkjenning, sier hun.

– Varslere kan få symptomer på angst, depresjon og posttraumatisk stress. De kan få søvnproblemer og vokter alt de sier og gjør. Makt-ubalansen er så stor, det er som David mot Goliat. Hva har man egentlig å stille opp mot en arbeidsgiver.

Vil ha varslerombud

Rekdal i Politiets fellesforbund mener det reelt sett ikke er noe varslingsvern dersom sakene blir stående med dagens konklusjoner.

– Det er jo utrolig synd. For vi trenger å få fram kritisk informasjon, som den Robin Schaefer kom med i Monika-saken. Vi kan ikke ha et samfunn der varslere opplever å bli straffet, sier Rekdal.

Han etterlyser et varslerombud på nasjonalt nivå.

– Ombudet kan både være konfliktdempende og gi veiledning til alle parter i en varslingssak.

Det er rett og slett helsefarlig å varsle.

Kjetil Rekdal, Politiets fellesforbund Vest

Har satt i verk tiltak

Kaare Songstad

TRYGT: Politimester Kaare Songstad sier politidistriktet skal ta imot varslere på en god måte.

Foto: Charlotte Haarvik Sanden

Politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt synes det er underlig at fagforeningen fraråder sine medlemmer å varsle. Han påpeker at varsling er viktig for at arbeidsgiver skal få innblikk i kritikkverdige forhold ved virksomheten

Politidistriktet har gjort flere ting med rutinene og retningslinjer rundt dette i Vest politidistrikt det siste året. Blant annet er det opprettet en egen varslingsgruppe.

– Er det trygt å varsle i Vest politidistrikt?

– Vi har gjort mye med dette og tatt læring av det som har skjedd. Det er min ambisjon at det skal være og oppfattes å være trygt å varsle her, sier politimesteren.