Kristin Juel Johannessen (12) ble drept – familien får ikke erstatningen de er tilkjent

Familien til Kristin Juel Johannessen, som ble drept i 1999, har ikke sett noe til den økonomiske erstatningen de ble tilkjent i retten. Nå har de stevnet staten for retten.

Roar Juel Johannessen

JURIDISK DRAGKAMP: Roar Juel Johannessen kjempet i mange år for at politiet skulle gjenoppta datterens drapssak. Nå kjemper han for å få utbetalt erstatningen familien ble tilkjent da gjerningsmannen ble dømt i 2016.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Det er frustrerende at vi aldri får satt et juridisk punktum i denne saken, sier Roar Juel Johannessen.

Da forslaget om å «endre tidspunktet som ligger til grunn for vurdering av voldsoffererstatning i gjenopptagelsessaker» enstemmig ble vedtatt på Stortinget i april, trodde Roar Juel Johannessen at familien endelig var i mål.

Han var selv til stede da vedtaket ble fattet.

– Jeg var veldig godt fornøyd og tenkte at nå skjer det endelig noe. Vi ble lovet at saken skulle bli tatt opp i høstsesjonen, og at det skulle legges inn som et punkt i statsbudsjettet, men ingenting har skjedd.

Lang kamp

Kristin

DREPT: Kristin Juel Johannessen (12) fra Hedrum i Larvik ble funnet drept i august 1999.

Foto: Privat

Det er over 19 år siden 12 år gamle Kristin ble funnet drept i Larvik. Drapssaken var lenge et mysterium, og først i 2016 ble gjerningsmannen funnet skyldig og dømt til fengsel.

I lagmannsretten ble han dømt til å betale familien over fire millioner kroner i erstatning, men pengene har ikke familien sett noe til.

– Han har ikke penger, og staten har nektet å innfri sitt ansvar fordi saken er gammel, sier familiens advokat John Christian Elden.

Lovendring

I 2016 søkte familien om voldsoffererstatning, men kravet ble avslått fordi det er tidspunktet for drapet som ligger til grunn for vurdering av voldsoffererstatning, ikke tidspunktet for dommen.

Derfor ble det fremmet et forslag til lovendring i stortinget tidligere i år, som skal sikre at de som havner i en lignende situasjon, kan omfattes av voldsoffererstatningsordningen.

Det første forslaget ble forkastet, men det tredje forslaget, anmodningsforslaget fra Kjell Ingolf Ropstad ble enstemmig vedtatt.

Stortinget ber regjeringen i forbindelse med oppfølgingen av NOU 2016: 9 sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker.

Vedtak 590 Stortinget

I forslaget ber Stortinget regjeringen om å sikre at voldsoffererstatningsordningen omfatter voldsofre fra eldre saker og gjenopptakelsessaker.

Men fortsatt venter familien på en avklaring.

Overkjører stortinget

– Det Justisdepartementet gjør her, er at de forsøker å overkjøre Stortinget, når Stortinget har fattet et slikt vedtak, sier Elden.

Nå har Elden tatt ut stevning mot staten.

Jensens forsvarer John Christian Elden

STEVNER STATEN: Familiens advokat John Christian Elden mener Justisdepartementet overkjører stortinget når de ikke løser spørsmålet om endring av loven om voldsoffererstatning.

Foto: Martin Giæver / NRK

– Dette er en sak som bunner i at staten gjorde en feil på 90-tallet da det ble avsagt en frifinnende dom mot gjerningsmannen. I perioden etter det er det mine klienter som har sørget for at saken ble etterforsket og gjenopptatt.

Advokaten mener staten har opptrådt uverdig i denne saken, og at departementet kunne ha løst saken nærmest ved å knipse i fingrene.

– Saken har påført dem store lidelser og kostnader, og det har de krevd dekket fra staten.

Anne Langås og Roar Juel Johannessen

MOTBAKKE: Roar Juel Johannessen og kona Anne føler de har kjempet i motbakke siden 1999. Vi har vært tålmodige i snart 20 år, nå vil vi avslutte denne saken juridisk en gang for alle.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Vil avslutte dette nå

Juel Johannessen håper at de snart kan bli ferdige med den juridiske delen av saken, som har preget livene deres i en årrekke.

– Vi har blitt bedt om å være tålmodige, og tro at ting ordner seg, men vi har vært tålmodige i 19 og et halvt år nå. Hvor lenge skal vi holde på med dette?

– Nå vil vi sette to streker under alt som har med det juridiske å gjøre, men alt som har med Kristin å gjøre, blir vi nok aldri ferdig med, sier faren.

Tar tid

Justisdepartementet har ikke hatt anledning til å stille til intervju i denne saken, men skriver i en e-post til NRK at anmodningsvedtakene nå er til behandling i Justis- og beredskapsdepartementet sammen med oppfølgingen av NOU 2016: 9.

– Departementet har gått gjennom utredningen og høringssvarene og arbeider med den videre oppfølgingen. Anmodningsvedtakene om voldsoffererstatning for eldre saker og gjenopptakelsessaker er ett av mange tema det arbeides med.

– Voldsoffererstatningsutvalget ble i mandatet bedt om å foreta en samlet prinsipiell og lovteknisk gjennomgang av voldsoffererstatningsordningen. Departementet mener det er viktig å gjøre et grundig arbeid med ny lov. Arbeidet er tidkrevende, og det er for tidlig å si noe om når regjeringen vil komme med en oppfølging av utredningen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger