Hopp til innhold

– Det finnes ikke et vern for varslere i Norge

Natalia Olsen måtte bytte arbeid etter å ha sagt fra om at sjefen mobbet kollegene hennes. Slik ender det altfor ofte, skal en tro advokat Kari Breirem.

Varslere

Kari Breirem (til venstre) er Natalia Olsens advokat når sistnevnte skal i retten mot Nav i Troms.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg var vitne til at mange av mine kolleger ble mobbet og trakassert av sjefen vår. Da jeg sa ifra om det, ble jeg selv mobbet og trakassert. Det endte opp med at jeg fikk en annen jobb i en annen enhet, sier Natalia Olsen.

Dette var i 2012. Til høsten skal saken, som har vært detaljert omtalt i Nordlys tidligere, i retten.

– Det er klart det har preget meg å ha denne saken hengende over meg i så mange år. Selv om jeg per i dag har gode kolleger og gode sjefer, er det dager som er tyngre enn andre, sier Olsen til NRK.

Ingen vern av varslere

For 12 år siden ble advokat Kari Breirem en varsler da hun gikk til Økokrim med dokumenter mot sine daværende sjefer i advokatfirmaet BA-HR, i det som senere er blitt kalt for Tønne-saken.

Siden da har Breirem talt varslernes sak, blant andre Natalia Olsen.

– Dette er et av mange eksempler på at de som varsler om kritiske forhold på sin arbeidsplass ofte ender opp med selv å bli mobbet, trakassert og skvist ut. Mobberen får bli, mens varsleren må flytte på seg, sier Breirem.

Tirsdag var hun i Tromsø for å tale på konferansen «Et anstendig arbeidsliv». Der fortalte Breirem om hvor vanskelig det er å være varsler i Norge.

– Jo mer alvorlig saken er, desto større er sjansen for at det er varsleren som blir skvist ut, sier advokaten.

I 2006 fikk Arbeidsmiljøloven egne punkter som skal beskytte varslere. som sier at det er forbudt med gjengjeldelser mot personer som varsler om kritikkverdige forhold.

– Men loven fungerer ikke. Det er ikke et reelt varslervern i Norge. Det er blant annet veldig mange kriterier som skal legges til grunn for at det faktisk er brudd på disse paragrafene, og det er vanskelig å bevise at det faktisk er snakk om gjengjeldelser, mobbing og trakassering, sier Breirem.

Mobbing

Nils Magerøy, Kari Breirem og Natalia Olsens diskuterer mobbing og trakassering i arbeidslivet.

Foto: Petter Strøm / NRK

Kan gi helseproblemer

Hun mener Norge må få på plass en egen enhet eller stiftelse som gjør det mulig for varslerne å melde inn sine opplevelser anonymt, som samtidig kan bistå med, eller hente inn, nødvendig hjelp.

På Haukeland sykehus har de en forskningspoliklinikk for folk som sliter med helsen etter konflikter og mobbing i arbeidslivet, Jobbfast. Nils Magerøy leder klinikken som tar imot pasienter fra hele landet.

– Et av de vanligste sakene er folk som har tatt opp ting som ikke er greit på arbeidsplassen. De blir da for eksempel kalt inn til et uanmeldt møte, og blir møtt med beskyldninger, uten å kunne forvare seg, og uten støttespillere. Slike ting oppleves veldig tøft og får konsekvenser mentalt. De kan for eksempel dukke opp igjen som mareritt, litt som ved posttraumatisk stress, forteller Magerøy.