Hopp til innhold

Fire partier ga stortingspresidenten hard kritikk for Dalai Lama-nei

SV, KrF, Venstre og De Grønne er kritiske til måten stortingspresident Olemic Thommessen har håndtert Dalai Lamas besøk i Stortinget på. De fire etterlyste forsvar for menneskerettigheter og mente avgjørelsen var et knefall for Kina.

SV med kritikk

Audun Lysbakken (SV) er kritisk til at stortingspresident Olemic Thommessen (H) sier nei til å møte Dalai Lama når han kommer til Stortinget.

Å møte Dalai Lama er ingen fornærmelse mot Kina. Å bøye seg for det, er å gi etter for press på en måte vi ikke kan være bekjent av."

Audun Lysbakken (SV) om Dalai Lama-nei fra stortingspresidenten

Lysbakken tok opp Norges-besøket av Tibets åndelige leder ved møtets slutt i Stortinget torsdag. Han ville blant annet vite hvorfor Dalai Lama ikke får møte presidentskapet når han kommer til Oslo i mai, og hvorfor selve møtet ikke kan holdes i lagtingssalen slik som opprinnelig planlagt.

Lysbakken er kritisk til at Olemic Thommessen som stortingspresident ikke vil møte den tidligere fredsprisvinneren fra Tibet, og at beslutningen er tatt uten at de parlamentariske lederne er konsultert.

4 partier bak kritikken

Kritikken fikk bred støtte fra KrFs Knut Arild Hareide, Venstres Ketil Kjenseth og Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De grønne.

Olemic Thommessen

Olemic Thommessen forsvarte at han som stortingspresident ikke burde møte Dalai Lama nå av hensyn til Kina.

Foto: Stortinget

Stortingspresident Olemic Thommessen bekreftet at det er «den mellomfolkelige relasjon til Kina» som er årsaken til at han ikke vil møte Dalai Lama nå.

– Jeg har ingen planer om å behandle dette besøket på noen annen måte enn et hvilket som helst annet privat besøk, sa Thommessen som svar på spørsmålet.

– Må lytte til den fornærmede parten

Thommessen understreket at dette ikke betyr et knefall for viktige prinsipper, men at norske myndigheter må ta inn over seg at denne situasjonen har flere sider.

Han påpekte at hvis vi skal reetablere et forhold til Kina, må vi ta inn over oss deres opplevelse av situasjonen, selv om «deres reaksjon sett med våre øyne er ubegripelig».

Han sa at «Norge i dag oppfattes som en ikke-nasjon», og at dette betyr problemer for mange norske samfunnsaktører, også politisk og internasjonalt.

Kristelig Folkeparti-leder Knut Arild Hareide gikk hardt i rette med Thommessen.

– Noen verdier må foran

Vi kan ikke alltid la oss styre av hva som er i Norges interesse. Vi må tenke større."

Knut Arild Hareide, KrF, om Kina og menneskeretter

Han sa at Thommessens beslutning tyder på at det legges «for mye vekt på hva som er Norges interesser» i denne saken.

– Vi må tenke større, løfte fram menneskerettigheter. Dalai Lama er kjent for sitt fredsengasjement, og han har valgt en ikkevoldelig linje, påpekte Hareide.

Han advarte mot å la Kina styre hva slags dialog det skal være mellom våre to nasjoner.

– Vi har noen verdier som er så viktige for oss at de må være styrende for de handlinger vi gjør. Vi kan ikke alltid la oss styre av hva som er i Norges interesser, sa Hareide fra talerstolen.

Nei til diktat fra Kina

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne samstemte:

– Vi kan ikke være et land som lar oss diktere av Kina av økonomiske årsaker. Vi skal vise at gamle idealer om solidaritet med undertrykte folk er levende i dag, sa Hansson.

Jeg frykter at det tegnes et bilde av et Norge som gir etter for press, og den signaleffekten det gir."

Audun Lysbakken, SV om stortingspresidentens Dalai Lama-nei
Dalai Lama og Gro Harlem Brundtland i 1994

Gro Harlem Brundtland møtte Dalai Lama i 1994.

Foto: fotogjengen.samfundet.no
Dalai Lama og Jørgen Kosmo

Dalai Lama ble mottatt av stortingspresident Jørgen Kosmo da han gjestet Stortinget i 2005. Deretter ble han invitert til statsministeren kontor av Kjell Magne Bondevik.

Foto: Bjørn Sigurdsøn/Scanpix

Etter møtet sa Audun Lysbakken at det var viktig å få formidlet at SV ikke står bak budskapet som han sier ikke er i pakt med Stortingets beste tradisjon som er et åpent hus for folk med ulike synspunkter.

– Å møte Dalai Lama er ingen fornærmelse mot Kina. Å bøye seg for det, er å gi etter for press på en måte vi ikke kan være bekjent av.

– Jeg frykter at det tegnes et bilde av et Norge som gir etter for press, og den signaleffekten det gir, påpeker han.

Burde møte ham

Ved tidligere besøk i Stortinget har Dalai Lama blitt mottatt av flere stortings presidenter. Han har også fått møte statsministre og regjeringsmedlemmer, noe som synes lite trolig denne gangen.

Utenriksminister Børge Brende og statsminister Erna Solberg har ikke svart på invitasjonene fra Tibet-komiteen.

Spekulasjonene har gått høyt om det er av hensyn til Kina, som er sterkt kritisk til at norske myndigheter mottar Tibets åndelige leder, som er oppfatter som en separatist. Stortingspresidenten har bekreftet dette ved å si at han ikke vil «nøre opp under det vanskelige forholdet» mellom Norge og Kina.

Må gå sideinngangen?

Ketil Kjenseth

Kjetil Kjenseth (V) er leder i Stortingets uformelle Tibet-gruppe.

Foto: Margret Helland/NRK

Det er Venstres Ketil Kjenseth som er vert når Dalai Lama kommer til Stortinget fredag 9. mai. Han er leder i Stortingets uformelle Tibet-komite som har medlemmer fra alle partier unntatt Sp.

Opprinnelig søkte Kjenseth presidentskapet om å få bruke den staselig lagtingssalen til møtet, men fikk avslag, og ble henvist til et møterom i 4. etasje.

Nå er det også blitt diskusjon om hvilken inngang Dalai Lama skal bruke. Brukes hovedinngangen er det hevdet at dette kan det tolkes i retning av at det er et statsbesøk. Dermed kan Dalai Lama bli henvist til en sideinngang.

I Dagsnytt Atten i går gjorde Stortingets 2. visepresident Kenneth Svendsen (Frp) seg til talsmann for det siste.

LES OGSÅ: Vennene trekker seg unna Dalai Lama

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger