Hopp til innhold

Spesialenheten får ikke hjelp i varslersaker

Arbeidstilsynet sa nei i Schaefer-saken, og vil heller ikke hjelpe Spesialenheten i fremtidige enkelt-varslingssaker. – Dette viser stort behov en gjennomgang av varslersystemet, mener ekspert.

Ords Pris for 2015 tildeles Jan Erik Skog og Robin Schaefer (i midten) torsdag kveld i Den norske O

NY VURDERING: Robin Schaefer (i midten) er blitt Norges mest profilerte varsler etter Monika-saken. Nå har Kjetil Rekdal i Politiets Fellesforbund (t.h.) og Unio fått gehør for ønsket om en gjennomgang av varslerregelverket. T.v. Jan Erik Skog, som vant Fritt Ord-prisen for 2015 sammen med Schaefer.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Etter at Spesialenheten for politisaker kom frem til at politiet i Hordaland ikke kunne straffes for behandlingen av Monika-varsler Robin Schaefer, uttalte Spesialenheten at konklusjonen kunne blitt annerledes dersom Arbeidstilsynet hadde sagt ja til å vurdere saken.

I henvendelsene kommer det tydelig frem at Spesialenheten både ønsker å møte Arbeidstilsynet og å få deres uttalelser.

Arbeidstilsynet svarte at de ikke har mandat til å gå inn i enkeltsaker. Det var først etter at Schaefer-rapporten var klar og NRK omtalte saken at de to etatene faktisk møttes.

Borghild Lekve

MØTTE SPESIALENHETEN: Borghild Lekve i Arbeidstilsynet tok initiativ til å møte Spesialenheten etter uttalelsene sistnevnte kom med til NRK. – Det var et greit møte, sier hun.

Foto: Tale Hauso

Ingen lovnader

– Vi hadde et møte for å tydeliggjøre roller og ansvar, sier Borghild Lekve, leder for Arbeidstilsynet Vestlandet.

Arbeidstilsynet har diskutert saken internt, og konkludert med at de også i fremtiden skal forholde seg til regelverket slik det ble praktisert i Schaefer-saken. Dermed kom de ikke med noen lovnader om mer bistand til Spesialenheten.

– Det kan godt være noen mener vi skulle hatt et bredere mandat, men det er en politisk sak, og jeg vil ikke være en aktør i den debatten, sier Lekve, og henviser til sin sjef, direktør Ingrid Finboe Svendsen.

Halvor Hjelm-Hansen

MØTTE ARBEIDSTILSYNET: – Vi har hatt et møte om de betraktningene vi gjorde oss i etterkant av saken som gjelder Robin Schaefer. Møtet var blant annet var foranlediget av mediaoppslag før påske, sier Halvor Hjelm-Hansen i Spesialenheten for politisaker.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

Vil ikke kommentere

NRK har stilt flere spørsmål om Arbeidstilsynets rolle i varslerinstituttet, men direktoratet for Arbeidstilsynet sier direktøren ikke vil uttale seg.

De viser til at Stortinget nylig ba regjeringen nedsette en ekspertgruppe for å forbedre varslerregelverket fra 2007.

Etterforskningsleder i Spesialenheten, Halvor Hjelm-Hansen, sier de etter møtet med Arbeidstilsynet ikke har trukket noen konklusjoner om hvorvidt man skal behandle varslersaker annerledes fremover.

– Det kan godt hende at vi fortsetter å be om innspill i slike saker, i og med de rutiner som følger av påtaleinstruksen, sier Hjelm-Hansen.

Spesialenheten gjorde en egen bred gjennomgang av arbeidsmiljølovens regler i Schaefer-saken. Hjelm-Hansen understreker at etterforskningen var omfattende, og sier Arbeidstilsynets uttalelse i denne saken «var av begrenset betydning».

Birthe Eriksen

EKSPERTGRUPPE: Birthe Eriksen ved NHH er trolig en het kandidat til ekspertgruppen arbeidsminister Anniken Hauglie skal nedsette. Gruppen skal blant annet vurdere om det bør opprettes et eget varslerombud eller en varslerenhet.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Burde ikke overraske

Varslingsekspert Birthe Eriksen skrev denne uken i en Ytring at Arbeidstilsynet må styrkes.

– Allerede i høringen til varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven, ga Arbeidstilsynet uttrykk for at de ikke fikk tilstrekkelige ressurser og mandat til å ivareta rollen og ansvaret loven forutsatte. Spesialenheten burde slik sett ikke bli overrasket over at Arbeidstilsynet ikke kunne uttale seg om gjengjeldelsesspørsmålet i en enkelt varslingssak. Uttalelsen om at konklusjonen kunne blitt annerledes understreker imidlertid med all tydelighet hvor riktig det er at Schaefer har påklaget saken, mener Eriksen.

Hun stiller seg positiv til at en ekspertgruppe skal vurdere varslingslovverket.

– Denne saken og Spesialenhetens uttalelser viser at vi har stort behov for å vurdere systemet som skal sikre etterlevelse av særreguleringen av varslervernet, sier NHH-lektoren.