Hopp til innhold

Kritisk til behandlingen av mindreårige asylsøkere: – Vi har to regelverk på kollisjonskurs

Siden begynnelsen av 2017 er det registrert 283 varsler om «uønskede hendelser» ved norske asylmottak. NTNU-forsker Berit Berg er kritisk til at mindreårige asylsøkere tas hånd om på mottak, i stedet for av barnevernet.

Åsted dobbeltdrap Trondheim

ÅSTEDET: En 18-åring fra Asghanistan er siktet for drap på to andre med samme opprinnelse. Åstedet for dobbeltdrapet er midt i Trondheim, bare noen hundre meter fra Torvet og Trøndelag Teater.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

En 18 år gammel mann fra Afghanistan er siktet for forsettlig dobbeltdrap etter den alvorlige voldshendelsen i Prinsens gate i Trondheim sentrum mandag.

De drepte er Reza Alizada (17) og Nasratullah Hashimi (19), begge fra Afghanistan. En fjerde ung afghaner er også innlagt på sykehus med alvorlige skader etter hendelsen.

Alle de involverte hadde kommet til Norge som enslige, mindreårige asylsøkere. Både Alizada og Hashimi skal ha fått innvilget opphold.

Den siktede, som kom til Norge i 2015, hadde det ikke. 18-åringen skal ha vært i ferd med å skade seg selv, da politiet skjøt ham i benet.

Hendelsen skjer bare måneder etter at en 17-åring, som kom til Norge som enslig mindreårig asylsøker fra Afghanistan, ble siktet for drapet på 18 år gamle Håvard Pedersen i Vadsø.

Om lag 100 enslige asylsøkere på mottak

I april publiserte NTNU i Trondheim en kunnskapsoppsummering om enslige, mindreårige asylsøkere i Norge. I rapporten heter det at 2015 var et toppår, med 5480 som søkte asyl.

I 2017 var tallet nede i 191. Utlendingsdirektoratet (UDI) opplyser til NRK at det per 17. september i år var 106 enslige mindreårige asylsøkere i norske asylmottak.

Berit Berg

Berit Berg er Forskningssjef for Mangfold og inkludering ved NTNU Samfunnsforskning.

Foto: NRK

Berit Berg var prosjektleder for NTNU-undersøkelsen. Berg, som påpeker at hun uttaler seg generelt, mener det er mye som kan gjøres for å forhindre «ekstreme hendelser, som den i Trondheim».

– Vi vet at det er viktig med tett oppfølging fra voksne, vi vet at det den barnevernsfaglige oppfølgingen er viktig, og vi vet at profesjonell helsehjelp må være tilgjengelig, og vi vet at denne gruppa (enslige, mindreårige) ikke må betraktes som voksne, sier Berg til NRK.

Berg påpeker at de enslige, mindreårige asylsøkerne utgjør en særlig sårbar gruppe.

– De har vært gjennom krigen, forfølgelsen, flukten, og ikke minst selve asylprosessen. Det er først når de kommer til Norge at vi kan påvirke, som hvor lenge de venter, under hvilke betingelser de venter, og hva de venter på, sier Berg.

48 varsler om trusler og vold

UDI opplyser at det i 2017 ble registrert 210 varsler om «uønskede hendelser» ved norske asylmottak. Blant disse var 34 varsler om vold, 101 varsler om trusler/truende atferd og 6 varsler om ildspåsettelse.

Så langt i 2018 har UDI fått varsler om 73 uønskede hendelser, deriblant 12 varsler om vold og 36 varsler om trusler/truende atferd. UDI opplyser at de ikke har statistikk over hvor mange av varslene som gjelder enslige, mindreårige asylsøkere.

Berg mener det er problematisk at enslige, mindreårige som kommer til Norge er mellom 15 og 18 år blir plassert på asylmottak, i stedet for å ivaretas av barnevernet.

– Barnekonvensjonen og utlendingslovens bestemmelser er på kollisjonskurs. Barnevernloven i Norge, der FNs barnevernskonvensjon er implementert, sier veldig klart at barn skal ha beskyttelse, og at dette gjelder frem til man er 18 år.

– Riktignok er det mer bemanning på et asylmottak, men det er ikke på langt nær så tett oppfølging som på et omsorgssenter i regi av barnevernet, sier Berg.

– Kan aldri gardere seg

Omtrent 200 enslige, mindreårige flyktninger eller asylsøkere – deriblant de to ofrene i saken – er bosatt i boliger i Trondheim, hvor de regnes som mindreårige til de er over 20 år. En slik bosetting skjer etter en ventetid i mottak.

Tirsdag morgen ble det kjent at to av kommunens ansatte var hjemme i boligen til noen av de involverte på et rent rutinebesøk like før drapene mandag.

– Det er veldig lett å begynne, midt i sorgen, å tenke på hva vi kunne gjort annerledes. Om det var noen indikasjoner på om noe kunne skje. De la ikke merke til noe spesielt – det var ingen grunn til alarmberedskap. Vi vet ikke hva som har skjedd, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning i Trondheim kommune, Camilla Trud Nereid til NRK.

NTNU-forsker Berg, som også kjenner godt til Trondheim kommunes arbeid med å bosette flyktninger, sier hun etter det som er kjent i mediene ikke ser noen grunn til å kritisere kommunens håndtering av saken.

– Man kan aldri gardere seg mot tragiske hendelser, sier Berg.

To personer er døde etter at en person skal ha utøvd grov vold i Trondheim sentrum

Politiet i Trondheim orienterer om den alvorlige voldsepisoden i sentrum av byen mandag.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger