Hopp til innhold

Kronprinsesse Mette-Marit rammet av kronisk sykdom

Kronprinsesse Mette-Marit (45) har fått påvist sykdommen kronisk lungefibrose. – Jeg må lære meg å leve med usikkerheten, sier kronprinsessa.

Kronprinsesse Mette-Marit (45) har fått påvist sykdommen kronisk lungefibrose. – Jeg må lære meg å leve med usikkerheten, sier kronprinsessa.

SE INTERVJUET: Kronprinsesse Mette-Marit (45) har fått påvist sykdommen kronisk lungefibrose. – Jeg må lære meg å leve med usikkerheten, sier kronprinsessa.

– Jeg har slitt med helseutfordringer i noen år nå. Det siste året har plagene vært mer uttalte. Det gjør at vi nå har vært gjennom en ganske lang prosess for å finne ut mer av hva det er, og nå begynner vi å få noen svar.

– Det viser seg at det er mer kronisk enn vi hadde håpet på, men det gjør også at litt flere brikker faller på plass, så for meg er det også en veldig stor lettelse, sier Mette-Marit til NRK.

Paret har valgt å gå ut offentlig om den kroniske sykdommen fordi den kommer til å begrense kronprinsessas arbeidskapasitet i tida framover.

– Det er klart at det er aldri noe behagelig å snakke om sin egen helse offentlig, men det er klart at vi ser nå at i den perioden jeg skal inn i med videre utredninger og mulig behandling, så kommer jeg til å være en del borte. Det gjør at vi er nødt til å fortelle om det uten at det blir mye spekulasjoner rundt det.

– Har levd med sykdommen i mange år

Paret ønsker ikke å gå nærmere inn på den nøyaktige diagnosen.

– Det er jo en lungefibrose. Det kommer til å være en situasjon hvor vi trenger mer utredning og kommer til å finne ut ting etter hvert, men det er nok også ting vi ikke får svar på, så vi må nok leve med noe usikkerhet. Det tror jeg nok blir realiteten, sier kronprins Haakon Magnus.

Kronprinsessa har levd med sykdommen i flere år, men har først fått diagnosen nå.

– Jeg har hatt perioder hvor jeg har vært dårlig over noe tid, så jeg vet jo litt av hva dette handler om. Dette er ikke noe nytt for meg, selv om vi har fått det mer beskrevet nå. Jeg er først og fremst innstilt på å jobbe så mye som mulig, og er veldig glad for det, men så er det klart at det vil være perioder hvor jeg ikke er i så god form som jeg skulle ønske at jeg var.

Kronprinsesse Mette-Marit

Kronprinsesse Mette-Marit varsler at hun kommer til å måtte trappe ned på noen av de offisielle oppdragene i tida som kommer på grunn av sykdommen.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Må lære meg å leve med usikkerhet

– Nå er det oppdaget tidlig, og det har vært veldig stabilt fram til nå. Det er to tegn som er positive for prognosen framover. Jeg tenker at med en del tilpasninger, så er det mest sannsynlige at det kommer til å være mange gode dager også foran oss, sier kronprinsen.

Kronprinsessa innrømmer at det er krevende å ikke ha alle svar, men sier at hun er veldig optimistisk:

– Jeg tror noe av livet handler om å lære seg å leve med usikkerhet. Sånn er det også for meg, men jeg er veldig optimistisk for det som skal skje framover og veldig glad for at jeg har så flinke folk rundt meg, og ikke minst at dette er oppdaget på et så tidlig tidspunkt.

Kan bli tungpustet

Kristian Bjøro

Professor ved Rikshospitalet Kristian Bjøro er kronprinsessas lege. Han sier kronprinsesse Mette-Marit må regne med flere utredninger og undersøkelser framover, men at legene er optimistiske.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Professor ved Rikshospitalet, Kristian Bjøro er kronprinsessas lege. Han sier at kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander som over tid kan påvirke lungefunksjonen.

– Det som er påvist er forandringer i kronprinsessas lunger som er klassifisert som kronisk lungefibrose. Lungefibrose er en tilstand hvor det normale lungevevet erstattes av bindevev. Så er det en litt uvanlig type vi har påvist hos henne. Så skal det presiseres at da dette ble påvist første gang var det meget begrensede forandringer, og i den tiden vi har fulgt det så har det vært en beskjeden utvikling av det, sier Bjøro

Legen understreker at de har overvåket sykdommen over lengre tid, og at utviklinga har vært begrensa.

– Generelt så vil jo symptomene være at de blir tungpustne, og får det vi kaller åndenød på godt norsk. Det er ofte et litt sent symptom, hoste. Og så vil mange også ha allmennsymptomer, først og fremst slitenhet og redusert arbeidsevne.

– Skyldes ikke miljø eller livsstil

Kjenner dere årsaken til at kronprinsessa har fått sykdommen?

– Nei, det gjør vi ikke. Det er jo slik ved de fleste av denne typen sykdommer at man ikke vet nøyaktig hva årsaken er. Noen typer lungefibroser kan være betinget i miljømessige eller livsstilsmessige forhold. Det er ikke tilfellet ved den typen som vi mener at kronprinsessa er rammet av.

– Her tror vi heller at det dreier seg om autoimmunitet. Det er en betegnelse som sier at det er kroppens immunforsvar som angriper eget vev og kroppens egne celler.

– Hvis dette er del av en auto-immun sykdomsprosess – hvor alvorlig er det?

– Det er vanskelig å svare på fordi denne type sykdomsprosesser ofte har et uforutsigbart sykdomsforløp. Noen slike sykdommer utvikler seg raskt, men vanlig er det at det er en langsom utvikling og forhåpentligvis en utvikling som kan kontrolleres med medisinsk behandling, svarer legen.

Legene optimistiske

Ifølge Bjøro er kronprinsessa utredet og undersøkt ved Rikshospitalet.

– Der er vi flere spesialiteter som har arbeidet med dette, slik det alltid er ved denne type litt komplekse og sammensatte sykdomstilstander. Det er revmatolog, lungelege selvfølgelig, klinisk immunolog, røntgenlege med spesialkunnskap innen lungerøntgen.

– Kan det også bli aktuelt med behandling i utlandet?

– Det hender at vi sender pasienter til utlandet, men i første rekke vil vi håndtere dette ved Rikshospitalet i samarbeid med spesialister i utlandet, svarer Bjøro.

Fortsatt gjenstår noen undersøkelser og utredning, blant annet for å få avklart om dette er en autoimmun prosess kun i lungene eller om det er andre organer som er involvert, eller kan være involvert.

– Når vi har mer oversikt over det kan vi forhåpentligvis tilby kronprinsessa som kan bremse og i beste fall kontrollere sykdomsutviklingen.

Ifølge Bjørlo er legene optimistiske på kronprinsessas vegne:

– Det er vi absolutt. Dette er påvist tidlig, og vi har et godt håp om at vi skal kunne kontrollere dette, kontrollere sykdomsutviklingen på en god måte.

AKTUELT NÅ