Kronprinsen og Solberg til Mandela-markering

Kronprins Haakon og statsminister Erna Solberg skal reise til Sør-Afrika for å delta på minneseremonien for Nelson Mandela.

Erna Solberg og kronprins Haakon

REISER SAMAN: Kronprins Haakon skal representere kongehuset under minnemarkeringa til Mandela, og reiser saman med Erna Solberg.

Foto: Grøtt, Vegard / NTB scanpix

Kronprins Haakon og Erna Solberg tek følgje til Johannesburg for å delta i minneseremonien tysdag 10. desember. Det opplyser slottet.

SAFRICA-MANDELA-BIRTHDAY

MINNAST: Nelson Mandela skal minnast i ei storstilt markering på Soccer City 10. desember.

Foto: RODGER BOSCH / AFP

Verken Solberg eller kronprinsen vil dermed delta på utdelinga av Nobels fredspris, som skal skje i Oslo same dag. Kong Harald og dronning Sonja skal delta på prisutdelinga.

Stor stadionmarkering

Minnemarkeringa skal gå føre seg på det enorme fotballstadionet Soccer City i Johannesburg. Mandela viste seg for siste gong i offentlegheita der under fotball-VM i 2010.

Stadionet har vanlegvis ein kapasitet på ensten 95.000 tilskodarar.

Fleire store utanlandske stats- og regjeringssjefar og kongelege er venta å reise til Sør-Afrika for å delta på minneseremonien.

Mellom anna får Solberg og kronprinsen selskap av fleire tidlegare amerikanske presidentar, som George W. Bush, Bill Clinton og Jimmy Carter.

Kortesje i tre dagar

Sjølve gravferda skal skje 15. desember og i framkant av denne skal Mandela si båre fraktast i kortesje gjennom gatene i hovudstaden Pretoria i tre dagar på rad.

Minnestunda for Sør-Afrika sin første svarte president, frigjeringshelten og fredsprisvinnaren Mandela er venta å bli ein av dei største i verda, og landet står overfor ei stor tryggleiksutfordring.

Styresmaktene i landet jobbar døgnet rundt for å førebu seremonien i eit land framleis prega av stor ulikskap, fattigdom og korrupsjon.

SISTE NYTT

Siste meldinger