KrF vil ha mer gym i skolen

Gym på skolen hver dag, flere turstier og sykkelveier og opprusting av svømmebassengene. Det er tiltak som kan hindre fedmeepidemi og bedre folkehelsa, mener KrF.

Gym på skolen hver dag, flere turstier og sykkelveier og opprusting av svømmebassengene. Det er tiltak som kan hindre fedme-epidemi og bedre folkehelsa, mener KrF.

– Vi må forebygge nå i stedet for å reparere senere, sier KrF som vil ha gym hver dag som et ledd i å forebygge mot overvekt og sykdom.

Nå foreslår partiet et krafttak for å få flere til å bevege seg mer i dagliglivet.

– Vi risikerer kjempeproblemer i årene framover fordi flere sitter mer stille, blir overvektige og syke. Da må vi forebygge nå i stedet for å reparere seinere, sier stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal til NRK.

Som politisk rådgiver for helseminister Dagfinn Høybråten (KrF), var Hjemdal med på å lage handlingsplanen for fysisk aktivitet for perioden 2005 til 2009.

– Nå trengs det en ny, sier hun.

– Tar med gode vaner tidligere

Gym eller fysisk aktivitet på skolen hver dag for alle elever fra barneskolen til og med videregående, er ett av forslagene.

– Unger som lærer seg å være fysisk aktive hver dag fra de er små, tar dette med seg i tenårene og i voksenlivet. Det er utrolig verdifullt, sier hun, mens hun er på besøk i gymtimen for fjerdeklassinger på Møllergata skole i Oslo.

– Se så gøy de har det! De får tatt ut krefter i gymtimen og lærer mer når de kommer tilbake til de teoretiske skolefagene, sier Hjemdal.

Utearealer og grønn resept

KrF ber regjeringen utarbeide kvalitetskrav til skoler og barnehagers utearealer for å stimulere til mer aktiv lek.

Partiet ber om at grønn reseptordningen utvides slik at flere pasienter kan få hjelp til å endre livsstil og komme i gang med trening.

Det trengs en handlingsplan for rehabilitering og nybygging av svømmeanlegg, en statlig belønningsordning for gang- og sykkelveier, og mer støtte til friluftslivstiltak, mener Kristelig Folkeparti.

Gode forslag, mener professor Jorunn Sundgot-Borgen ved Norges idrettshøgskole.

– Dette er helt nødvendige grep for å snu den dramatiske utviklingen av inaktivitet og overvekt, og jeg forventer at helseministeren tar forslagene opp til alvorlig vurdering, sier hun til NRK.

Høyre: – Uaktuelt

Men fra det som kanskje blir regjeringskameraten Høyre, får KrF liten støtte til forslaget om en time fysisk aktivitet hver dag.

– Det er ikke aktuelt. Vi har verken skoletimer eller penger nok til dette, sier partiets medlem av utdanningskomiteen, Elisabeth Aspaker, som er lærer av yrke.

– Hvis alt vi vil gjøre noe med her i verden skal lempes over på skolen, må ungene til slutt være på skolen døgnet rundt, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger